DPM Trbovlje vabi poletne animatorje in počitnikarje

Na trboveljskem Društvu prijateljev mladine so objavili razpis za animatorje na poletnih počitniških dejavnostih v domačem kraju in za letovanje v Savudriji. Veseli bodo vseh, ki jih veseli delo z otroci, se zavedajo odgovornosti, so kreativni, samoiniciativni, strpni, sprejemajo drugačnost, jih veseli delo v skupini, zaželena pedagoška smer izobrazbe, vendar ne obvezujoča. Prijave na razpis je moč oddati do 16. junija.

Prav tako imajo na društvu odprte tudi prijave za letovanje v Savudriji za osnovnošolske otroke.
Vse informacije so na voljo na telefonu 041 618 414 ali na email naslovu trbovlje.dpm@gmail.com

Foto: DPM Trbovlje

V Rimu bodo okronali slovenskega kralja

Medtem, ko Primož Roglič v tujini na zaključnem delu tekmovanja za fantazijski podvig prejema številne čestitke iz vse Slovenije in sveta, so v domačem Zagorju že včeraj, takoj po neverjetnem dogajanju v Italiji, v njegovo čast okrasili mestne ulice. Med drugim je s pentljami okrašeno krožno krožišče pri mestni ploščadi, v katerem je tudi Rogličeva podoba.
V ekipi, ki je okrasila krožišče s čestitkami Rogliču, je bil tudi župan Matjaž Švagan, sicer tudi velik Primožev navijač. Župana smo povprašali za odziv na Rogličev dosežek. »Prvič v zgodovini samostojne Slovenije bomo sredi Rima dobili slovenskega kralja,« se je odzval.

Fotografija je arhivska.

Občina Zagorje načrtuje velik sprejem za šampionskega častnega meščana, a je vse odvisno od obveznosti in tudi odločitve samega Primoža. »Tukaj je potrebno spoštovati njegovo zasebnost in osebno odločitev glede na obveznosti, ki jih ima,« pravi župan.

Foto: ČZ

Trboveljski odpadki spet na Marnem

Po sporih in zapletih glede politike odpadkov v Zasavju, ki je pred časom med drugim privedla tudi do izstopa Občine Trbovlje iz partnerstva ter sodnih postopkov, se kot kaže stvari vračajo v normalo. Trboveljski župan Zoran Poznič je na novinarski konferenci sporočil, da so župani vseh petih občin, ki so sicer solastnice deponije odpadkov na Marnem, dosegli medsebojni dogovor in da se bo pereča problematika rešila. Občina Trbovlje, ki je za časa prejšnje županje Jasne Gabrič samovoljno izstopila iz partnerstva in odklonila prevzem soodgovornosti za nastalo situacijo, sodelovanje v reševanju in kritje dela nastalih stroškov ter velikanske izgube, že dva tedna spet odvaža odpadke na deponijo Ceroza na Uničnem in je znova polnovredni član v lastniški strukturi.
Med odvetniki Občine Trbovlje na eni in odvetniki Občine Zagorje, Hrastnik, Radeče in Litija na drugi strani trenutno potekajo dogovori in postopki za sodno poravnavo, da se tožbe zoper trboveljsko Občino v višini več kot 6 milijonov evrov umaknejo. Občina Trbovlje se je v sklopu dogovora za ureditev zadeve zavezala poravnati vse sodne in odvetniške stroške. Občine so se dogovorile za poravnavo v več obrokih, za kar trenutno pripravljajo podrobnejši načrt. Sodni stroški po izračunih Občine Trbovlje znašajo skoraj 450.000 evrov. Nastali so v slabih 2 letih. Trboveljski župan se je na konferenci v zvezi s tem tudi zahvalil ostalim občinam in županom za sklenjeni dogovor, ki je privedel k vzpostavitvi ponovnih dobrih in potrebnih medsosedskih odnosov v regiji. Župan je napovedal tudi, da strokovne službe preučujejo tudi možnosti za terjanje odgovornosti tistih, ki si s svojim ravnanjem in odločitvami pripeljali zadeve v takšno situacijo in povzročili visoke posledične stroške, spore, sodno reševanje in drugo.

