V Zasavju spet uspešni rezultati

Izpostava AJPES Trbovlje je z Zasavsko gospodarsko zbornico na tiskovni konferenci predstavila rezultate o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v zasavski regiji v letu 2021. Po obdobju korone znova beležijo pozitivne rezultate, ki so jih predstavili s konkretnimi številkami in podatki. Povzemamo najbolj bistvene navedbe vodje izpostave AJPES Trbovlje Irene Murnc in direktorice Zasavske gospodarske zbornice Tjaše Polc.

Podatke iz letnih poročil za leto 2021 je na AJPES oddalo 1.052družb v Zasavju in 1.226 podjetnikov.

Število družb in podjetnikov v letu 2021: na novo registriranih 54 družb, izbrisanih 58 družb, na novo registriranih 314 podjetnikov in izbrisanih 201 podjetnikov

Stopnja brezposelnosti februarja 2021: 7,8%, približno 20% manj prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje kot v enakem obdobju lani

Obseg poslovanja: družbe so povečale čiste prihodke od prodaje za 21 % in prihodke od prodaje na tujem trgu za 19 %. Čisti dobiček se je v primerjavi z letom 2020 povečal za 35 %, čista izguba pa se je zmanjšala za 49 %. V primerjavi z letom 2020 so se čisti prihodki od prodaje na domačem trgu povečali za 24 %, čisti prihodki od prodaje na trgu EU za  15 % in čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU za 30 %.

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu: ustvarilo jih je 311 družb. Najbolj izvozno usmerjene so bile družbe iz občine Zagorje ob Savi. Med družbami izvoznicami je bilo 113 takšnih, ki so s prodajo na tujem trgu dosegle več prihodkov kakor s prodajo na domačem

Stroški plač zasavskih družb: v letu 2021 povečanje za 10 %. V letu 2021 je bila povprečna mesečna plača na zaposlenegav zasavskih družbah1.782 evrov

Prihodki in odhodki: zasavski podjetniki so v letu 2021 ustvarili 111.691 tisoč evrov prihodkov in ugotovili 102.322 tisoč evrov odhodkov

Poslovanje zadrug: v zasavski regiji je 6 zadrug. Te so imele 109 zaposlenih, ustvarile 23.104  tisoč evrov prihodkov in 130 tisoč evrov neto čistega dobička, prihodki so se povečali za 1 %, neto čisti dobiček pa za 75 %.  

Turizem: na turističnem področju so vidne posledice razmer in stanja v preteklem poltretjem letu. Nočitev v zasavskih turističnih namestitvah je bilo v zadnjih dveh letih več domačih kot leta 2019

Foto: ČZ

V Zagorju lani manj odpadkov

Na področju zbiranja, odvoza, obdelave in odlaganja odpadkov je Komunala Zagorje lani zabeležila manjšo skupno količino odpadkov kot leto prej. Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov je znašala 2.718 ton oziroma 72 ton manj kot leta 2020. Biološke odpadke je zbiralo okoli 40 odstotkov prebivalcev, skupna količina odpadkov je znašala dobrih 681 ton oziroma 63,5 tone manj kot leto prej.
Za skoraj 88 odstotkov se je povečal odvoz kovinskih odpadkov, sledi les s 33,5 odstotka več odvrženega odpada. Znižala pa se je količina zbranih odpadkov iz stekla (44,8 %), tekstila (16,2 %), odpadnih nagrobnih sveč (11,4 %),…
Na območju občine Zagorje ima Komunala Zagorje postavljenih 122 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, 12 posod za odpadna jedilna olja, 6 zbiralnic za električno in elektronsko opremo in 8 zabojnikov za tekstil, občani pa imajo možnost, da odpadke odpeljejo v zbirni center, kjer deluje tudi kotiček za oddajo še delujočih aparatov.

