Nocoj bo spet zasvetil Prometej

Društvo Trbovlje novomedijsko mesto obvešča, da je inšpekcijski postopek glede razsvetljave kipa rudarja Prometeja zaključen. »Danes smo prejeli sklep inšpektorata, da se postopek v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem ustavi, saj je bilo ugotovljeno, da kip rudar Prometej ne krši določb Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,« sporočajo.
Kot dodajajo, gre za zmago, a z grenkim priokusom. »Za 500 evrov je lažji proračun našega društva, bila je slaba volja, dodatno delo in skrbi zaradi hudobije in privoščljivosti,« še pravijo v zvezi z anonimno prijavo, ki je bila vložena zaradi kipa. »Smo pa veseli in navdušeni nad vso podporo, ki smo jo prejeli s strani Trboveljčank in Trboveljčanov. Zdaj smo šele videli, kako ste Prometeja res vzeli za svojega – hvala vam,« so še zapisali.
Ker je inšpekcijski postopek zaradi prijave zaključen, bo od nocoj dalje Prometej spet svetil z Ostrega vrha proti Drajeršohtu.

Foto: ČZ

Novi koši na OŠ Ivan Skvarča

Na zagorski osnovni šoli Ivan Skvarča so dobili štiri nove košarkarske koše, ki se od starih razlikujejo po tem, da so nastavljivi po višini. Zamenjali so po dva glavna in stranska koša. Novi koši so zagotovo dobrodošla naložba tudi za mlajše selekcije nadobudnih košarkarjev, ki v popoldanskem času trenirajo v telovadnici. Osnovno vodilo Košarkarskega kluba Zagorje, ki je lani obeležilo sedem desetletij delovanja, je namreč še vedno prav vzgoja mladih generacij in navduševanje mladih za košarkarsko žogo. Naložbo dobrih 5.200 evrov bo financirala Občina Zagorje ob Savi.

Foto: ČZ

V Trbovljah le peščica nejevoljnih

Včeraj se je na ploščadi pred trboveljsko občinsko upravo srečalo nekaj občanov, ki so nejevoljni zaradi visokih položnic za ogrevanje. Glede na njihovo nenormalno višino je število prisotnih bilo neverjetno nizko, kar je prisotne začudilo. Na spletu je namreč precej oglašanja nezadovoljnih in ogorčenih občanov, ki prejemajo položnice za stroške ogrevanja v višinah 200, 300, 400 in po navedbah prisotnih pred Občino tudi še več evrov. Nezadovoljni prisotni krajani so tako menili, da kljub vsej slabi volji in ogorčenju na socialnih omrežjih in drugje položnice očitno še niso dovolj visoke.

Dogajanje pred Občino ni bilo protestni shod, ampak srečanje. Nizek odziv gre sicer pripisati temu, da tudi obveščenost ni bila velika in da se je izvedelo tako rekoč šele tik pred zdajci. Tudi na našem uredništvu smo, denimo, za srečanje izvedeli šele v torek zvečer. Izgredov in težav ni bilo, ampak je vse potekalo mirno. Na prizorišču je sicer bilo nekaj policistov. Udeleženci srečanja, med katerimi je bilo tudi nekaj znanih trboveljskih obrazov, so se po slabi uri mirnega druženja tudi mirno razšli. Je pa nizek odziv zagotovo slab znak zavesti občanov v situaciji nenormalnih cen toplotnega ogrevanja, ki je po siceršnjem prevladujočem mnenju in jezi posledica zgrešenega in neodgovornega ravnanja Komunale in županje.

Foto: ČZ

Prijavili največjega rudarja

Kot so opazili številni presenečeni občani, kip rudarskega junaka Prometeja na trboveljskem Ostrem vrhu že nekaj noči več ne sveti, ampak utripa le njegovo srce. Sprva so mislili, da gre za okvaro ali kakšna dela, potem pa se je pokazalo, da je vzrok drugje. Društvo Trbovlje novomedijsko mesto, ki je lastnik kipa in zemljišča na katerem Prometej stoji, je prejelo obvestilo o prijavi na inšpektorat za okolje in prostor, da javna skulptura Prometej zaradi žarka, ki sveti proti Drajeršohtu na nasprotnem bregu doline, svetlobno onesnažuje okolje. Društvo mora na podlagi izdane poizvedbe inšpektorata kot lastnik predložiti rezultate uradnih meritev svetlobnega onesnaževanja. »Vse skupaj je malo smešno in zelo žalostno, če pokomentiram na kratko,« pravi o zadevi avtor kipa Zoran Poznič. Doslej zaradi kipa ni bilo nobenih uradnih pripomb ali pritožb in gre za prvo inšpekcijsko prijavo. Kdo je prijavo podal in zakaj, na društvu in Poznič ne vedo. Med občani se ugiba, ali ne gre morda za politično obarvano zadevo, vendar odgovora na to še ni. »Vedno se najde kdo, ki ga bo kaj zmotilo in prijavo je lahko podal kdorkoli. Je pa konkretna zadeva pokazatelj trenutnega stanja duha v Sloveniji,« še doda Poznič.

