Zagorski župan tudi letos po spletu

Tudi tokrat epidemiološka situacija ne dopušča silvestrovanja na prostem, a zagorski župan Matjaž Švagan se vseeno ne bo izneveril tradiciji in bo novo leto pričakal skupaj z občani. Malo pred polnočjo se bo tudi na letošnji Silvester oglasil preko povezave na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, izrekel dobre želje in skupaj odšteval do izteka enega in nastopa drugega leta. Na Občini Zagorje vabijo, da nocojšnji večer nekaj minut pred polnočjo kliknete na spletno stran www.zagorje.si

Foto: Občina Zagorje

Gasilska intervencija zaradi ogorka

Danes popoldne so gasilci PGD Trbovlje mesto intervenirali na Trgu revolucije v Trbovljah. V eni od stolpnic, znanih kot zelene stolpnice, se je vžgalo v enem od pritličnih stanovanj, vzrok čemur je bil po navedbah stanovalcev v koš za smeti odvržen nedogorel cigaretni ogorek.
Do požara na srečo ni prišlo, bilo je le močno zadimljeno. Na prizorišču so bili gasilski avtomobili, reševalni avto in policija. Gasilci so pogasili tleče odpadke, stanovanje prezračili in pregledali, osebo, ki se je nadihala dima, pa predali v oskrbo reševalni ekipi NMP.

Foto: ČZ

Zaključen projekt Ekonomsko poslovne cone

Po enem letu od začetka gradbenih del se je zaključil projekt Ekonomsko poslovne cone Zagorje pri Evroparku. S tem je zaključen prvi od dveh velikih projektov v Zagorju, ki sta dobila potrjena evropska sredstva. Ureditev Ekonomsko poslovne cone je bil sploh prvi potrjen projekt v okviru Dogovora za razvoj Zasavske razvojne regije v Zasavju in eden ključnih projektov Občine Zagorje v okviru Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.
V sklopu del je bila urejena gospodarsko javna infrastruktura na območju cone, ki bo mikro, malim in srednjim podjetjem omogočala ustrezne pogoje za delo. Občina Zagorje je uspela že pred urejanjem prodati štiri od petih karejev. »S tem bodo v naši občini ohranjena obstoječa delovna mesta in ne dvomim, da bodo odprta tudi nova, kar je v tem času zagotovo zelo spodbudno. Tega se na Občini Zagorje zavedamo, zato skušamo z ustvarjanjem najboljših pogojev za razvoj poslovnih idej pomagati našim gospodarstvenikom,« pravi župan Matjaž Švagan.
Prostore so kupila podjetja Sepro G, gradnja in vzdrževanje objektov, Hilman, elektro in strojne inštalacije in podjetje Gobovc, ki je kupilo dva kareja.
Naložbo, vredno 652.771,57 evrov z DDV, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Evropska unija iz kohezijskega sklada in Ministrstvo za  gospodarski razvoj in tehnologijo bosta prispevala 524.296,65 evrov, preostanek je zagotovila Občina Zagorje.

