Obiskovalce moti »cveje«

Na trboveljskem pokopališču v Gabrskem so zaključili s prenovitvenimi deli, ki so jih začeli lansko leto. Zaradi obsega del so prenovo izvedli v dveh fazah. V okviru prve faze so na osrednjem delu pokopališča zgradili nov plato za pogrebne ceremoniale s posipom, vzpostavili nov sistem obeleževanja za pokojnike, ki zaradi posipa nimajo nagrobnega obeležja, zgradili nov objekt kostnice, prenovili povezavo med starim in novim delom pokopališča, vzpostavili nov ekološki otok, uredili zaščitne ograje okoli pokopališča ter uredili polja za zelene pokope na zgornjem delu novega dela pokopališča.
V okviru druge faze letos pa so vzpostavili območje za gozdične pokope oziroma uredili parkovno zasaditev s sprehajalnimi potmi, med katerimi so nameščene talne žarne niše in na katerih bodo postavljena diskretna obeležja. Hkrati so vzpostavili dostop do pokopališča z vzhodne strani preko novega vhodnega portala ter obnovili cestno razsvetljavo na območjih obeh faz prenove. Prenova pokopališča je sicer skladno s projektom zaključena, vendar pa v letošnjem letu nameravajo ločeno urediti še pokopališko pot južno od glavne fontane do vhoda z vzhodne smeri. Istočasno bodo po dnevu spomina na mrtve obnovili tudi asfalt na ekoloških otokih na grobnih karejih F in G.

Nepravilne ploščice
»V načrtu imamo že nadaljnje posodobitve in pridobitve. Na pokopališkem objektu bodo obnovljene sanitarije, ki bodo dostop omogočale tudi invalidom, v izvedbi je tudi dozidava objekta za namene skladiščenja opreme in prevoznih sredstev. Dela bodo končana predvidoma v dveh mesecih. V prihodnjih letih pa čaka še obnova zastarelih nasadov. Skupni stroški prenove so bili nekoliko nižji od prvotno ocenjenih 410 tisočakom, znašajo 355.000 evrov,« pravijo na Javnem podjetju Komunala Trbovlje.
V letošnjem letu so obnovili tudi fontano. Zamenjana je bila tehnologija mehčanja in dezinfekcije vode za preprečitev nabiranja alg, obnovljeno je bilo tudi korito in prelivni robovi fontane ter očiščen vodni kamen. Mnoge občane pa so navkljub novemu videzu pokopališča zmotile ploščice na fontani. Na vseh treh, ki so nameščene na njej, je namreč slovnično napačno napisano obvestilo. Namesto da voda ni pitna in da ni primerna za zalivanje cvetja je napisano, da ni primerna za zalivanje cveja. »Ploščice z napisom na fontani so povsem nove in so bile nameščene pred manj kot mesecem dni. Zaradi napake jih bomo seveda zamenjali s pravilnimi,« pravijo na Komunali.

Foto: ČZ

Na Občini Trbovlje iščejo finančnika

Zaradi upokojitve Občina Trbovlje objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto finančnik VII/2-II, na Oddelku za finance, proračun in gospodarstvo. S kandidatom bo sklenjena pogodba za nedoločen čas. Kandidati morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) smer ekonomija oz. prvo bolonjsko stopnjo smer ekonomija in tri leta delovnih izkušenj.
Strokovno-tehnično delovno mesto finančnik VII/2-II med drugim zajema tudi sodelovanje pri pripravi proračuna, svetovanje predstojniku pri pripravi predloga proračuna in kasneje pri realizaciji proračuna, izdelovanje likvidnostnih načrtov …

Kandidati morajo prijavi na delovno mesto priložiti Izjavo kandidata, da za namen postopka zaposlitve, dovoljuje Občini Trbovlje pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta iz uradnih evidenc.

Čas za prijavo je do 18. oktobra 2020.

Kandidati prijavo oddajo pisno na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, ali pa po elektronski pošti na naslov obcina.trbovlje@trbovlje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Z izbranim kandidatom pa bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s šestmesečnim poskusnim delom.

Objava in dodatne informacije so na voljo na spletni strani občine Trbovlje.

