V drugo za vzgojo

V Zagorju bo danes že drugo predavanje na temo vzgoje. Predavanje, ki je sicer porazdeljeno na skupno pet, bo ob 18. uri v dvorani PGD Zagorje.

O prednostih in pasteh sodobne tehnologije bo predaval Miha Kramli, sicer psihoterapevt in strokovnjak za kemične in nekemične odvisnosti, predvsem za odvisnosti od novih tehnologij, kot so mobilni telefoni, internet in računalniške igre.

Vstopnina je 5 evrov. 

Foto: ČZ  

Občina Zagorje objavila javni natečaj idejne zasnove oblikovne rešitve celostne grafične podobe občine

Zagorska Občina objavlja javni natečaj za idejno zasnovo oblikovne rešitve celostne grafične podobe občine. V ta namen je na svoji spletni strani objavila pogoje in obrazce za potrebno dokumentacijo.

Občina Zagorje že ima obstoječo prepoznavno grafiko/oblikovno podobo, ki jo želi vsebinsko posodobiti in osvežiti ter prilagoditi novim elektronskim tehnologijam, aplikacijam, uporabi na spletni strani in v ostalih komunikacijskih kanalih. Občina želi prepoznavno, pregledno in jasno grafično podobo, ki bo prilagojena sodobnim komunikacijskim potem in bo omogočala učinkovito rabo v mnogovrstnih okoljih.

Z avtorjem izbrane rešitve bo sklenjena pogodba o odkupu avtorskih pravic. Na podlagi razprave in usklajevanj z naročnikom bo avtor dokončno oblikoval vsebino oblikovne rešitve ter pripravil priročnik za uporabo CGP.

Na natečaju lahko sodelujejo fizične in pravne osebe. Natečajnik vloži predlog idejne zasnove oblikovne rešitve celostne grafične podobe Občine Zagorje ob Savi osebno ali pošlje po pošti v nevtralni zaprti ovojnici, ki ne bo razkrivala identitete natečajnika na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, s pripisom »JAVNI NATEČAJ CGP – NE ODPIRAJ!« najkasneje do 2. marca 2020 do 14. ure.

Vse pravočasno prispele predloge bo ocenila komisija, ki bo izmed prispelih predlogov izbrala najustreznejšega. Najboljše tri izbrane ideje bodo tudi nagrajene.

Vse dodatne informacije, pojasnila in  natečajno dokumentacijo prijavitelji najdejo na spletni strani Občine Zagorje.

Foto: ČZ

Po sanaciji parkovni lokal

Potem, ko je Občina Zagorje po lanskoletnih neurjih, ki so klestila tudi po Evroparku, sanirala škodo na priljubljeni zagorski družabni, sprehajalni in rekreacijski lokaciji, se loteva nadaljnjih načrtov. Trenutno verjetno najbolj aktualni je postavitev bara in čajnice.

Območje Evroparka se ohranja kot pretežno zeleno primestno rekreacijsko območje, ki je namenjeno športu, rekreaciji in oddihu na prostem. Zaradi bližine in obenem odmaknjenosti od prometnega vrveža so dnevni obiskovalci številni, kar kliče po novostih in nadgrajevanju v skladu z željami, potrebami in možnostmi. V prostorskem dokumentu, ki ureja športno rekreacijsko območje Evroparka, so zato načrtovane tudi izgradnje stavb, ki se uporabljajo kot servisni objekti z dejavnostjo za dopolnitev obstoječih aktivnosti.

Načrtovana je umestitev ob vznožja pobočij na stiku z ravninskim delom Evroparka, s čimer se zmanjša njihovo vedutno izpostavljenost, objekti pa se zlijejo tudi z zeleno okolico. Tako je med drugim načrtovan tudi bar oziroma čajnica.

Načrti predvidevajo prostor s sanitarijami tlorisne površine do 120 m2 in višine objekta do 4 metre do vrha kapne lege, v pretežno leseni ali drugi lahki konstrukciji. Fasade so zemeljskih odtenkov, dopušča se oblaganje z naravnimi materiali. Strehe stavb so ravne, enokapne ali dvokapne z naklonom med 35 in 45 stopinj. Kritina je v temnejših barvnih odtenkih in brez bleščavosti. Ravne strehe je dopustno izvesti kot zelene. Nove stavbe se v oblikovnem smislu medsebojno uskladijo. Ob stavbi je dopustna ureditev terase ter pripadajočih utrjenih površin.

Za namen izgradnje gostinskega objekta z javnimi sanitarijami bo Občina podelila stavbno pravico na komunalno opremljenem zemljišču investitorju, ki bi tak objekt postavil.

Občina vabi zainteresirane investitorje, da na Občino Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi ali elektronsko pošto zagorje@zagorje.si do 17. februarja 2020 podajo pobudo oziroma izrazijo interes za razpis.