Na društvu so se sicer že odzvali na prejeto prijavo in potekajo aktivnosti skladno s pozivom inšpektorata. »Dobili smo že rezultate meritev Fakultete za elektrotehniko, laboratorija za razsvetljavo in fotometrijo. Gre za postopek za presojo skladnosti na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V ugotovitvi je zapisano, da na osnovi ogleda objekta in opravljenih meritev svetlosti kipa lahko zaključimo, da pregledan vir svetlobe ni razsvetljava objekta ampak integralni del kulturnega spomenika. Svetilke, ki so nameščene v notranjosti kipa, so skladne z uredbo, saj so sestavni del kulturnega spomenika in moč posamezne svetilke ne presega 20 vatov. Povprečna svetlost kipa je manjša od dopustne in skupaj je moč vseh svetlobnih virov manjša od 1 kilovata. Glede na podane zaključke lahko ugotovimo, da za pregledan vir svetlobe ni omejitev glede deleža svetlobnega toka, ki je izsevan proti nebu. Torej kip rudar Prometej  oziroma njegova osvetlitev ustreza zahtevam uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, izdelava načrta osvetljave pa ni potrebna,« pravi predsednica društva Vesna Jesih.
Mnenje so že posredovali inšpektoratu, ki bo sedaj izpeljal postopek in izdal ustrezno odločbo.

Foto: GR in ČZ

V Zagorju še en sveženj razpisov

Občina Zagorje je s področja družbenih dejavnosti objavila še en sveženj razpisov.
Gre za razpise za:
– sofinanciranje letnega programa športa v občini Zagorje ob Savi. V proračunu je za programe športa rezerviranih 130.000 evrov, razpis pa je odprt do 17. februarja do 12. ure.
– sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij. Višina sredstev za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v letu 2022 znaša 6.500 evrov, rok za oddajo vlog je 4. februar 2022 do 10. ure.
– sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2022. Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2022 je 13.300 evrov, upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov naročnika do srede, 9. februarja 2022, do 10. ure.
– sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju  ljubiteljske kulturne dejavnosti. Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje razpisanih programov v letu 2022 znaša 40.000 evrov. Razpis je odprt do 22. februarja 2022 do 10.ure.
– javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljene zaključne naloge v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Razpis je odprt do 28. februarja 2022 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija za vse razpise je objavljena na spletni strani Občine Zagorje, v rubriki Aktualni razpisi in objave.

Foto: ČZ

Sprejem za prostovoljko 2021

Konec lanskega leta se je zaključilo glasovanje v sklopu javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije, ki ga v sodelovanju z zasavskimi občinami izvaja Regionalni center NVO.
Naziv prostovoljke zasavske regije 2021 iz Zagorja je dobila Maja Odlazeks Podkuma, prostovoljka v Kulturnem društvu Podkum.
Maja je od leta 2013 aktivna prostovoljka v Kulturnem društvu Podkum in od 2016 desna roka predsednice pri vodenju društva. Veliko časa nameni prostovoljskemu delu v okviru kulturnega društva in domačega gasilskega društva, kjer je prostovoljka že od osnovne šole.

Letos sklepnega dogodka s podelitvijo nazivov zaradi epidemioloških omejitev ni bilo, zato so Maji Odlazek priznanje danes podelili na sedežu Občine Zagorje. Dobitnici naziva so čestitali in izročili priznanje direktor občinske uprave Občine Zagorje ob Savi Tadej Špitalar, Tjaša Bajc, vodja projektov consulta.si in vodja projekta Klara Kržišnik, consulta.si.

Foto: Občina Zagorje

Trboveljska Komunala podala izjavo o aktualnih perečih težavah ogrevanja

Javno podjetje Komunala Trbovlje se je oglasilo v zvezi z aktualnimi dogodki in problematiko glede podražitve ogrevanja ter stvarmi, povezanimi z njimi. Tudi na naše uredništvo so poslali uradno izjavo za javnost. Izjavo objavljamo v celoti in nelektorirano.
Za komentar se bomo obrnili tudi na Občino Trbovlje oziroma županjo.