Foto: ČZ

Trboveljski župan predstavil prvo polletje

Župan občine Trbovlje mag. Zoran Poznič je skupaj s sodelavci na tiskovni konferenci predstavil dosedanje delo, rezultate in nekaj načrtov ob izteku prvega pol leta od nastopa mandata.
V nadaljevanju objavljamo poročilo, ki ga je o tem izdala Občina Trbovlje.

STANOVANJSKA IN SOCIALNA POLITIKA

Širitev enote Vrtca Trbovlje
Zaradi dotrajanosti vrtcev Ciciban na Trgu revolucije in Mojca na Novem domu preučujemo možnosti umestitve novega, sodobnega vrtca v primerno okolje v južnem delu Trbovelj. V povezavi s tem smo se že pogovarjali z vodstvom Vrtca Trbovlje in jih povprašali po njihovih potrebah v prihodnjih letih. Po trenutni oceni bodo potrebovali 16–18 igralnic za okoli 290–330 otrok in 45–50 zaposlenih. Ker gresta vzgoja in izobraževanje z roko v roki, sodelujemo tudi z ravnateljicami Glasbene šole Trbovlje in vseh osnovnih šol. Vse omenjene ustanove se namreč srečujejo s pomanjkanjem prostora oziroma z neustreznimi prostori. Nujno potrebne sodobne rešitve že preučujejo arhitekti, da bi našim mladim občanom te kar najhitreje tudi zagotovili.

Obnovljena igrala za naše najmlajše
Trenutno poteka obnova dotrajanega več kot 20 let starega otroškega igrišča v Mestnem parku. Staro veliko igralo bomo zamenjali z novim, s sodobnim in z velikim igralom, ki mu bomo dodali nekaj manjših. Nekaj obstoječih igral bomo posodobili in jih vrnili na igrišče. Namestili bomo tudi nove podlage za varno igro naših najmlajših. Posebno pozornost bomo namenili mladim staršem, ki bodo v parku po novem našli novo klop, prilagojeno negi dojenčka in počitku. V prihodnjem letu načrtujemo nadaljnjo širitev igrišča z novimi sodobnimi igrali, začeli pa smo tudi vzdrževanje in popravilo obstoječih igral na otroških igriščih po mestu.

Novo naselje enodružinskih hiš
Končujemo projektiranje novega stanovanjskega naselja na nekdanjih degradiranih rudniških površinah. Novo stanovanjsko sosesko JST bo sestavljalo 23 enodružinskih hiš gabarita P + 1 s parcelami velikosti od 530 do 860 m2. V osnovi sta predvidena dva generalna tipa hiš, vsak tip pa ima znotraj tlorisne razporeditve možnost prilagoditve v večji podtip (dodatna soba in zaprta garaža). Še pred poletjem bomo objavili nezavezujoče povpraševanje, s katerim bodo lahko občani izkazali interes za nakup parcel in gradnjo hiš.

Načrti na območju Opekarne
Območje okolice Toplarne Polaj ocenjujemo kot primerno za umestitev dejavnosti, ki niso preveč moteče za okolico, z njo sovpadajo in ki potrebujejo nekoliko več manevrirnega prostora. Trenutna razmišljanja gredo v smeri umestitve služb zaščite in reševanja na to območje, zato že preverjamo prostorske potrebe omenjenih služb in razpoložljiv prostor, v katerem bi službe izvajale svojo dejavnost. Prisluhnili bomo željam in potrebam gasilcev, zdravstvenega doma in reševalne službe, ki morajo delovati z roko v roki. S tem bomo službam, ki so ves čas v pripravljenosti za pomoč nam, občanom, omogočili normalne razmere za njihovo delo.