Foto: Občina Zagorje

Ostale so samo stopnice

Potem, ko se je po dolgih letih propadanja in iskanja rešitev, zapletov in vrste drugih spremljajočih stvari porušilo upravno stavbo, proizvodne in skladiščne prostore nekdanjega industrijskega velikana Strojna tovarna Trbovlje, od začetka letošnjega leta na parceli nekoč tudi mednarodno uspešnega podjetja vlada zatišje. Od objektov STT je ostalo le še stopnišče, ki je s pločnika vodilo k vhodu upravnega poslopja.

Podjetje Toming, ki je novi lastnik nekdanje STT in približno 23000 m2 velikega zemljišča, je po zaključku prve faze načrtov o postavitvi nakupovalnega središča po vzoru Supernove sedaj vložilo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če bo vse potekalo v nekem normalnem času, bi projekt po napovedih podjetja bil dokončan že v letošnjem letu, v nasprotnem primeru pa v prihodnjem.

Vzporedno s pločnikom oziroma glavno mestno cesto, ki teče mimo, naj bi se po načrtih uredilo tudi kolesarsko stezo. Ta projekt je sicer občinski, obstaja pa tudi možnost kakšne skupne ureditve.

Foto: ČZ

V zagorski knjižnici o medvedu

V knjižnici Zagorje bo v sklopu lutkovnih abonmajev v četrtek, 23. januarja, ob 17. uri na ogled predstava Hvaležni medved. Priredba koroške ljudske pripovedke o medvedu, ki se v zahvalo za izdrt trn oddolži s hruškami. Zgodba, ob kateri otroci spoznajo, kaj pomenijo dobrota, sočutje in hvaležnost.

Predstava traja 25 minut in je primerna za otroke od 3. leta starosti dalje. Predstavo bo izvedla Melita Osojnik.

Foto: ČZ

V Trbovljah že četrtič akademija znanja

V Delavskem domu Trbovlje je včeraj potekala že četrta Akademija znanja. Gre za dogodek, namenjen zaposlenim v javnih zavodih Občine Trbovlje, ki omogoča pridobivanje novih znanj in širjenje obzorij. V dosedanjih Akademijah so gostili šefinjo protokola Ksenijo Benedetti, Anjo Križnik Tomažin, strokovnjakinjo javnega in poslovnega nastopanja, trenerko komunikacijskih veščin ter SDI mojstrico, Janija Prgića, mediatorja, coach-a nevroligvističnega programa, dr. Tomaža Petka, profesorja slovenskega jezika in Sanelo Banovič, zdravnico, ki svoje delo združuje s področjem psihologije in psihoterapije.

Letos sta bero priznanih predavateljev dopolnila eden najvidnejših predstavnikov slovenskega oglaševanja, ki je s predavanjem »Kako biti v redu?« predstavil vplive sodobnih tehnologij in dr. Andrej Pompe, avtor, podjetnik, komunikolog in umetnik, ki je s predavanjem »Ali dobra zgodba res odpira vsaka vrata, vsako srce …?!« povedal, kaj privlači, kaj daje težo in kaj prepriča.

»Veseli smo, da je letošnjo Akademijo znanja obiskalo že več kot 300 zaposlenih iz javnih zavodov, še bolj pa nas veseli dejstvo, da se število udeležencev iz leta v leto veča, kar še dodatno potrjuje, da ljudje cenijo in si želijo novih znanj, ki jih bodo lahko uporabili tako v zasebnem kot službenem okolju,« pravijo na Občini.

Foto: ČZ in Občina Trbovlje

V zagorski knjižnici predavanje o vodi

Knjižnica Zagorje v torek, 21. januarja, ob 18.30 prireja pogovorni večer o vodi. Gostili bodo Jožeta Muniha, priznanega radiestezista in raziskovalca vodne energijske vrednosti. V svojih raziskavah je preučil že domala vse slovenske vodne izvire. Dognanja je ubesedil v knjigah Zdravilni vodni izviri in Geometrija v trikotniku.
Avtor opisuje, na kakšnih mestih so nekdaj gradili svetišča. Izvirska voda ima v sebi vse potrebne mikroorganizme in tudi energijo, s katero lažje premagujemo stres in bolezni, se počutimo bolje. Kar nam da narava, sami ne znamo narediti in voda je glede tega nekaj posebnega.