Foto: ČZ

IZJAVA ZA JAVNOST
Zaposleni na Komunali Trbovlje smo ponosni, da delamo v podjetju, ki že skoraj 70 let skrbi za Trboveljčane in Trbovlje. Podjetje, ki je v zadnjih desetih letih dobro poslovalo in si zgradilo ugled in dobro ime med občani, v zadnjem obdobju pretresajo skrb zbujajoči dogodki, zaradi katerih smo zaposleni močno zaskrbljeni in šokirani.
Zaskrbljenost in zgražanje izražamo nad domnevnimi poizkusi zunanjega vplivanja na poslovanje podjetja s strani vodstva Občine Trbovlje oziroma županje Jasne Gabrič. Te dni so vse glasnejše govorice, da naj bi županja zaradi osebnih razlogov želela v najkrajšem možnem času zamenjati vodstvo podjetja, zato naj bi sama iskala primernega kandidata in že vodila razgovore. Včeraj (18. 1. 2022) naj bi prejela tudi soglasje izbranega kandidata k imenovanju na mesto vršilca dolžnosti direktorja. Če so govorice resnične, se ob tem čudimo dosedanjim izjavam županje Jasne Gabrič o tem, da nikakor ne vpliva na poslovanje in vodenje podjetja.
Zaposleni na Komunali Trbovlje zato izražamo ostro nasprotovanje tovrstnemu kadrovanju v podjetju. Dejstvo je, da župan ni tisti, ki ima pristojnost izbirati vodstvo podjetja, saj je to naloga nadzornega sveta.
Zaposleni si želimo le nemoteno opravljati svoje delo brez nenehnih pritiskov in menjav v vodstvu podjetja, saj to škoduje poslovanju ter ugledu podjetja. Od direktorja pa pričakujemo profesionalen in korekten odnos do zaposlenih in do občanov Občine Trbovlje, pričakujemo, da ne bo politična marioneta in da bo podjetje pripeljal nazaj do stanja, v katerem je bilo pred dogodki, ki spravljajo v obup tako zaposlene na Komunali Trbovlje kot vse občane Občine Trbovlje.

Zaposleni
Svet delavcev
Sindikat Javnega podjetja Komunala Trbovlje

Občina Zagorje objavila vizualizacijo trase

V Zagorju so se na terenu začela gradbena dela pri projektu izgradnje kolesarske steze Primoža Rogliča. Na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=N5uKqlprYRA in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi si lahko ogledate vizualizacijo trase od Zagorja do Orehovice. 
Na kolesarski stezi bo v okviru del zgrajenih tudi pet novih prehodov preko potokov (nove brvi in mostovi) in pet novih prehodov preko regionalne ceste. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Foto: ČZ

V Zagorju razpis za kmetovalce

V proračunu Občine Zagorje ob Savi je za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za letos rezerviranih 44.000 evrov. Za posodabljanje kmetijskih gospodarstev 30.000 evrov, za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov pa 14.000 evrov.
Do sredstev so upravičene pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Upravičenci morajo imeti v lasti ali najemu najmanj 3 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, naložba pa mora biti izvedena na območju občine Zagorje ob Savi. Pri naložbah v hleve in gospodarska poslopja morajo upravičenci rediti še najmanj 5 glav živine. Vlogo za sofinanciranje predložijo nosilci kmetijskih gospodarstev.

Razpis je odprt do 28. februarja 2022 do 12. ure, objavljen pa je v Uradnem listu RS in na povezavi https://www.zagorje.si/razpis/587302.
Pisne vloge (prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami) oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

Foto: ČZ

Trije zasavski naj prostovoljci hrastniški

V Hrastniku se za lansko leto ponašajo s kar tremi prejemniki nazivov naj zasavskih prostovoljcev in sicer za najboljši zasavski prostovoljski projekt, za najboljšo prostovoljsko organizacijo ter za hrastniškega prostovoljca.Naziv zasavskega prostovoljskega projekta leta 2021 je prejel projekt Prostofer Občine Hrastnik in Zavoda Zlata mreža. Hrastniškemu projektu so Zasavci med  štirimi zasavskimi projekti namenili kar več kot polovico vseh oddanih glasov. Naziv zasavske prostovoljske organizacije leta 2021 je šel v roke Planinskemu društvu Hrastnik. Društvo, katerega člani so v preteklem letu v projekt prenove Planinskega doma na Kalu vložili preko 1000 ur prostovoljnega dela. Nosilec naziva naj prostovoljca leta 2021 v Hrastniku pa je Slobodan Filipovič, predsednik KUD Veter, ki svoj čas neutrudno namenja kulturi in dobrodelnosti.

Foto: Občina Hrastnik