Foto: ČZ

V Zagorju sprejet proračun 2022

Na 20. redni seji se je sešel svet Občine Zagorje ob Savi. Ta je potekala brez posebnosti, saj so svetniki in svetnice soglasno potrdili vse predlagane sklepe.
Na začetku seje se je župan Matjaž Švagan s priložnostnim darilom, zagorsko fibulo, zahvalil Bogu Steklasi, avtorju silhuete Primoža Rogliča, ki krasi zagorski rondo.
Zaradi predlogov, da bi tudi Občina Zagorje ob Savi v prihodnjem obdobju pristopila k izdelavi participativnega proračuna, se je preko videoklica oglasil župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin. Občina Ajdovščina je namreč prva v Sloveniji, ki od leta 2016 izvaja proračun, v katerem lahko aktivno sodelujejo vsi občani. Svetniki in svetnice in tudi občinska uprava so se tako seznanili z izkušnjami pa tudi postopki v zvezi z izdelavo proračuna, kjer lahko občani vplivajo na porabo dela javnih sredstev.
Svetniki in svetnice so sprejeli občinski proračun za prihodnje leto. Kot je povedal župan, je zanj osebno ta proračun na nek način poseben, saj je že 30. v njegovi županski karieri, večino od njih pa so svetniki in svetnice sprejeli soglasno.
Tudi proračun za leto 2022 je investicijsko in obenem socialno naravnan. Občina v letu 2022 načrtuje prihodke v skupni višini 19.180.644 evrov in odhodke v skupni višini 20.894.686 evrov. Proračunski primanjkljaj v višini 1.714.042 evrov bo pokrit s prenosom načrtovanega ostanka sredstev na računu iz leta 2021, v ocenjeni višini dobrih  2,1 mio evra. Občina v letu 2022 s tem ne načrtuje zadolževanja.
Na seji so dali zeleno luč tudi nadaljevanju postopkov v zvezi z načrtovano gradnjo večstanovanjskega objekta na Lokah v Kisovcu. Svetniki in svetnice so namreč obravnavali dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Loke v Kisovcu in ob tem sprejeli stališča do pripomb iz javne razgrnitve. S sklepom je upoštevan predstavljen kompromis iz dogovora med vlagatelji pripomb in županom. Predlagatelj odloka bo tako na osnovi sprejetih stališč pripravil predlog sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Loke v Kisovcu za drugo obravnavo in sprejem.

Foto: ČZ

Zagorelo na Polaju

Na trboveljski Opekarni so imeli gasilsko intervencijo. Zagorelo je ob stranski cesti od krožnega krožišča proti naselju Ribnik, pod ciglano.

Po dobljenih podatkih naj bi šlo za samovžig premoga, čeprav je bilo sprva mišljeno, da gre za posledico kurjenja stanovalca. Za Opekarno je star nasip in v jalovini je po navedbah nekaterih krajanov izgleda še kar nekaj premoga. Če skozi kakšno razpoko pride zrak, se premog pod zemljo vžge ali tli, kar posledično lahko povzroči požar.
Gasilci so z intervencijo poskrbeli, da ni prišlo do razširitve ognja.

Foto: Ečo Marin

Glasbeniki dobrodelno proti energetski revščini

Ob rekordni podražitvi energentov za toplotno ogrevanje so na udaru najbolj v občini Trbovlje, kjer so se stroški ogrevanja povzpeli kar za dodatnih 60%. Za blaženje nenormalne podražitve stroškov, ki jih marsikateri občan ne bo zmogel plačati, bo to sredo ob 18. uri v športni dvorani Polaj v Trbovljah dobrodelni koncert. Kar 80 nastopajočih glasbenikov in drugih sodelavcev bi rado polepšalo december ljudem, ki pomoč potrebujejo. Za namen koncerta bodo uredili tudi brezplačno testiranje na dan koncerta v avli Delavskega doma Trbovlje, ki bo potekalo od 13h do 18h.
»Odzvali so se kolegi iz vseh glasbenih koncev, od punka, do starega rocka, skaja, plehmuske … V Zasavju temu pravimo »kumeratšaft«, tovarištvo in solidarnost. Glasbeniki smo tukaj vedno igrali pomembno vlogo v povezovanju. V regiji s tako bogato zgodovino delavske solidarnosti, bi te čudno gledali, če ne bi vskočil! Začelo se je z izzivom, da lahko iz kavča tudi organiziraš pomoč z dobrodelnim koncertom – ne samo jamraš preko računalnika. Kasneje, v nekaj dneh, pa se razvilo v res velik projekt, za katerega je bilo potrebno večkrat tudi vstati s kavča, pa narediti kak krog po stanovanju. Čeprav ne živim več v Trbovljah, se mi zdi, da vseeno lahko nekaj malega naredim za občane, še vedno so tam doma starši, prijatelji, otroštvo …«, pravi pobudnica in organizatorka dogodka Petra Ambrož.
Vsi nastopajoči in sodelujoči se v celoti odpovedujejo honorarju. Zbrana sredstva bodo tako namenjena izključno financiranju ogrevanja za socialno šibka gospodinjstva v Trbovljah. Zasavski glasbeniki akcijo pripravljajo v partnerstvu s humanitarno organizacijo Anina zvezdica in drugimi humanitarnimi organizacijami in posamezniki. Anina zvezdica pomaga skupaj z Rdečim križem in Centrom za socialno delo, ki bodo tudi pomagali razdeliti denar socialno šibkim.

