V Zagorju bodo sanirali Proletarca in prenovili Sveo

Občina Zagorje ima v letošnjem letu predvidenih kar nekaj sanacijskih in prenovitvenih projektov. Potem, ko so predstavili načrte za priljubljeno zagorsko družabno in rekreacijsko stičišče Europark, se bodo projekti nadaljevali tudi na športnem domu Proletarec in stavbi Sveje.

Projekt sanacije športnega doma bo sofinanciralo infrastrukturno ministrstvo iz državnega proračuna ter kohezijskih sredstev in sicer približno tretjino ocenjene vrednosti 325000 evrov, ostalo Občina. Svea pa bo večinsko financirana iz sredstev občinskega proračuna. Občinski delež 2 milijona vrednega projekta naj bi po prvih podatkih znašal kar milijon in sedemsto tisoč evrov.

Občina Zagorje je že objavila razpis za izbiro izvajalcev.

Foto: ČZ

Občina Trbovlje zbira predloge za občinske nagrajence

Nagrade in priznanja Občine Trbovlje so najvišja priznanja v občini za dosežke, ki prispevajo k boljšemu in prijaznejšemu življenju občanov. Prejmejo jih občanke in občani, zavodi, društva, organizacije, podjetja, skupine in združenja. Občina Trbovlje je tako objavila javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev naziva častni občan oziroma občanka in Prvojunijske nagrade za leto 2020. Predloge lahko podajo posamezni občani ali občanke, društva, združenja, politične stranke, krajevne skupnosti in ostale organizacije, pri čemer morajo predlogi vsebovati samostojen pisni predlog z obrazložitvijo o primernosti kandidata za prejem nagrade. Naziv častnega občana se podeljuje za posebne zasluge in izjemne dosežke v njihovem življenju na različnih področjih, pomembnih za razvoj občine. Prav tako se na razpisu zbirajo ponudbe za podelitev Prvojunijske nagrade za življenjsko delo in večletno nadpovprečno uspešno delo ter uveljavitev na različnih področjih družbenega in gospodarskega življenja. Prejmejo jo lahko tudi občani in občanke Trbovelj, ki so dosegli izjemne dosežke na posameznih področjih ali ustanovah zunaj občine, ki pa so pomembno prispevali k ugledu občine Trbovlje. Obe omenjeni nagradi podeljuje občinski svet Občine Trbovlje in sicer na podlagi prejetih predlogov na javni razpis, ki ga razpiše Komisija za občinska priznanja.

Prijave na razpis se zbirajo do petka, 27. marca 2020, prispeti pa morajo priporočeno v zaprti kuverti na naslov Občina Trbovlje, Komisija za družbene dejavnosti in občinska priznanja, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, s pripisom Za javni razpis – častni občan in Prvojunijska nagrada – ne odpiraj. Razpisna dokumentacija, kjer so zapisana merila za nagrade, pa je na voljo na spletni strani Občine Trbovlje, na povezavi https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24.

Foto: ČZ

Najprej lokal, nato poligon, parkirišče, odbojka in drsališče

Potem, ko je Občina Zagorje objavila razpis za postavitev in vodenje lokala v Europarku, v letošnjem letu nadaljujejo z načrti na priljubljeni družabni in rekreacijski zagorski točki.

Park bo postal bogatejši za gasilski poligon, zraslo naj bi parkirišče za počitnikarje in izletnike z avtodomi, prostor naj bi dobili ljubitelji odbojke na mivki, na drugo lokacijo pa naj bi se prestavilo tudi drsališče Ledenka.

Kdaj bi bili projekti končani in kolikšni bodo investicijski stroški, zaenkrat še ni znano in je tudi še prekmalu reči, saj so načrti še v povojih. Na Občini računajo, da bi okvirno projekte lahko izpeljali v dveh letih, nekatere že letos.

