Na Leši Dom starejših do leta 2027

V Hrastniku je dokončno zeleno luč dobil bodoči Dom starejših občanov. Po dolgoletnem opozarjanju na situacijo, pobudah, dogovorih, pismih o namerah,… so pred občinskim praznikom podpisali še zadnjo potrebno listino za realizacijo projekta. Pogodbo o projektu sta podpisala minister Simon Maljevac, pristojen za področje starejših in dolgotrajno oskrbo ter direktor Doma starejših Hrastnik, Borut Vidmar.
Glede na noveliran investicijski program je skupna vrednost investicije približno 20 milijonov evrov. Od navedenega zneska bo proračun v letih 2024 do 2027 zagotovil dobrih 19,5 milijona, Občina Hrastnik pa je že v letih 2022 in 2023 v projekt vložila dobrih 670.000 evrov.
»Podpis pogodbe zagotavlja, da so sredstva za gradnjo zagotovljena. Pri višini smo na ministrstvu v znesek vključili in predvideli tudi dejstvo, da se v Sloveniji cene v gradbeništvu dvigajo. Menimo, da bo kljub temu zagotovljen znesek 20 milijonov zadosten,« je povedal minister.

Sedaj na vrsti Dom
Direktor Doma mora kot naslednji korak pripraviti naročilo za projektno izvedbo (PZI), pred tem čakajo še na potrditev določenih sprememb s strani ministrstva, ki bodo projekt še izboljšale. »PZI bo trajal približno pol leta in bo podlaga za javno naročilo za gradnjo. V vmesnem času bomo na Leši pripravili del terena, odstranili določene objekte. Okvirno zakoličenje je sicer že bilo narejeno pred nekaj meseci, tako da je že dosti jasna slika, kje bodo stali stolpi novega Doma,« je pojasnil direktor Vidmar.
»Po ureditvi za PZI je približno enomesečni proces izbire izvajalca PZI, ta pa ima nato pol leta časa da se zaključi. Izbere se še izvajalca in sam upam, da bo marec 2025 mesec, ko bodo na Leši zabrneli stroji,« je zadovoljen tudi župan Marko Funkl.
Bodoči Dom bo višjega standarda. »Sodobni Domovi imajo po večini eno ali dve posteljne sobe. Novi bo imel tudi večje kapacitete, upamo na približno 180 postelj. Danes v Dom prihajajo večinoma ljudje, ki rabijo res veliko oskrbe, takih pa je danes na žalost vse več,« pravi Vidmar.

Dolgoročna rešitev tudi interventni zakon
Kot je še povedal minister, je v fazi sprejemanja interventni zakon, ki bi uredil kadrovsko stisko po Domovih. »Ta prinaša 9 ukrepov v zvezi s kadrovsko stisko, od sofinanciranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, štipendiranja, sofinanciranja potrebnih pripomočkov za delovanje Domov, ki bodo sofinancirani s strani proračuna…. Vsi ti ukrepi so sprejeti v dialogu s skupnostjo zavodov in se bodo izvajali v prihodnjih 3 letih. Zakon se bo začel izvajati že jeseni. Vsi ukrepi, ki se bodo pokazali za delujoče in z rezultati, bodo kasneje preneseni na sistemsko raven in bodo ostali dolgoročno. Namen zakona je tudi evalvacija ukrepov. Zakon stremi k zagotavljanju dodatnih kadrov in razbremenjevanju obstoječih. Kadri, ki delajo na področju socialnega varstva, so že starejši, zato smo iskali poti za olajšanje dela s tehnološkimi pripomočki, izobraževanjem kadrov in podobno,« doda minister.
Odločiti se bo potrebno tudi, kaj bo s sedanjo stavbo Doma. O tem se bo ministrstvo po preselitvi v nov objekt odločalo skupaj z lokalno skupnostjo in v iskanju najbolj praktične ter optimalne rešitve skladno z interesi in potrebami lokalnega okolja.

Foto: ČZ in Primož Siter