Koncert bo potekal v skladu s pogoji PCT, osebje Zdravstvenega doma Trbovlje bo na dan koncerta za obiskovalce opravljalo brezplačno testiranje za Covid-19 v Delavskem domu Trbovlje.

VSTOPNICE:
na vseh Eventimovih prodajnih mestih po simbolični ceni 7€ in na povezavi: https://www.eventim.si/…/dejmo-se-pogret…/event.html.
Cena na dan dogodka bo 10 evrov.

TRR ZA DONACIJE:
Društvo prijateljev mladine Trbovlje
, Trg svobode 11, Trbovlje
TRR: SI56 6100 0001 9204 698, odprt pri Delavski hranilnici
Namen:
Dejmo se pogret, Sklic: SI00 18-2021, Koda CHAR

Foto: arhiv organizatorja

Prodajali za izlete

V najbolj veselem mesecu v letu so rokave zavihali tudi učenci osnovne šole Tončke Čeč. Na trboveljski tržnici so postavili stojnico in obiskovalcem ponudili izdelke. Z akcijo zbirajo prostovoljne prispevke za šolski sklad. Z izkupičkom od voščilnic, keramičnih izdelkov, piškotov, slik, krem, skodelic, lutk iz blaga in drugih izdelkov si tudi sami prislužijo nekaj denarja za različne izlete, aktivnosti in podobno. Letos so ob 60 letnici šole izdelali prvič tudi masko in kuolma in gline, ure in koledar s slikami izdelkov učencev. Izdelke so učenci izdelali sami, s svojim znanjem, spretnostjo in prsti ob nekaj pomoči učiteljev.

Največ prodaje in povpraševanja je bilo po voščilnicah in po ognjičevi kremi. Slednjo  izdelujejo jo po starem receptu, ki ga je prinesla učiteljica kemije.
Njihovo stojnico so popestrile tudi učiteljice in učitelj. Sedem članska vokalna skupina učiteljic z vseh predmetnih stopenj šole Tončke Čeč je polepšala tržni dan in obiskovalcem zapela nekaj znanih božičnih in novoletnih pesmi, spremljal pa jih je tudi učiteljski kolega.

Foto: ČZ

Zagorje se je priključilo projektu sajenja medovitih rastlin

Občina Zagorje ob Savi je v skrbi za čebele letos spomladi na pobudo čebelarjev in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pozvala k nekoliko poznejši košnji zelenic, predvsem tistih na javnih površinah, od katerih ni odvisna krma živali. S tem, ko je do sredine maja del javnih zelenih površin v občini ostal nepokošen, je omogočila čebelam, da so se lahko hranile, dokler ni večina cvetov odcvetela. Prav tako Občina Zagorje ob Savi enoletnice na gredicah postopoma nadomešča z medonosnini trajnicami.
Ta mesec so se priključili pobudi Čebelarske zveze Slovenije, ki začenja projekt Dan sajenja medovitih rastlin. Gre za prvi projekt v EU, ki bo pripomogel k ciljem EU, da se do leta 2030 posadijo 3 milijarde dreves in bo hkrati močno prispeval k načrtovanim ponorom emisij toplogrednih plinov v EU ter podnebni nevtralnosti Evrope. Poleg tega je cilj projekta tudi povečanje medovitost Slovenije, s čemer se bo poskrbelo za medenje v prihodnosti, ko bo preživetje opraševalcev zaradi podnebnih sprememb vedno težje. Prvič se bo izvajal 26. marca prihodnje leto, cilj pa je, da Slovenija in celoten svet stopi skupaj in da se na ta dan posadi čim več medovitih rastlin. Občina Zagorje ob Savi želi s temi aktivnostmi izpostaviti čebele in njihov pomen za naravo in človeka, opozoriti na pomen ohranjanja travniške strukture, ki daje pašo opraševalcem in prispeva k preživetju od medonosnih čebel do številnih divjih opraševalcev.