Prostovoljstvu prijazno mesto
Občina Trbovlje ima naziv Prostovoljstvu prijazno mesto vse od leta 2017 in ga vsako leto uspešno obnovi oziroma podaljša. Nov certifikat je občina Trbovlje prejela včeraj in sicer  za uspešno povezovanje lokalnih prostovoljcev in občanov, sofinanciranje dela mentorjev prostovoljcev, za aktivno vključevanje pri lokalnih in nacionalnih prostovoljnih akcijah, za izrekanje javnih zahval in pohval prostovoljskim organizacijam in prostovoljcem. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem prostovoljcem, ki soustvarjajo prijaznejše Trbovlje. Ki lokalni skupnosti dajo sebe, z namenom, da bi se sokrajani v našem mestu dobro počutili, da pomagamo drug drugemu. Tu ne smem pozabiti na projekt Prostofer in naše prostovoljce Prostoferje, 11 jih je, ki vsakodnevno pomagajo starejšim in jih peljejo k zdravniku, po opravkih. V letu in pol, odkar je projekt v Trbovljah zaživel, je bilo naročenih več kot 500 prevozov. Povpraševanja po prevozih je vse več, zato bomo veseli vsakega novega prostovoljca, ki bi se želel v projekt vključiti.

INFRASTRUKTURA

Napovedujemo prenovo cestnih odsekov
Ena izmed naših prioritet je tudi obnova cestnih odsekov, saj se zavedamo, da je v občini veliko lokalnih cest in javnih poti, potrebnih obnove, zato bomo še v tem letu pripravili večletni načrt obnove oziroma rekonstrukcije cest glede na nujnost sanacije. Prvi na seznamu prednostnih obnov so cestni odsek mimo stavbe Elektra na Trgu Franca Fakina, lokalna cesta v Čečah proti Hrastniku in odsek na Neži od križišča na vrhu kolonije Terezija do objektov pri hali AMD pod Kipami. Prav tako imamo v načrtu obnovo »prvega ovinka proti Dobovcu« in poškodovanega cestišča pri studencu pod Dobovcem. Investicije bodo izvedene glede na razpoložljiva sredstva, saj je severni del občine v maju zajelo močno neurje, zato bomo del sredstev morali preusmeriti v sanacijo poškodb po neurju. Kljub temu pa obnova cest ostaja med našimi prednostnimi nalogami.

Končujemo investicijo aktivnega plazu Novi dom
Na območju Novega doma se nahaja geološko nestabilen teren, ki se odraža v poškodbah infrastrukturnih in drugih objektov. Sanacijo plazu Novi dom smo začeli v letu 2022, v sklopu del pa je bila predvidena gradnja sistema drenaž, s čimer bi preprečili nadaljnji dotok podzemne vode na plazovito območje. Med izvedbo se je ugotovilo, da je območje tako plazovito, da bo potrebna sanacija s pilotno steno, zato se je projekt časovno podaljšal, treba pa je bilo pridobiti tudi dodatna sredstva za sofinanciranje od Ministrstva za naravne vire in prostor. V sklopu sanacije plazu smo izvedli tudi rekonstrukcijo lokalne ceste in uredili novo komunalno infrastrukturo. Investicija se v teh dneh končuje in bo pomenila veliko pridobitev za okoliške prebivalce.

4.800 metrov novih kolesarskih površin v Trbovljah
Dela v sklopu izvedbe kolesarskih površin v Trbovljah potekajo s polnim zagonom in bodo končana v poletnih mesecih. Z izvedbo operacije in umestitvijo 4.800 metrov novih kolesarskih površin na sever in jug mesta bomo s kolesarskimi površinami povezali celotno mesto in omogočili dnevno migracijo občanov. Poleg kolesarskih površin bodo na novo urejena parkirišča za e-kolesa z nadstreški z možnostjo zaklepa koles.
Trenutno potekajo dela na severnem in tudi na južnem delu mesta. Na severnem delu sta odseka od Gasilskega doma do Dewesofta ter od križišča pri Komunali do cerkve sv. Martina v sklepni fazi. Gradi pa se že tudi brv čez potok v Mestnem parku, ki bo povezala novo kolesarsko pot z obstoječimi. Na južnem delu se dela odvijajo pri spodnjem Petrolu v smeri proti trgovini Hofer. Urejen je že tudi del od Lafargea proti železniški postaji, vendar pa bo po koncu gradbenih del (konec junija) na celotni trasi treba vzpostaviti še ustrezno prometno signalizacijo.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna investicija znaša 2,262.263,78 EUR; od tega predstavlja prispevek EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 1,317.731,55 EUR, prispevek Ministrstva za infrastrukturo 329.432,89 EUR, lastna sredstva Občine Trbovlje pa 615.099,34 EUR.