Foto: ČZ

Tožilstvo zavrglo ovadbo, KPK ugotovilo kršitev

Komisija za preprečevanje korupcije je včeraj izdala mnenje o trboveljski županji Jasni Gabrič glede suma kršitve etike in integritete javnega sektorja v zvezi z izbiro direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje. Če spomnimo, gre za zaplet, ko je leta 2017 v nekem obdobju Komunala imela kar dva direktorja, Jožeta Pustoslemška in Milana Žnidaršiča, kar je posledično sprožilo tudi vrsto dodatnih zapletov, nejasnosti, sporov in sodnih postopkov. Vloženih je bilo kar nekaj kazenskih ovadb s strani različnih vlagateljev in zoper različne osumljence.

KPK je v postopku pridobila dokumentacijo Občine Trbovlje, Javnega podjetja Komunala Trbovlje in obravnavane osebe, opravila vpogled v javno dostopne evidence ter opravila razgovor z obravnavano osebo ter dvema pričama. Komisija je ugotovila, da je županja Občine Trbovlje v obdobju od 25. do 29. septembra 2017 takratnemu predsedniku nadzornega sveta Komunale Trbovlje poslala več sms sporočil, v katerih ga je spraševala kako bo glasoval na seji nadzornega sveta in mu sporočila, da gre podpora Občine Trbovlje določenemu kandidatu. Z navedenimi ravnanji je vršila politični pritisk na predsednika nadzornega sveta, člana njene svetniške skupine, da naj na glasovanju za direktorja javnega podjetja glasuje za določenega kandidata. S tem je po mnenju KPK presegla svoje pristojnosti in posegla v neodvisnost delovanja in odločanja takratnega predsednika nadzornega sveta Komunale Trbovlje in ravnala v nasprotju s Kodeksom ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni ter kršila integriteto.

Za odgovor in mnenje o ugotovitvah protikorupcijske komisije smo povprašali tudi županjo.

»Ugotovitev KPK se mi zdi smešna in kontradiktorna. Kljub predhodnim ugotovitvam policije in tožilstva, da noben izmed članov NS Komunale Trbovlje ni bil deležen kakršnegakoli pritiska s strani županje, je KPK sklenila, da naj bi županja nanje imela vpliv. Prav tako so kriminalisti s člani NS opravili zaslišanje, na katerem so ti izjavili, da nihče od njih ni bil deležen kakršnegakoli pritiska s strani županje. Težko je razumeti, kako se lahko takšna stvar zgodi v pravni državi, kakršna naj bi Slovenija bila,« pravi Gabričeva.

Županja navaja tudi, da so ugotovitve oziroma nekatere navedbe v njih glede nje nepravilne. Pravi, da ni nikomur pošiljala nobenih sms sporočil, ampak le odgovarjala na prejeta. »V sms je bil zgolj zapis: glas Občine gre Milanu Žnidaršiču. To je bil odgovor na vprašanja predsednika Iztoka Hribovška, ki me je konstantno spraševal za koga bo glasoval predstavnik Občine oziroma Zoran Gračner in to sem mu v tem sms sporočila.« 

Foto: Občina Trbovlje

Smrečicam podarjajo novo rast

Občina Zagorje se je odločila, da smreke, ki so v decembrskih praznikih krasile mestno ploščad, podarijo za posaditev. Kdor ima prostor v vrtu in si želi mlado smreko, je to priložnost, da jo dobi brezplačno.

Vse, kar je potrebno storiti, je do petka, 10. januarja, sporočiti željo Občini na elektronski naslov obcina.zagorje@zagorje.si ali se oglasiti v sprejemni Občinski pisarni.

Drevesca bo Občina v ponedeljek, 13. januarja, med 14. in 16. uro razdelila tridesetim občanom, ki bodo prvi oddali vlogo. Prevoz dreves si morajo zainteresirani organizirati sami.

Na Občini so v zvezi s tem tudi dobrodelni. Vabijo, da prostovoljni prispevek z navedbo »za smrečico« nakažete Rdečemu križu Zagorje ob Savi ali zagorskemu Župnijskemu Karitasu in s tem pomagate zagorskim družinam v stiski.

Foto: ČZ

Z novim letom nova postaja

Lansko leto ponovno vzpostavljeno trboveljsko avtobusno progo, imenovano Terezn’čan, so občani lepo sprejeli. Poleg tega, da jo uporabljajo, so na Občino naslovili tudi predlog o njeni razširitvi. Zato bo z jutrišnjem dnem linija bogatejša za postajališče. Vključena bo namreč postaja Keršičeva.

Avtobus bo vozil po Gimnazijski cesti, mimo podjetja Elektro, levo proti Župnijskemu uradu in nato mimo OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, do postajališča pri mestnem parku nasproti trgovine Mercator, kjer bo po novem prva postaja te linije.

Kljub novemu postajališču bo Terezn’čan vozil po istem časovnem redu kot doslej, ob sredah in sobotah. Linijo bo Občina Trbovlje še naprej sofinancirala, zato tudi cena ostaja 50 centov na vožnjo.

Foto: ČZ