Foto: ČZ

Zaključena modernizacija zagorskih ulic

V Zagorju so zaključili obnovo Ulice talcev, ki je bila še zadnja v dveletnem projektu modernizacije mestnih ulic. Skupaj so obnovili 3,2 km cest na 12 ulicah. Na vseh so obnovili spodnje in zgornje ustroje, v večini pa tudi kanalizacijo in javno razsvetljavo. Obstoječe ulične svetilke so zamenjali s pametnimi lučmi, kar pomeni tudi precejšen prihranek pri električni energiji.
Obnovljena je Prešernova cesta, kjer so na 660 metrih zamenjali spodnji in zgornji ustroj in javno razsvetljavo, dela so bila vredna 264.000 evrov. Na Fakinovi ulici so na 220 metrih zamenjali spodnji in zgornji ustroj, javno razsvetljavo in kanalizacijo, vrednost del je znašala 91.000 evrov. Največji zalogaj je predstavljala Ulica talcev, kjer so zamenjali spodnji in zgornji ustroj, kanalizacijo, oporne zidove, uredili parkirišče, pešpot in zamenjali javno razsvetljavo. Dela so bila vredna 450.000 evrov, šlo pa je za 610 metrov ceste, ki so jih uredili.
Spodnji in zgornji ustroj, javno razsvetljavo in kanalizacijo so že spomladi zamenjali tudi v Naselju Srečka Kosovela v skupni dolžini 305 metrov, na 150-metrskem odseku Partizanske ceste, na Vrtni ulici, kjer so obnovili 100 metrov ulice, v Marnovi ulici in Ulici prvoborcev ter na Cankarjevem trgu so urejeni spodnji in zgornji ustroji ter javna razsvetljava, obnovljena pa je tudi Cesta v Dolenjo vas. Na Pečarjevi cesti so poleg spodnjega in zgornjega ustroja sanirali tudi usad s podporno kamnito zložbo in namestili varovalno ograjo. 
Skupaj je Občina Zagorje za modernizacijo mestnih ulic iz proračuna zagotovila 1,3 mio evrov. V sklopu modernizacije mestnih ulic ter delne obnove komunalne infrastrukture v lasti Občine Zagorje pa je bila izvedena tudi delna posodobitev elektro in telekomunikacijske kabelske kanalizacije, kar sta sofinancirala Elektro Ljubljana in Telekom Slovenija.

Foto: Občina Zagorje

Do konca leta predlogi za priznanja

Odbor za šolstvo in kulturo Občine Zagorje ob Savi do 31. decembra sprejema predloge za priznanja in plakete dr. Slavka Gruma. Predloge lahko pošljejo posamezniki, podjetja, zavodi, društva, stranke ter organi lokalne skupnosti.
Dobitnikom bodo odličja podelili na slavnostni akademiji v počastitev slovenskega kulturnega praznika, ki bo februarja prihodnje leto na prenovljenem odru dvorane KC Delavski dom Zagorje.
Predloge za plakete in priznanja dr. Slavka Gruma je mogoče poslati na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Odbor za šolstvo in kulturo, s pripisom »predlogi za plakete in priznanja dr. Slavka Gruma«, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Razpis je v celoti objavljen na spletni povezavi: www.zagorje.si/razpis/558939
Foto: ČZ