Foto: ČZ

V Zagorju bo brezplačno cepljenje proti gripi

V skrbi za zdravje bo Občina Zagorje za občane omogočila brezplačno cepljenje proti gripi. Gre za obliko dodatne spodbude, da se za cepljenje odloči čim več ljudi, s čemer se pripomore k manjši obolevnosti in k več zdravja v času, ko nas ogroža COVID-19.

Strošek cepljenja proti gripi, ki sicer znaša 14 evrov na osebo, bo za kronične bolnike, starejše od 65 let, nosečnice…, ki jim brezplačnega cepljenja ne bo krilo obvezno zdravstveno zavarovanje, financirala Občina. Do brezplačnega cepljenja bodo občani iz sredstev občinskega proračuna upravičeni ne glede na to, kje imajo izbranega osebnega zdravnika.
Namenska sredstva so že rezervirana v rebalansu letošnjega proračuna. Cepljenja se bodo po navedbah Občine začela sredi prihodnjega meseca.

Foto: ČZ

Gluhi bodo tudi letos stregli na Mrzlici

Še en teden nas loči do zaključka akcije Gluhi strežejo v Planinskem domu na Mrzlici 3. in 4. oktobra. Obiskovalcem bodo pri mizah, kjer bo komunikacijski valjček, jedilni list v slovenskem znakovnem jeziku ter mapa s splošnimi planinskimi besedami v kretnjah in Braillovi pisavi, postregli gluhi in naglušni prostovoljci akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah.
Vzemite si čas za v hribe, naredite nekaj dobrega zase in uživajte v družbi vseh planincev v teh dveh posebnih dnevih. Občina Trbovlje vabi, da pridete v Planinski dom na Mrzlici in se mimogrede povzpnete še na vrh Mrzlice, ki je 5 minut od planinskega doma. Pri planinskem domu so tudi igrala za otroke ter velik prostor za druge družabne igre.

Tovrstni dogodki spodbujajo in opozarjajo kako pomembno je vključevanje vseh ljudi v vse družbene procese. Hkrati pa nas spomnijo, da se v življenju da doseči marsikaj, ne glede na ovire.

Foto: Občina Trbovlje

Do jutri čas za stolp na Čemšeniški planini

Občina Zagorje namerava na Čemšeniški planini zgraditi razgledni stolp. S Čemšenika se namreč odpirajo eni najlepših pogledov na Boč, Peco, Uršljo goro, Nanos, Snežnik, Trdinov vrh ter vse do Ljubljane in Triglava. Razgledna ploščad, ki bo postavljena v bližini Doma dr. Franca Goloba, bo velika okoli 24 kvadratnih metrov in bo omogočala sočasno uporabo od 10 do 20 obiskovalcev.

Projekt je trenutno v fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, predloge, pripombe in izhodišča pa sprejemajo še do jutri, 25. septembra.
Izhodišča za pripravo dokumenta so objavljena na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, predloge pa lahko zainteresirani pošljejo po e-pošti obcina.zagorje@zagorje.si ali po navadni pošti na Občina Zagorje, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

Foto: ČZ

Kmalu še eno novo reševalno vozilo v Zagorju

Občina Zagorje je bila uspešna na razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnost v RS za leto 2020 in pridobila sredstva za sofinanciranje novega reševalnega vozila za nujno medicinsko pomoč, ki ga Zdravstveni dom Zagorje nujno potrebuje.

Vozni park v zdravstveni ustanovi je namreč dotrajan, vozila so stara in imajo veliko prevoženih kilometrov, zato se Občina zaveda, da je potrebna postopna obnova voznega parka.
Zdravstveni dom je eno reševalno vozilo z opremo, ki je vgrajena v skladu s pravilnikom o službi NMP in pravilnikom o prevozih pacientov, letos že nabavil z lastnimi sredstvi, še enega pa bodo sofinancirali Ministrstvo za zdravje, Občina Zagorje ob Savi in Zdravstveni dom Zagorje. Iz razpisa MZ bo občina pridobila 58.000 evrov, proračun Občine Zagorje ob Savi bo za vozilo prispeval 17.000 evrov, razliko do 131.000 evrov, kolikor je vredno vozilo, pa bo zagotovil Zdravstveni dom Zagorje.