Foto: Komunala Zagorje

V Zagorju usposabljali mladinske delavce in prostovoljce

V zagorskem Mladinskem centru so v minulih dneh potekale živahne debate in aktivnosti tudi v tujih jezikih. V sklopu projekta »Me slišiš? Slišim« so izvajali usposabljanje za mladinske delavce in izkušene prostovoljce. »Raziskovali smo metode in orodja, ki nas podprejo pri delu z mladimi v stiskah, pogovarjali smo se o različnih stiskah, ki jih mladi doživljajo ter odkrivali različne pristope, ki na eni strani opolnomočijo mladinske delavce, na drugi strani pa omogočajo, da so mladi slišani in videni ter prepoznajo podporno okolje, ki ga (so)ustvarjamo znotraj mladinskih centrov,« pravi direktor Marko Pavlovič. Na usposabljanju so imeli 8 mednarodnih udeležencev s Finske in iz Srbije ter kolege iz Mladinskega centra Litija ter Mladinskega centra Hrastnik.
Gre za strateško partnerstvo, dveletni projekt, ki je financiran s strani programa Erasmus+. Namen projekta je razviti in raziskati podporne mehanizme za delo z mladimi z manj priložnostmi, ki doživljajo stiske ter oblikovati sistem izobraževanja za prostovoljce in mladinske delavce v sklopu dnevnih centrov. »Zadnja leta opažamo porast mladih, ki doživljajo različne stiske, katere vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. Projekt bo doprinesel k razvoj kakovosti mladinskega dela, naslovil mladinski cilj vezan na duševno zdravje ter opolnomočil mladinske delavce za bolj odgovorno delo z mladimi v stiskah, organizacijo in njene partnerje pa postavil na zemljevid relevantnih sogovornikov pri delu z mladimi v stiskah,« pravi vodja projekta Urška Pavlovič.

Poleg resnih tem in problematike, ki danes pestijo marsikoga iz mlajših generacij, so potekale tudi druge, zabavnejše aktivnosti. Udeleženci so medsebojno predstavljali dežele, iz katerih prihajajo, kulturo in običaje, debatirali so o različnih stvareh, pekli palačinke, se preizkusili v karaokah in podobno.
Dnevni center v Mladinskem centru Zagorje sicer poteka vsak petek in vsako drugo soboto popoldne in predstavlja odprti prostor, ki ga mladi soustvarjajo s podporo mladinskih delavcev.

Foto: MC Zagorje

Zagorska Komunala lani z dobičkom

Javno podjetje Komunala Zagorje je leto 2021 zaključilo s skoraj 19.500 evri presežka prihodkov nad odhodki. Po besedah direktorja podjetja Sandija Grčarja je Komunala kljub težavam, ki jim jih je povzročal kovid 19, poslovala uspešno, saj je bil presežek štirikrat višji od načrtovanega.
Na Komunali je bilo lani zaposlenih 80 delavcev, še 7 pa preko javnih del. Predvsem v zadnjih mesecih leta 2021 so se soočali s številnimi bolniškimi odsotnostmi zaradi okužb, težave pa jim je povzročalo tudi zaprtje tržnice oziroma omejeno poslovanje. Na tržnici so sicer v najem oddali 308 prodajnih mest več kot leta 2020, skupaj so jih oddali 2273. Kljub temu so imeli zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb več stroškov, saj so morali najeti varnostnike, ki so nadzirali spoštovanje ukrepov.
Druge dejavnosti Komunale Zagorje, kot so energetika, vodooskrba, kanalizacija in zbiranje, odvoz, obdelava in odlaganje odpadkov, so potekale brez posebnosti.