Foto: ČZ

Nevarnosti tudi po 100 letih

Večina med nami se ne zaveda in ne ve, da so okrog nas tudi zelo nevarne stvari. Skrite očem, saj so pod zemljo ali vodno gladino, zaradi česar je teoretično nevarnost morda manjša, a to ne pomeni, da je ni. Poleg tega se stvari tekom časa pozabijo, izgubijo in podobno, kar pa še ne pomeni, da izgubijo svojo nevarnost ali moč. Med tovrstne nevarne stvari sodijo tudi ostanki iz vojn.

V tem tednu so med vajo v Savi člani Podvodne reševalne službe Slovenije, Reševalne postaje Trbovlje, našli italijansko minometno mino kalibra 81 in nekaj streliva. »Potapljači se zaradi specifike in zahtevnosti terena, kjer je močan tok, razgibanost struge itd reke Save med Zagorjem, Trbovljami in Hrastnikom večkrat letno usposabljamo, da smo pripravljeni za zahtevne intervencije. Pri rednem usposabljanju smo na koncu potopa na desnem bregu, približno 50 metrov pred mostom ki vodi do termoelektrarne, na globini približno 2 metra našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Lokacijo smo označili z bojo, obvestili Center za obveščanje, ki je sprožil ustrezne postopke. Gasilci PGD Trbovlje mesto so do prihoda ekipe NUS iz zahodno štajerske pokrajine zavarovali kraj dogodka. Ekipa je mino in streliva strokovno odstranila in odpeljala na uničenje,« pravi vodja gasilcev Simon Las, ki deluje tudi v slovenski podvodni reševalni službi.

Najdba je v Zasavju naletela na veliko zanimanja, čeprav večina prebivalcev ne ve, za kako nevarne stvari gre in koliko jih je ali utegne še biti okoli nas. »So še zelo pogoste in so tudi zelo nevarne, saj je večina neeksplodiranih ubojnih sredstev še “živih”,« doda Las. Težava je tudi to, da imajo ubojna sredstva dolgo dobo trajanja. Izvirajo namreč tudi iz časov druge in celo prve svetovne vojne, se pravi izpred 75, 100 in več let V Zasavju je takšnih nevarnosti sicer po ocenah manj, kot ponekod drugje v Sloveniji, niso pa nič manj nevarne. »Če se ne premikajo, je verjetnost detonacije zelo majhna ali skoraj nična. Premikanje, dotikanje,… pa je zelo nevarno tudi če gre za tako stare najdbe. Življenjska doba je zelo dolga, na primer v Soči je ogromno zadev še iz prve svetovne vojne, ki so še aktivne. Večino se jih uniči na poligonu za uničenje,« poudari.

Ostanki iz vojn se sicer še vedno skrivajo povsod po Sloveniji. V lanskem letu je enota za neeksplodirana ubojna sredstva imela skupno 448 intervencij, največ na območju Gorice, kjer je potekala prva svetovna vojna. Najdenih je bilo 4077 kosov skupne teže 7531 kg. »Vsa sredstva so še zmeraj nevarna, ne glede na njihovo starost. Nekatera so tako nevarna, da jih moramo uničiti na mestu najdbe. Vojaški eksplozivi imajo zelo dolgo dobo delovanja, z leti izgubijo zelo malo na moči. V večini primerov jih lahko uniči le človek, s kontroliranim uničevanjem,« pravi vodja oddelka Zahodno Štajerska Zlatko Šunko. Nevarna ubojna sredstva se aktivirajo na različne načine, na primer zaradi neprimernega rokovanja, odvijanja delov s strani nestrokovne osebe, premikov, udarcev po granati, stika z visoko temperaturo ali požarom in podobno. Najnevarnejša so sredstva z armiranimi vžigalniki in prosto ognjeno verigo, ki so bila izstreljena ali odvržena in niso eksplodirala. Najpogostejše najdbe so na kopnem, marsikaj pa se skriva tudi pod vodno gladino. »Tudi v reki Savi in v Zasavju so še zagotovo zakopana NUS, največkrat se najdejo pri večjih izkopavanjih, obnovi železniške proge ali po večjih neurjih, zaradi erozije tal…« še pravi Šunko.