ENERGETIKA

Ogrevanje v Trbovljah
V ogrevalni sezoni smo za pomoč občanom pri plačilu daljinskega ogrevanja namenili 44.114,38 EUR. Prejeli smo 1.039 vlog občanov in jih več kot 96 % tudi odobrili. Da pa se v prihodnji kurilni sezoni izognemo podobnim zadregam in slabi volji občanov, ki jo vsekakor razumemo, ima Komunala Trbovlje do konca letošnjega leta že zakupljen energent, v nadaljevanju bo izveden nakup energenta  do konca kurilne sezone 2023/2034 s ciljem ohranitve vzdržnih cen storitev za uporabnike storitev.

Energetska neodvisnost javnih zavodov
Občina Trbovlje ima v lasti 22 javnih objektov, katerih energetsko neodvisnost bi lahko zagotovili tudi z vzpostavitvijo sončnih elektrarn na strehah teh objektov. Na vseh 22 objektih smo pričeli s pregledom stanja streh, njihove lege in površine. Trenutno poteka ožji izbor najprimernejših objektov, ki bi bili glede na pridobljene informacije kot prvi vključeni v projekt energetske neodvisnosti. Naša želja je, da bi v tem letu pridobili vsa soglasja za priključitev sončnih elektrarn na prvih objektih in nato zanje zagotovili sredstva v proračunu za leto 2024.

Prenavljamo Lokalni energetski koncept (LEK)
LEK je temeljni strateški dokument in program za ravnanje z energijo v lokalni skupnosti. Zadnji LEK je občinski svet Občine Trbovlje sprejel decembra 2011, zato smo pristopili k pripravi novega strateškega dokumenta za obdobje naslednjih deset let oziroma do leta 2033.
Z dokumentom, prilagojenim aktualnim razmeram, bomo pridobili kakovostne usmeritve na področju energetike ter učinkovite rabe energije in obnovljivih virov. Prav tako pa bo predstavljal dobro podlago za nadaljnje projekte na tem področju. Občanom bomo lahko ponudili izboljšane ukrepe v obliki subvencij (za npr. toplotne črpalke) in ugotovili, na katerih področjih je treba uvesti izboljšave s ciljem čim manjše porabe energije.

GOSPODARSTVO

Mesto Akrobatov
Ob območju na Lakonci (nekdanji dnevni kop Dobrna), na katerem je predvidena gradnja tehnološkega parka, je treba zagotoviti ustrezno opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo, dovod ustreznih energentov in logistične dostope (prometne povezave). Podjetje Dewesoft je skupaj s podjetniškim pospeševalnikom Katapult oblikovalo skupni projekt – Mesto Akrobatov, ki bo predstavljalo nov tehnološki park v Trbovljah. Občina Trbovlje bo območje celotne OIC Lakonca (ki obsega še dva platoja višje) opremila s komunalnimi vodi.
Nameni gradnje tehnološkega parka so predvsem: gospodarska oživitev in razvoj zasavske regije, kohezivno povezovanje in sodelovanje vseh občin Zasavja pa tudi to, da se privabi oziroma obdrži prebojne inovacije in tehnološko znanje ne samo v zasavski regiji, ampak tudi v Sloveniji na splošno.
Na območju tehnološkega parka bo na voljo 40.000 m2 površin in več sto delovnih mest. Unikatne posebnosti Mesta Akrobatov so, da bo mesto ekološko nesporno, torej zeleno in energetsko samooskrbno. Bo zibelka sistemov solastništva zaposlenih, odprto za vse (šole, »start-upi«, posamezniki, podjetja itn.); služil bo kot povezovalni člen med izobraževalnim in gospodarskim sektorjem.

