Sanirali del glavne pokopališke poti

Gradbena dela pri urejanju dela ene od centralnih poti na pokopališču v Zagorju so delno zaključena. Prenovljena je pešpot od mrliške vežice proti spomeniku rudarjem, umrlih v največji rudniški nesreči, še letos pa bodo nadaljevali z obnovo do konca omenjene pokopališke poti, kjer bo postavljen oporni zid z varovalno ograjo in pot delno razširjena ter prenovljena.
Na dokončanem odseku poti bo vzpostavljena tudi nova ambientalna osvetlitev. V sklopu del so izvajalci odpravili arhitektonske ovire in položili nov asfalt.

Foto: Občina Zagorje

Poklonili so se tudi pokojnem predsedniku

V organizaciji Občine Zagorje in Združenja borcev za vrednote NOB Zagorje sta bili danes v Kisovcu in na pokopališču v Zagorju spominski slovesnosti pred ponedeljkovim dnevom spomina na mrtve.
Pri spomeniku 106 žrtvam, ki so padli za svobodo v narodnoosvobodilnem boju, so župan Matjaž Švagan, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Zagorje Miloš Prosenc in predstavniki veteranskih in častniških združenj položili cvetje in prižgali sveče. V slavnostnem nagovoru je Miloš Prosenc opozoril na pomen spomina na narodnoosvobodilni boj in vse, ki so združili moči in se skupaj uprli fašizmu in nacizmu. »V zagorski občini vemo, kaj pomeni pietetni odnos do žrtev vojne, spoštljiv odnos do vseh mrtvih. To je civilizacijska vrednota, ki je izraz človečnosti in kdor tega ne pozna in ne upošteva ter celo politizira smrt ali žali, ta ima pomanjkljivo srčno kulturo. Zato naj tisti, ki skušajo partizanski boj izničiti in ga v naši zgodovini prikazati kot zgrešeno dejanje vedo, da je to popoln nesmisel,« je med drugim poudaril.

Da se je nesmiselno prerekati in deliti, je pri spomeniku talcem na zagorskem pokopališču v nagovoru poudaril tudi župan Matjaž Švagan. »Kljub temu, da živimo v težkih in nestrpnih časih in vsem očitkom navkljub nas v Zagorju ne nosi ne na levo ne na desno in ne v rdeče, črno ali oranžno. Nosi nas po poti poštenja, skrbi za sočloveka in spoštovanju do preteklosti. Nosi nas v smeri napredka in dostojnega življenja za slehernega občana naše prelepe občine. To življenje je prekratko, da bi čas izgubljali z nesmiselnimi prerekanji, medsebojnimi obtoževanji in neproduktivnimi razhajanji. Raje stopimo skupaj, tako kot so znali včasih in se v slogi in medsebojnem spoštovanju zazrimo v lepo prihodnost, ki jo gradimo za zanamce. Zato, da se nas bodo nekoč lahko na tem mestu spominjali s prav takšno hvaležnostjo, ko se mi danes spominjamo naših prednikov«.
Župan, Miloš Prosenc, poslanec v DZ Rudi Medved in predstavniki veteranskih in častniških organizacij so ob koncu slovesnosti obiskali tudi grob dr. Janeza Drnovška in se poklonili njegovemu spominu.

V kulturnem programu sta sodelovala Pihalni orkester Svea Zagorje in Loški glas, v Zagorju pa še učenec OŠ Toneta Okrogarja z recitacijo

Foto: Občina Zagorje

Zagorje za mestno občino

Svetniki in svetnice zagorskega občinskega sveta se bodo na 19. redni seji sešli 8. novembra. Dnevni red bo župan Matjaž Švagan razširil s točko, v kateri bo predlagal, da občinski svet sprejme sklep o začetku postopkov za preoblikovanje Občine Zagorje ob Savi v Mestno občino Zagorje ob Savi.
S tem želi župan spodbuditi začetek regionalizacije Slovenije oziroma oblikovanja pokrajin v Sloveniji, z utemeljitvijo, da naj bi imela vsaka pokrajina v Sloveniji v svojem območju eno mestno občino. Zato bo imenoval komisijo, ki bo pripravila predlog za preoblikovanje statusa Občine Zagorje ob Savi v Mestno občino Zagorje ob Savi.

Foto: ČZ

V Trbovljah na pokopališču med prazniki vozilo

Na trboveljskem pokopališču v Gabrskem bo v času praznika spomina na pokojne občanom na voljo električno vozilo, ki prevaža potnike po pokopališču. 
Komemoracija na pokopališču v Gabrskem bo v četrtek, 28. oktobra 2021, ob 16. uri.

Urnik vožnje bo v četrtek, 28. oktobra in v petek, 29. oktobra, od 15. do 17. ure.
V soboto, 30. oktobra, nedeljo, 31. oktobra in ponedeljek, 1. novembra, pa od 10. do 12. In od 13. do 15. ure.