Foto: arhiv PGD Trbovlje

Občina Zagorje ima novega direktorja

Po daljšem času in iskanju direktorja zagorske občinske uprave, ko je funkcijo kot v.d. vmes opravljal Matej Drobež, so na Občini Zagorje ta teden imenovali novega direktorja. Funkcijo je prevzel dosedanji direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje Tadej Špitalar.

Za Špitalarja to ni prvo delo na občinski upravi. Pred nastopom funkcije direktorja RRA je krajši čas bil podžupan v Trbovljah, prav tako pa en mandat trboveljski občinski svetnik.

V domačih Trbovljah se ga sicer spomnijo tudi iz let, ko je služboval v družinskem podjetju Info.

Foto: ČZ

Na Občini Trbovlje zaposlujejo

Zaradi upokojitve Občina Trbovlje objavlja prosto strokovno – tehnično delovno mesto računovodja VII/2-III na Oddelku za splošne zadeve in družbene dejavnosti. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za nedoločen čas. Kandidat mora imeti najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja ali prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) smer ekonomija, finance in 8 mesecev delovnih izkušenj. Prav tako je objavljeno prosto strokovno – tehnično delovno mesto za določen čas v Oddelku za premoženjske zadeve za delovno mesto koordinator VI. Kandidati morajo imeti višjo strokovno izobrazbo oz. višješolsko izobrazbo (prejšnja) smer pravo, ekonomija in najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.

Kandidati lahko oddajo prijave od 19. do vključno 27. februarja, razpisna dokumentacija pa je na voljo na spletni strani Občine Trbovlje na povezavi https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24 .

Foto: ČZ

V Trbovljah spet nepovratna sredstva za toplotne črpalke

Veliki onesnaževalci zraka, še posebej v zimskih mesecih, so peči na trda goriva. Tudi v občini Trbovlje jih je še vedno veliko. Poleg drv, ki že tako ali tako onesnažujejo zrak s prašnimi delci PM 10, se v individualnih kuriščih mnogokrat znajdejo tudi moker les, obleka, obutev, plastika in ostali odpadki, ki v peč vsekakor ne sodijo in pri izgorevanju katerih nastaja rakotvorni plin. Občina Trbovlje želi zmanjšati število takih kurišč in s tem tudi onesnaženost zraka s PM10 delci, zato tudi letos namenja nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke.

»V minulem letu smo za spodbude za vgradnjo toplotnih črpalk namenili 15.000 evrov, ki so bila v celoti porabljena. Veseli nas, da so občani začeli prepoznavati prednosti rabe obnovljivih virov energije in izkoriščati večjo energijsko učinkovitost v stanovanjskih zgradbah ter s tem zniževati onesnaženost zraka s PM10 delci. Letos smo zato v ta namen zagotovili kar 25.000 evrov, torej skoraj 70% več sredstev kot lani. Občane ponovno vabimo k prijavi na javni razpis, ki je že objavljen in bo odprt do 30. novembra 2020. Višina finančne spodbude znaša do 1.200 evrov oziroma do 15% priznanih stroškov naložbe. Nova toplotna črpalka pa mora zamenjati staro kurilno napravo na les ali premog, razen v primerih novogradenj. Obenem želimo poudariti, da lahko občani izkoristijo kar dve finančni spodbudi za vgradnjo toplotne črpalke in sicer finančno spodbudo  Eko sklada ter spodbudo Občine Trbovlje in si tako še dodatno olajšajo finančno breme investicije,« pravijo na Občini.

Razpisna dokumentacija: https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24

Foto: ČZ in Občina Trbovlje

Trboveljska delavska godba dobrodelno za Tita

Delavska godba Trbovlje vabi na dobrodelni koncert z gosti, ki bo v soboto, 22. februarja 2020, ob 18. uri v športni dvorani na Polaju v Trbovljah. Zbrana sredstva bodo namenjena zdravljenju triletnega Tita Zadobovška, ki trpi za Duchennovo mišično distrofijo. Nastopila bodo številna znana glasbena imena, Tanja Ribič, Đuro, Neisha, balkan Boys, Sergej Školjanec in Red Five Point Star, pridružili pa se jim bodo tudi pevski zbori trboveljskih šol.

Foto: ČZ