Foto: Komunala Zagorje

V Mediji obiskovalcem sledijo oči

V galeriji Medija v zagorski Weinbergerjevi hiši je vrata odprla zanimiva in tudi nenavadna slikarska razstava. Avtor Tadej Žugman jo je poimenoval Portret duše. Ustvarjalec je poseben umetnik, kakršnih v Sloveniji ni veliko. Slikarsko ustvarjanje namreč kombinira z arhitekturo, ki je sicer njegovo poklicno področje. Rdeča nit njegovega ustvarjanja so portreti ljudi in konjev. Portretov ne ustvarja v živo, s poziranjem modelov, ampak po fotografijah. »Obraz portretiranca je vsako sekundo drugačen. Zato je skoraj nemogoče ali nemogoče ujeti in zadržati izraz ter podobo, ki ju želim. Na fotografiji pa je to možno in zato slikam na njihovi podlagi,« pravi.
Tokrat v Zagorju razstavlja prvič. Na ogled je postavil slike, za katere meni, da so njegova najboljša dela. Tudi izbral jih je po kvaliteti, ne po motivih ali portretirancih.
Razstavljen je tudi portret njegovih staršev, ki ima zanj posebno mesto. Dimenzionalno največja slika njegovih staršev in osebno avtorjeva najljubša ima zanimivo zgodbo o nastajanju. Fotografiral ju je, ker je oče že nekaj časa govoril, da se mu leta iztekajo. Zato je z ročno uro na portretu poskušal prikazati, da ima oče še veliko pred seboj. Da se čas izteka pogosto besedno ponazorimo tudi tako, da rečemo, da je 5 pred 12. Zaradi tega in svojega mnenja, da ima oče še veliko pred seboj, je na sliki narisal čas ure na 20 minut do 12. Zanimivo in nenavadno je, da je oče kasneje preminil ob prav 11.40 uri. Zanimivost portreta staršev so tudi mamini in očetovi lasje. Nekaj jih je na sliki namreč njunih pravih, ki jih je prilepil z gelom.
Poleg staršev je portretiral tudi ženo, katere portret poleg v galeriji krasi tudi brošure in letake o razstavi. Portrete otrok pa je začel resno ustvarjati po obisku Pariza s sinom. Videl je slike tamkajšnjih slikarjev in po vrnitvi domov sklenil, da bo portretiral tudi svoje otroke. »Vsak pristop je enak, najpoglavitnejše pa so oči. Ko jih ujamem, se ustvarjanje začne,« pravi o tem, ali je kakšna razlika portretiranja najbližjih ali drugih ljudi.
Glavna značilnost njegovih portretov so oči. Sam temu pravi efekt dvodimenzionalnosti. To pomeni, da vsi portreti gledajo obiskovalca razstave. Občutek in celo videti je, kot da mu sledijo z očmi med gibanjem po prostoru. Enega od aktualnih portretov ženske ustvarja že poltretje leto. S portretiranko sta namreč šele sedaj ujela pravo podobo njenih oči. »Ženskam je najtežje ustreči s slikanjem oči, saj so glede tega zelo zahtevne. Težko je tudi slikanje dolgih pričesk, še posebej, če ima pramene. Te lahko zaradi barve vlečem tudi nekaj tednov,« pojasni. Njegovo vodilo je sicer, da naj bo portret tako lep, da ga zjutraj pogledaš takoj zatem, ko se pogledaš v ogledalo.
Zanimivo je tudi njegovo upodabljanje konj. Sliko enega je objavil na profilu kalifornijske skupine Heart of a horse. Čez noč je dobil 13000 všečkov in preko 500 obvestil. Konjev sicer nima, so pa njegova izjemna strast in motiv slikarskega portretiranja.
Razstava v galeriji Medija bo odprta mesec dni. Ta četrtek popoldne bo avtor tudi gost ustvarjalnega slikarskega srečanja zagorskih slikarskih umetnikov.

Foto: ČZ

Glasbena šola Litija Šmartno vabi k vpisu

Poleg vseh dogodkov in koncertov, ki jih pripravljajo do konca šolskega leta, na Glasbeni šoli Litija Šmartno vse otroke, ki jih glasba veseli, vabijo k vpisu za naslednje šolsko leto. Za program predšolske glasbene vzgoje (starost 5 let), glasbeno pripravnico (6 let) in plesne programe sprejemnih preizkusov ni. Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti bodo 26., 27. in 30. maja.

Foto: GŠ Litija Šmartno

Obvestilo – Delavnice Facebook

OSNOVE NA FACEBOOKU ZA ZAČETNIKE

KDAJ: ponedeljek, 30. 5. 2022, ob 10.00
KJE: v živo na lokaciji ZLU Zagorje, Cankarjev trg 4, Zagorje ob Savi
 
Facebook je spletno družabno omrežje namenjeno zabavi, komuniciranju, vzpostavljanju družbenih odnosov ter razvedrilu. S prijavo si ustvarimo profil, h kateremu lahko dodamo slike in vnesemo podatke, ki si jih želimo deliti z izbranim krogom ljudi. Poiščemo lahko tudi svoje znance, prijatelje in druge ljudi, s katerimi bi želeli vzpostaviti stike in jih dodamo med »prijatelje«.
 
OBVEZNE PRIJAVE 
Za več informacij nas pokličite na 03 56 55 131, 068 613 954 ali nam pišite na info@vgc-zasavje.si. Prijavite se lahko tudi prek spletnega obrazca, ki ga najdete TUKAJ.