Foto: ČZ

V Zagorju uspešen začetek z elektro kolesi

V prvem mesecu od zagona projekta ZaNaprej se je v sistem registriralo že 317 uporabnikov, ki si lahko v Zagorju izposojajo električna kolesa, zabeležili pa so kar 493 najemov. Kot je razvidno iz registra podatkov, jih je skoraj polovica za najem uporabila operacijski sistem Android, sledita IOS in brezstična kartica, manjši delež pa se jih registrira na terminalih. Največ uporabnikov si kolesa izposodi ali jih vrne na postajališču Helfar v parku dr. Janeza Drnovška, sledijo postajališča v Kisovcu, Evroparku, na zagorski železniški postaji in na Izlakah. Podatki prvega meseca nakazujejo trende smeri kolesarjenja, ki pa se bodo verjetno bistveno spremenili po končani gradnji kolesarske steze do Orehovice.
Na Občini Zagorje so z rezultati prvega meseca izjemno zadovoljni. Kaže, da so občani dobro sprejeli to možnost prevoza in to kljub ne ravno najbolj naklonjenim trenutnim vremenskim razmeram. Razveseljivo je tudi, da niso zabeležili poškodb na kolesih ali postajališčih za kolesa, kar pomeni, da občani doslej odgovorno ravnajo s skupno lastnino. Občina Zagorje v prihodnjem letu načrtuje gradnjo dveh novih postajališč, prav tako pa se bodo gradnji pridružila tudi večja podjetja, ki bodo svojim zaposlenim nudila alternativno možnost prevozov na delo in z dela.

Letna članarina za izposojo koles znaša 20 evrov, prvih 500 uporabnikov pa ima 50-odstotni popust. Doslej se je za letno članarino odločilo skoraj 100 občank in občanov.     

Foto: Občina Zagorje

V Trbovljah najdena muca

Včeraj je bila v Trbovljah najdena odrasla muca. Žival je prijazna in socializirana. Najditeljica je s Kolonije 1. maja.
Če jo kdo pogreša, naj pokliče na DPMŽ Trbovlje, 070 288 168, vsak delovnik in nepraznično soboto med 12. in 14. ali 18. in 20. uro.

Dopisano: našli lastnika

Foto: ČZ

Spominski slovesnosti na Mlinšah in v Orehovici

Občina Zagorje ob Savi in Združenje borcev za vrednote NOB Zagorje sta v Orehovici in na Mlinšah pripravila spominski slovesnosti pred dnevom spomina na mrtve. Pred spomenikom v Orehovici, ki je posvečen civilnim žrtvam, ki jih je nemška vojska v noči med 17. in 18. majem 1944 žive zažgala v njihovih domačijah in pred spomenikom padlim za svobodo med letoma 1941 in 1945 na Mlinšah sta se žrtvam poklonila tudi župan Matjaž Švagan in predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Zagorje Miloš Prosenc. Za kulturni program so poskrbeli učenci OŠ Ivana Kavčiča z Izlak in Podružnične šole na Mlinšah.

Foto: Občina Zagorje

Razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrade Tončke Čeč

Občina Trbovlje objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrade Tončke Čeč za leto 2022. Ob tem vabi občane, da podajo svoje predloge za kandidate.
Komisija mora predloge prejeti najkasneje 18. novembra 2021 in sicer v zaprti kuverti na naslov Občina Trbovlje, Komisija za družbene dejavnosti in občinska priznanja, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, s pripisom Javni razpis – nagrada Tončka Čeč – ne odpiraj.

Foto: ČZ

Žalne slovesnosti v Zagorju

V občini Zagorje bodo letos pred dnevom spomina na mrtve žalne slovesnosti potekale v dveh delih. 

22. oktobra bo ob 11. uri komemoracija v Orehovici, ob 12. uri pa na Mlinšah. Prihodnji petek, 29. oktobra, pa ob 15. uri na Lokah v Kisovcu in ob 16. uri na zagorskem pokopališču pred spomenikom talcem.

Foto: ČZ

V Mlinšah dva nova odseka

V KS Mlinše-Kolovrat so odprli dva modernizirana cestna odseka. Zaključeni sta tretja faza sanacije javne poti Medija-Plavišnik-Borje in 1300-metrski odsek lokalne ceste Žvarulje-Medija.
Obe cesti sta bili poškodovani v preteklih neurjih, zato je Občina Zagorje ob Savi za sanacijo dobila tudi sredstva iz Sektorja za zmanjševanje naravnih nesreč MOP.
V sklopu tretje faze sanacije javne poti Medija-Plavišnik-Borje in del na vodotoku je bil položen nov asfalt, s tem pa so se zaključila dela v vrednosti 300.000 evrov. Občina bo za naložbo dobila 220.000 evrov z Ministrstva za okolje in prostor, 80.000 evrov pa bo prispevala iz občinskega proračuna.
Na lokalni cesti Žvarulje-Medija je bilo urejeno odvodnjavanje in položen nov asfalt, naložba je bila vredna 350.000 evrov, od tega bo 240.000 evrov prispeval Sektor za zmanjševanje naravnih nesreč MOP, 110.000 evrov pa Občina.

Foto: Občina Zagorje