Foto: ČZ           

Občina Zagorje objavila naročilo za električna kolesa

Občina Zagorje je na portalu javnih naročil objavila naročilo za vzpostavitev sistema izposoje električnih koles. Ta vključuje dobavo koles, postavitev terminalov s potrebno programsko opremo, izobraževanje uporabnikov ter vzdrževanje sistema še vsaj eno leto po vzpostavitvi.

V prvi fazi bo izbrani izvajalec postavil pet terminalov in sicer na železniški postaji, v Parku dr. Janeza Drnovška, v Evroparku, na Izlakah in v Kisovcu. Sistem bo omogočal tudi dodatno širjenje tako občinskih postaj za kolesa kot morebitnih zainteresiranih podjetij.
Občina namerava v prvi fazi kupiti 50 koles, naložbo, vredno 350.000 evrov, pa sofinancira Eko sklad j.s. Izposoja električnih koles bo predvidoma mogoča od maja 2021 dalje.

Foto: ČZ

Stari aparati za nagrade

V Zagorju do konca tega meseca poteka ozaveščevalna zbiralna akcija starih aparatov Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik. Akcijo je sicer že v marcu organizirala družba ZEOS, a so jo zaradi pojava korona virusa prekinili. Sedaj so se odločili, da jo nadaljujejo do 30. septembra. V zaključnem delu bo vanjo vključenih 10 od siceršnjih 12 šol in njihove podružnice.
ZEOS akcijo organizira v sodelovanju z lokalnimi izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki KSP Hrastnik, KSP Litija, Javno podjetje Komunala Radeče, Javno podjetje Komunala Trbovlje in Javno podjetje Komunala Zagorje ter občinami Hrastnik, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki. Projekt je sofinanciran s strani okoljskega ministrstva in Evropske komisije.

Za nagrado Tešky in Zlatko
Da se bo starih aparatov zbralo čim več, so pripravili tekmovanje za vse zasavske občine, ki se bodo z zbiranjem potegovale za stand up nastop Teškya. Občina, ki bo v času akcije zbrala največ tovrstnih odpadkov na prebivalca, bo za nagrado prejela tako imenovani večer smeha. V akciji pa v zbiranju starih aparatov tekmujejo tudi vse prijavljene zasavske osnovne šole, ki med seboj tekmujejo v zbranih količinah odpadnih aparatov in baterij v uličnih zbiralnikih, ki bodo v času akcije postavljeni na njihovih dvoriščih. Potegovale se bodo za nastop raperja Zlatka, ki bo obiskal najuspešnejšo šolo.
Stare aparate bodo lahko zbirale vse občanke in občani in podjetja. Z oddajo bodo lahko pomagali do zmage svoji občini če bodo e-odpadke odvrgli v katerikoli zbiralnik v njihovi občini in dodatno še določeni osnovni šoli če bodo e-odpadke odvrgli v ravno v zbiralnik na dvorišču izbrane šole. V marcu so nekatere šole že zbrale nekaj starih aparatov in količino le-teh so zabeležili in jo bodo prišteli h končnemu rezultatu.

Organizatorji akcije s skupnimi močmi pozivajo vse lokalne prebivalce, da po svojih predalih, kleteh in podstrešju hitro poiščejo svoje male odslužene aparate in baterije ter jih oddajo v enega izmed uličnih zbiralnikov.

Kaj se lahko odda v ulične zbiralnike
V ulične zbiralnike se lahko odda male gospodinjske aparate (električne mešalnike, likalnike, tehtnice, ure, grelnike vode, ožemalnike, opekače kruha …), prenosne baterije in akumulatorje, elektronske igrače, računalniško opremo in zabavno elektroniko (mobilne telefone, računalnike, tiskalnike, zvočnike, kalkulatorje, polnilce, fotoaparate, slušalke …) in drugo malo opremo in orodje (sušilnike, električna orodja, brivnike, svetilke …).
V ulične zbiralnike ne sodijo TV in monitorji ter sijalke, saj se lahko razbijejo. Te se lahko odda v trgovinah z električno in elektronsko opremo (zeleni koti), v okviru lokalnega mobilnega zbiranja ali na zbirne centre. Prav tako v ulične zbiralnike ne sodijo kakršnikoli drugi odpadki.