V Litiji prvi najstniški pevski festival

Na Glasbeni šoli Litija Šmartno z novo ravnateljico uvajajo tudi nekaj novosti. Med drugim so pripravili tudi najstniški pevski festival, ki so ga načrtovali in pripravljali že tik pred epidemijo, vendar so ga žal tik pred izvedbo morali odpovedati. Gre za prvi tovrstni projekt, katerega glavni namen je glasbeno šolo na drug način predstaviti in približati lokalni publiki, istočasno pa popestriti dogajanje v samem kraju. Skladno s tem je nova ravnateljica Brigita Šuler poimenovala tudi festival in sicer LitijaNa. »K sodelovanju smo povabili mlade pevce, osnovnošolce in srednješolce, stare med 11 in 18 let iz občine Litija Šmartno in iz ostalih krajev osrednje Slovenije. Glasbena šola Litija Šmartno bi se s tem projektom rada predstavila kot šola, ki podpira razvoj mladih glasbenikov pri vseh zvrsteh glasbe. Glede na to, da spoštujemo in cenimo slovensko glasbo, želimo da naši pevci izvajajo stare ali sodobne slovenske popevke. S tem festivalom pa bi radi motivirali tudi naše učence ter jih spodbudili za igranje v skupini oziroma orkestrih, mladim pevcem pa ponudili prijetno odrsko izkušnjo. Že z našim bivšim profesorjem Lanom Turekom sva pripravljala festival že pred dvema letoma. Naredil je priredbe za Jazz band in naše učence pripravljal, jaz pa sem prevzela organizacijo vsega ostalega. Letos pa je Jazz band pripravljala naša profesorica Ana Šimenc Kugler, ki je uspela z našimi učenci pripraviti odlične spremljave starih slovenskih popevk. Ker je naša želja povezovanje lokalnega prebivalstva z zagotovo najvišjim stebrom kulture v Litiji in popestritev glasbenega dogajanja ter podpora mladim talentom, si želimo, da naš festival postane tradicionalen,« pravi Šulerjeva.

Festival LitijaNa bo sicer v sredo, 25. maja 2022 ob 19. uri v Kulturnem centru Litija. Na njem bo nastopilo deset na avdicij izbranih pevcev, ki bodo peli ob živi spremljavi Jazz skupine Glasbene šole Litija Šmartno. Pevec, ki bo najbolj prepričal strokovno žirijo, pa se bo predstavil kot solist z Jazz skupino na gala zaključnem koncertu Glasbene šole Litija Šmartno 9. junija 2022 na gradu Bogenšperk.

Foto: GŠ Litija Šmartno

Na bajerju akcija za odpravo škode

Na trboveljskem novem bajerju so danes zavihali rokave prostovoljci iz vrst ljubiteljskih ribičev, ki se na bregu srečujejo na ribolovih. Sanirajo namreč škodo in posledice, ki so jih povzročili huligani, obenem pa tudi kosijo travo na obrežju.

Neznanci so znova povzročili uničenje okoli bajerja. Na nekaj mestih so polomili ograjo in vejevje, v vodo zmetali klopi, polomili celo oba senzorja ob poti, ki merita in opozarjata na plaz… Škodo huligani sicer povzročajo redno občasno, tokrat pa je povzročene še nekaj več kot običajno. Ribiči so o dogodku obvestili tudi policijo in Rudnik.

Odstranjevali so polomljene veje, popravljali poškodovane klopi in namestili nekaj novih, nasuli so pesek, popravili ograjo in drugo. V sklopu udarniške akcije so poskrbeli tudi za malico, saj so pripravljali golaž. Obiskala pa jih je tudi njihova maskota Feliks. Okoliški maček redno prihaja na druženja z ribiči in z njimi poseda ob bajerju, obenem pa še malica z njimi.

Foto: ČZ

V Kotredežu obnavljajo spomenik

Občina Zagorje ob Savi bo obnovila spomenik padlim borcem, internirancem in talcem med letoma 1941 in 1945 na območju Kotredeža. Spomenik, ki stoji ob Gasilskem domu v Kotredežu, je delo akademskega slikarja Franca Kopitarja.
Zaradi dotrajanosti bodo obnovili podstavek spomenika in spominski napis. Obstoječe granitne obloge so že odstranili, nadomestili jih bodo z novimi in jih tudi ustrezno zaščitili ter položili dekorativni kamen.
Obnovo v višini 7.000 evrov bo Občina Zagorje ob Savi financirala iz občinskega proračuna. Dela so se že začela, zaključena pa bodo predvidoma do konca prihodnjega tedna.

Foto: Občina Zagorje