Participativni proračun
Stekle so prve aktivnosti za pripravo pravnih podlag za prvi participativni proračun v občini Trbovlje. V prihodnjih tednih in mesecih boste občani povabljeni, da soustvarjate razvoj Trbovelj v prihodnje. O možnostih sodelovanja in nadaljnjih aktivnosti bomo sproti obveščali.

Foto: ČZ

Kulinarična delavnica priprave italijanske lazanje

KDAJ: torek, 30. 5. 2023, ob 9.00
KJE: ZLU, Cankarjev trg 4, Zagorje ob Savi
Vabimo vas na kulinarično delavnico, kjer se bomo posvetili pripravi prave italijanske lazanje. Na delavnici se bomo naučili, kako pripraviti tradicionalno italijansko lazanjo, ki bo v vas prebudila prave gurmanske užitke.

Delavnica je za udeležence brezplačna, obvezne so predhodne prijave.

Meditativna hoja na prostem

KDAJ: torek, 30. 5. 2023, ob 17.00
KJE: ZLU, Cankarjev trg 4, Zagorje ob Savi
IZVAJALKA: Živa Kramar
Delavnica je namenjena udeležencem, ki bi radi izkusili povezavo med meditacijo in hojo v naravi. Udeleženci se bodo naučili, kako lahko z meditativno hojo povežejo svoje misli, občutke in dihanje s svojo okolico ter tako dosežejo večjo harmonijo in umirjenost.
Delavnica bo vključevala teoretično ozadje meditativne hoje ter praktične vaje, kjer bodo udeleženci imeli priložnost, da se udeležijo vodene meditativne hoje v naravi. Udeleženci bodo spoznali, kako lahko med hojo osredotočijo svojo pozornost na svoje telo, dihanje in okolico ter tako doživijo globljo povezanost z naravo.
Cilj delavnice je pomagati udeležencem doseči večjo umirjenost in harmonijo v svojem vsakdanu preko meditativne hoje v naravi. Udeleženci bodo pridobili znanje in izkušnje, ki jim bodo pomagale izboljšati njihovo dobro počutje in zmanjšati stres v njihovem življenju.

Delavnica je za udeležence brezplačna, obvezne so predhodne prijave.

Hrastnik bo dobil pumptrack poligon

Občina Hrastnik je skupaj z Javnim zavodom za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik s projektom Pumptrack Hrastnik uspešno kandidirala na javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2023 in 2024. V občini nameravajo v bližini teniškega igrišča postaviti progo za pumptrack.
S postavitvijo utrjene krožne poti z grbinami in ovinki za vožnjo s kolesi vseh vrst, rolerji, skiroji in rolkami bodo za občane omogočene aktivnosti v naravi, povezane s športom, rekreacijo, vzgojo, izobraževanjem ter promocijo zdravega in aktivnega življenjskega sloga. Pumptrack poligon bo za uporabo namenjen različnim uporabnikom. Osnovne šole bodo lahko na poligonu izvajale športne dneve in druge športne aktivnosti, prav tako pa bo namenjen vsem drugim za aktivno preživljanje prostega časa in druženje v naravi. »Gre za cenovno dostopno ureditev zunanje površine, ki ne zahteva visokih stroškov vzdrževanja in obratovanja, dostopna pa je široki množici občanov. S tem projektom bomo občanom še dodatno približali šport, hkrati pa naredili korak naprej v športni in turistični ponudbi ter infrastrukturnem razvoju občine,« je glavne razloge za kandidaturo na razpisu Fundacije za šport pojasnila strokovna sodelavka na Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve Občine Hrastnik Suzana Venko.
Poglavitni razlog za odločitev za progo v Hrastniku je nudenje občanom tako iz Hrastnika kot tudi iz ostalih delov Zasavja poligon, ki je za uporabo namenjen vsem generacijam. Po svojih zmožnostih bodo spretnost, ravnotežje in koordinacijo lahko preizkusili vsi zainteresirani. Prostor si po načrtih zamišljajo tudi kot točko za druženje in zabavo. Za realizacijo projekta je Občina Hrastnik pridobila približno 30.000 evrov, iskali pa bodo tudi druge vire financiranja.
Tovrstno progo imajo doslej v Zasavju še v Evroparku v Zagorju. Na Občini Hrastnik ocenjujejo, da bo projekt pozitivno vplival tudi na širitev kolesarskega turizma v regiji, ki je več kot primerna za razvoj tovrstne dejavnosti ter pospešil nastajanje novih turističnih produktov in povezovanje s ponudniki podobnih vsebin z drugih področij.

