Toplice spet v kalvarijo

Za Medijske toplice, ki so vse bolj razvpite v negativnem kontekstu, vse več občanov začenja ugibati, ali niso pod kakšnim prekletstvom. Pa ne gre za vraževerje, ampak tisto, kar videvajo in s čemer se vsakodnevno srečujejo že leta. Nekoč mondeno kopališče je že več let mesto strahov. Potem, ko je po letih propadanja, prehajanja lastništva iz rok v roke, stečajnih postopkih, plombah in drugih stvareh pred nekaj leti ostanek toplic kupil hotelir Marjan Krajnc, je napovedoval sanjsko preobrazbo. Iz plesnive in smeti polne podrtije, razbitih bazenov, poslopij, tribun in zanemarjene okolice je napovedoval postavitev hotela kategorije več zvezdic, 7 notranjih in zunanjih najsodobnejših bazenov, luksuzno ureditev sob, jedilnic in drugega, 8 luksuznih vil, posebne vile za poroke in obiske posebnih gostov, 25 apartmajev, 2 športnih dvoran za 450 in 400 obiskovalcev, garažne hiše, oživitev termalnega Valvazorjevega vrelca in drugo, investicija česar bi znašala od 20 do 40 milijonov. Delo naj bi dobilo tudi do 200 ljudi. Potem se je poleg veliko napovedi malo začelo rušiti, nato pa se je vse spet ustavilo.

Luksuz brez prostorskega načrta
Investitor je že pred časom pojasnjeval, da čaka le na potrditev prostorskega načrta, nato pa bo projekt realiziran. Potrditev naj bi bila izvedena v roku treh do štirih mesecev. Pri preverjanju, kako je sedaj pravzaprav s stvarjo, pa presenečenja. Po dobljenih podatkih namreč investitor do danes sploh še ni vložil nobene vloge za izdelavo podrobnega prostorskega načrta. Tudi lastniška razmerja so precej drugačna, kot je bilo s strani lastnika zaslediti v medijih in ki je navajal, da je kupil kompleks toplic. A ta kompleks se razlikuje od stanja v uradnih evidencah. Zraven sodijo tudi tribune, pod katerimi so propadli in prazni prostori imetnikov. Ti pa so še vedno vpisani nanje v zemljiški knjigi. Lastnikov vsake od parcel je več. Na objektih ni vzpostavljena etažna lastnina in ker nepremičnina ni etažirana, so lastniki vpisani na celotni do različno velikih deležev od celote. Kdo je uporabnik katerega dela nepremičnine iz zemljiške knjige tako ni razvidno. Na nepremičninah ob zadnjem preverjanju tudi ni plomb, kar bi pomenilo, da je v zemljiški knjigi že podan predlog za morebitno spremembo lastništva. Na nepremičninah je vpisanih tudi nekaj hipotek ter osebna služnost užitka, z uporabo vseh delov zemljišča v korist uporabnika.

Občina poklicala inšpekcijo
Med Krajncem in podjetjem Borg oziroma njegovim lastnikom Eldinom Agovićem je tudi spor glede lokala Carpe Diem, ki je v sklopu tribun. Hotelir pravi, da je lokal kupil v stečajnem postopku prejšnjega lastnika Storitve Almers, podjetje Borg oziroma Agović pa že pred tem. V dostopni uradni evidenci je navedeno, da je stečajni postopek bil končan brez razdelitve in da je lastnik lokala Eldin Agović. Zdaj je sicer tudi ta lokal zaprt. Glede stanja in lastništva toplic ter lokala Carpe Diem smo se obrnili tako na podjetje Marjana Krajnca kot tudi na podjetje Borg, vendar se nobeno ni odzvalo na naša vprašanja.
Gordijskega vozla pa je očitno dovolj Občini Zagorje. Ta se je sicer zavezala, da bo pri realizaciji projekta pomagala po najboljših močeh, a s projektom ni nič. »Župan je lastnika znova opozoril na stanje po zadnji delni rušitvi objekta Medijskih toplic. Občina Zagorje ob Savi je v zvezi s tem obvestila gradbeno inšpekcijo, zdravstveno (od koder so odgovorili, da so zadevo predali Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin) in MIR Zasavje, ki bo ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi v zvezi z nepravilnim odlaganjem odpadkov,« so nam pojasnili.

Kopališče spet v kalvarijo
Stanje je škodljivo in nevarno tako za okolje, kot ljudi. Nikjer tudi ni nobene varnostne ograje, opozorilnih napisov in podobno, do toplic je z vseh strani neoviran dostop kljub katastrofalnemu stanju.
Znova so nam na naše vprašanje na Občini potrdili tudi, da lastnik še ni vložil vloge za prostorski načrt. »Pred začetkom del je potrebno sprejeti prostorski akt in projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja,« pojasnjujejo. Očitno pa ne iz enega ne drugega iz investitorjevih napovedi in načrtov ne bo nič. Medijske toplice po velikih načrtih in zagotovilih spet čaka kalvarija. Kot smo namreč izvedeli od Občine Zagorje, se znova prodajajo.