Foto: ČZ

Program televizije ETV od 21. do 27. septembra 2020

ponedeljek
21.09.2008:00:00ObvestilaObvestila
21.09.2019:20:00Duhovna miselDuhovna misel, ki jo je pripravil trboveljski župnik Tomaž Šojč
21.09.2019:30:00Informativna oddaja Sedem (p)902. informativna oddaja, novice iz Zasavja
21.09.2019:50:00Komentar tedna, Lijana Lovše (p1)Komentar aktualne teme
21.09.2020:05:00Povabili so nas, MCZoS in solidarnost (p)Reportaža z dogodka v organizaciji MCZoS
21.09.2020:25:00Predstavljamo vam: Zoran Cilenšek (p)Pogovorna oddaja z Zoranon Cilenškom
21.09.2021:00:00Dogodki tednaInformativna oddaja, novice iz Litije in Šmartnega pri Litiji
21.09.2021:20:00Dediščina furmanstva, TV Kolut Postojna (p1)Dokumentarni film
21.09.2023:05:00ObvestilaObvestila
torek
22.09.2008:00:00ObvestilaObvestila
22.09.2019:00:00 Iz ETV Arhiva: Sedem 433 (p – september 2011)Oddaja iz arhiva ETV
22.09.2019:40:004. Izredna seja Občinskega sveta Občine Litija, posnetek (p1)Posnetek 4. Izredne seje OS Občine Litija, ki je potekala 8. septembra 2020.
22.09.2020:05:00Aktualno: Blagoslov konj (p)Posnetek blagoslova konj, ki je potekal 23. 8. v Kisovcu, na Golden ranchu.
22.09.2020:20:00LEPO, LEPŠE, ZAGORJE … Bojan Gasior, pogovorna oddajaPogovor z letošnjim dobitnikom zlatega priznanja Občine Zagorje ob Savi Bojanom Gasiorjem
22.09.2021:00:00 Virtualni Kravji bal 2020, TV MedvodePosnetek 63. Kravjega bala v Bohinju, ki je bil letos zaradi korone v virtualni obliki.
22.09.2021:50:00VideospotiSlovenski glasbeni videospoti
22.09.2022:00:00ObvestilaObvestila
sreda
23.09.2008:00:00ObvestilaObvestila
23.09.2019:10:00Dobro je vedeti, socialna aktivacija v ZasavjuIzobraževalna oddaja o projektu socialna aktivacija
23.09.2019:35:00Kulturne drobtinice, kulturna oddaja (p1)Oddaja iz Zavoda za kulturo, mladino in šport
23.09.2019:50:00Duhovna misel (p1)Duhovna misel, ki jo je pripravil trboveljski župnik Tomaž Šojč
23.09.2020:00:00Po domače, narodnozabavna oddaja (2. oddaja)Izbor narodnozabavne glasbe Tomaža Petka
23.09.2020:30:00LEPO, LEPŠE, ZAGORJE … Bojan Gasior, pogovorna oddaja (p1)Pogovor z letošnjim dobitnikom zlatega priznanja Občine Zagorje ob Savi Bojanom Gasiorjem
23.09.2021:15:00Novice iz parlamenta, Boris DoblekarPogovor s poslancem Državnega zbora RS Borisom Doblekarjem
23.09.2021:35:00Demografske spremembe v Sloveniji in v Evropi, posnetek omizjaPosnetek omizja v organizaciji Inštituta dr. Antona Korošca in Martens Centra, ki je potekalo 30. avgusta 2020 v Ankaranu
23.09.2023:40:00ObvestilaObvestila
četrtek
24.09.2008:00:00ObvestilaObvestila
24.09.2019:25:00LEPO, LEPŠE, ZAGORJE … Bojan Gasior, pogovorna oddaja (p2)Pogovor z letošnjim dobitnikom zlatega priznanja Občine Zagorje ob Savi Bojanom Gasiorjem
24.09.2020:05:00Kmetijski mozaik, svetovalna oddajaSvetovalna oddaja s področja kmetijstva
24.09.2020:30:00Dobro je vedeti, socialna aktivacija v Zasavju (p1)Izobraževalna oddaja o projektu socialna aktivacija
24.09.2020:55:00Koncert harmonikarskega orkestra GŠ ZAGORJE (p)Arhivski posnetek koncerta harmonikarskega orkestra GŠ Zagorje z gosti Folk idoli
24.09.2022:55:00ObvestilaObvestila
petek
25.09.2008:00:00ObvestilaObvestila
25.09.2017:50:00Dobro je vedeti, socialna aktivacija v Zasavju (p2)Izobraževalna oddaja o projektu socialna aktivacija
25.09.2018:15:00Čas za pravljice: Snežna deklica (p1)Pravljica za otroke, ljudska, bere Katra Hribar Frol Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje
25.09.2018:30:00Informativna oddaja Sedem903. informativna oddaja, novice iz Zasavja
25.09.2018:50:00Komentar tednaKomentar aktualne teme
25.09.2019:05:00 Virtualni Kravji bal 2020, TV Medvode (p1)Posnetek 63. Kravjega bala v Bohinju, ki je bil letos zaradi korone v virtualni obliki.
25.09.2020:00:00Dogodki tednaInformativna oddaja, novice iz Litije in Šmartnega pri Litiji
25.09.2020:20:00Župan pred mikrofonom, Franci RokavecPogovor z županom Občine Litija Francijem Rokavcem o aktualnih temah.
25.09.2020:40:00Ob 100-letnici Čebelarskega društva Zagorje, posnetek prireditve (p)Arhivski posnetek prireditve ob 100-letnici društva, ki je potekala v KC DD Zagorje spomladi 2019.
25.09.2022:05:00Informativna oddaja Sedem (p)903. informativna oddaja, novice iz Zasavja
25.09.2022:25:00ObvestilaObvestila
sobota
26.09.2008:00:00Informativna oddaja Sedem (p),903. informativna oddaja, novice iz Zasavja in okolice
26.09.2008:20:00Po domače, narodnozabavna oddaja (ponovitev 1. oddaje)Izbor narodnozabavne glasbe Tomaža Petka
26.09.2008:55:00 Iz ETV Arhiva: Sedem 433 (p – september 2011)Oddaja iz arhiva ETV
26.09.2009:35:00ObvestilaObvestila
nedelja
27.09.2008:00:00ObvestilaObvestila