Foto: Občina Hrastnik

Najdena muca

Na Opekarni v Trbovljah so našli mlado muco, staro do 8 mesecev. Če jo kdo pogreša, naj pokliče na Društvo proti mučenju živali Trbovlje 070 288 168, vsak delovnik in nepraznično soboto med 12 in 14 ali 18 in 20 uro.

Foto: Veterinarska ambulanta Knez

Delavnica uporabe sodobnih digitalnih tehnologij

KDAJ:  torek, 9. 5. 2023 ob 9.00 torek, 30. 5. 2023, ob 9.00
KJE: ZLU, Cankarjev trg 4, Zagorje ob Savi
Imate težave s svojim računalnikom, telefonom ali tablico? Morda ne veste, kako povezati svojo pametno uro s telefonom in potrebujete pomoč? Bi radi povezali telefon in računalnik ter prenesli svoje fotografije, a vam ne uspe? Ali imate težave s tiskalnikom? Bi radi uporabljali svojo tablico, nov prenosni računalnik, telefon, tiskalnik, vendar ne veste, kako?
Ni razloga za slabo voljo in izgubljanje časa zaradi frustracij. Z veseljem vam bomo pomagali odpraviti vaše težave in zagotovili ustrezno podporo.
Na delavnico pridite pripravljeni – s svojimi vprašanji in z dilemami glede uporabe (pametnih) naprav, mi pa vam bomo pomagali najti odgovore. S seboj prinesite tudi svoje naprave, saj vam bomo tako najlažje pomagali.
Delavnica je za udeležence brezplačna, obvezne so predhodne prijave.

Bolnišnica Trbovlje pridobila nov rentgen

V Splošni bolnišnici Trbovlje imajo nekaj pomembnih projektov. Med poglavitnimi je menjava dosedanje medicinske opreme z novo in sodobnejšo. Lansko leto so pridobili nove operacijske mize z razsvetljavo ter ginekološki stol, najnovejša pridobitev pa je klasični digitalni RTG aparat. Do leta 2019 so vsa klasična RTG slikanja za potrebe ambulantne in tudi hospitalne dejavnosti opravljali na dveh klasičnih diaskopskih aparatih. Poleg iztrošenosti in težav z zagotavljanjem rezervnih delov ter vzdrževanja starega klasičnega diaskopskega RTG aparata so se pojavljale tudi še druge težave. Otežen je bil dostop in sestop pacientov na preiskovalno mizo, saj je bila miza zaradi klasičnega ojačevalca slike dvignjena od tal več kot 90 cm. Uporaba prenosnih CR plošč različnih dimenzij je pogosto povzročala okvare mehanike v za to namenjenem predalu mize aparata. Obremenitve pacientov z dozami, so bile pri uporabi zajemanja slik na CR plošče nekajkrat večje od doznih obremenitev, pridobljenih pri uporabi nove sodobne digitalne tehnike pridobivanja slik. Pri prikazu prsnih organov je bilo slikano polje velikokrat manjše od želenega prikaza. V teh primerih so bili pacienti po nepotrebnem dvojno obsevani. Digitalizacija CR plošč. Digitalizator je bil, prav tako kot kasete, star 10 let in iztrošen. Mehanske okvare digitalizatorja in kaset so bile pogoste.

V Bolnišnici sicer opravljajo vsa rentgenska slikanja, tudi čakalnih vrst ni.
Skupna pogodbena vrednost projekta novega rentgenskega aparata je malo manj kot 434.000 evrov. Za aparat je vključena tudi dveletna garancija z vzdrževanjem ter vzdrževanje opreme za obdobje 5 let po poteku garancijskega roka.

Foto: SBT