Foto: ČZ

Na Kipah tudi letos tradicionalno kresovanje

V Trbovljah bo tudi letos tradicionalno kresovanje in praznovanje 1. maja na prireditvenem prostoru Kipe. Občina Trbovlje vabi na skupno druženje 30. aprila ob 19. uri. Nastopili bodo Calypso, Fehtarji in Delavska godba.
Program se bo pričel ob 16. uri z otroškim programom, animacijami ter prižigom malega kresa.
Za obiskovalce so za vozila uredili dodatno parkirišče na platoju pod prireditvenim prostorom Kipe oziroma nad novim ribnikom.  Uvoz do parkirišča je pri križišču Žabjek – Ribnik (DRAJERŠOHT).

ČASOVNICA PRIREDITVE

19.00 – 19.20DELAVSKA GODBA TRBOVLJE
19.20 – 19.30DJ ZUPI
19.30 – 20.45CALYPSO
20.45 – 21.00PRIŽIG KRESA
21.00 – 23.00FEHTARJI
23.00 – 1.00CALYPSO
do 2. ureDJ ZUPI

Foto: ČZ

Še nekaj dni za razpis za občinske nagrajence

Do zadnjega maja je odprt letošnji razpis Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Zagorje ob Savi, s katerim zbira predloge za letošnje občinske nagrajence.
Priznanja Občine Zagorje ob Savi se ob avgustovskem občinskem prazniku podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam ter društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k prepoznavnosti ter razvoju in ugledu občine Zagorje ob Savi in Republike Slovenije.
Naziv častnega občana se podeljuje osebam, ki imajo posebne zasluge za prepoznavnost, razvoj in napredek občine ter za njeno povezovanje z občinami v Republiki Sloveniji in širše, praviloma sedanjim in bivšim prebivalcem občine za izvedene dosežke na raznih področjih družbenega življenja in dela. Vsako leto se lahko podeli največ en naziv častnega občana.
Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom veliko prispevali k prepoznavnosti ter ugledu in razvoju občine in Republike Slovenije. Priznanje se podeljuje tudi posameznikom za njihovo življenjsko delo oziroma ob njihovih jubilejih.
Srebrna plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom prispevali k prepoznavnosti, ugledu in razvoju občine. Priznanje se podeljuje tudi posameznikom za enkratne izjemne dosežke pri delu.

Letošnji razpis je odprt do 31. maja do 12. ure, obrazci za prijavo pa so objavljeni na povezavi https://www.zagorje.si/razpis/902948

Foto: ČZ

Dan upora proti okupatorju obeležili z monodramo

Z monodramo Kajuh sem jaz so v Zagorju ob Savi obeležili 27. april, dan upora proti okupatorju. V vlogi Karla Destovnika Kajuha je nastopila igralka Inti Šraj, za režijo je poskrbel Darko Nikolovski. Pred ogledom monodrame je zbrane v KC Delavski dom Zagorje ob Savi nagovoril član predsedstva Združenja borcev za vrednote NOB Slovenije Janko Veber, ki je med drugim poudaril, da sta bila ustanovitev OF in narodnoosvobodilni boj državotvorno dejanje.

Na slovesnosti, ki sta jo organizirala Občina Zagorje ob Savi in Združenje borcev za vrednote NOB Zagorje ob Savi, je Henrih Palčič prejel zlato plaketo Združenja borcev za vrednote NOB Slovenije za njegovo dolgoletno in vestno delo ter doprinos k ohranjanju in širjenju vrednot NOB.

Foto: Robi Verbajs

Na Kipah še lanski kres

Ta teden so na trboveljskih Kipah začeli s pripravami na prvomajsko kresovanje. Pokošen je prireditveni prostor, pripeljali so tudi že prvi les za kres. Ob tem pa še vedno ni pospravljeno in počiščeno od lanskoletnega kresovanja.
Že eno leto so namreč na mestu, kjer tradicionalno stoji kres, ostanki lanskoletnega, kot je razvidno tudi na desni strani na objavljeni fotografiji. Sprehajalci tako že vse leto videvajo del velikega, požganega debla, saj po koncu praznovanja ni nihče počistil v celoti.
Včeraj, ko so pripeljali prvi les, prav tako ni nihče počistil lanskih ostankov. Les za letošnji kres so preprosto naložili čez ostanke in bodo ti očitno del kurjave tudi za letošnji praznik dela.

Foto: ČZ

V Zagorju prvi korak za izvedbo največjega evropskega projekta zadnjih desetletij

Prof. dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta in Sergej Smrkolj, direktor podjetja Skitti, sta na Regionalni razvojni agenciji Zasavje v Zagorju ob Savi podpisala pogodbo o nakupu Skittijevih prostorov v Kisovcu za potrebe Kemijskega inštituta. V prostorih bodo vzpostavili Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. Znotraj centra bosta delovala laboratorij za razvoj, pripravo in testiranje baterij ter laboratorij za reakcijsko inženirstvo pretvorb ogljikovega dioksida in vodika. Med glavnimi cilji centra so predvsem pilotno testiranje inovacij za potrebe industrije, izobraževanje in usposabljanje za brezogljične tehnologije, povezovanje z gospodarstvom, vključevanje v mednarodne raziskovalne tokove in razvoj visokotehnološke raziskovalne infrastrukture. 

Projekt je potrdilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, sofinanciran pa bo s sredstvi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije in iz Sklada za pravični prehod.
Za izvedbo projekta je namenjenih dobrih 32 milijonov evrov, od katerih bo Sklad za pravični razvoj prispeval 27,3 milijona evrov.

Foto: Občina Zagorje