Zagorsko voščilo kolesarskima zmagovalcema

Ob končnem razpletu kolesarske dirke po Franciji in dvojnemu slovenskemu uspehu je šampionoma Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču v množici navdušenih voščil posebno čestitko namenil tudi zagorski župan in podpredsednik Državnega zbora RS Matjaž Švagan.

»Iskrene čestitke zmagovalcema! Iskrene čestitke Tadeju za prvo in Primožu za drugo mesto na najprestižnejši dirki v kolesarstvu! Na koncu so, kot v športu velja, zmagovalca določile sekunde in zadnji atomi moči v nogah. V zgodovino pa se bo zapisalo, da sta dva Slovenca iz naroda, ki šteje manj ljudi kot kakšno večje zahodno predmestje, pometla z vso svetovno konkurenco! Zapisala se bo zgodba našega častnega občana Primoža Rogliča, ki je po težkem padcu na skakalnici in po le nekaj letih kolesarjenja, postal eden najboljših kolesarjev sveta. Zapisalo se bo tudi to, da sta dva Slovenca, čeprav iz različnih klubov, med seboj skozi vso dirko imela neizmerno spoštljiv in prijateljski odnos, kakršnega v današnji družbi vse prevečkrat pogrešamo. Spoštovana Primož in Tadej! Sta navdih za vso Slovenijo! Želimo si, da bi iz vajinih zmag vsi skupaj kot narod črpali pogum in energijo, da si drznemo postati najboljši! Danes je dan za slavje! Veselimo se vajinih dosežkov! V vajino čast naj plapolajo rumene zastave!« je zapisal prvi mož Rogličevega domačega mesta.

S strehe zagorskega Delavskega doma je v njuno čast zadonela tudi glasba.

Foto: ČZ