OBVESTILO O ZAPORI JAVNIH CEST v Zagorju zaradi Miklavža

Občina Zagorje ob Savi obvešča, da bo v četrtek, 5. decembra, zaradi Miklavževega sprevoda popolna zapora državnih cest Izlake – Zagorje ob Savi, Zagorje – Bevško (R1-221) ter Zagorje ob Savi – Most čez Savo (R1-222) in sicer od bencinskega servisa prek krožišča do zagorskega Delavskega doma.

Popolna zapora navedenih cest bo od 18.00 do 19.00 ure.

Od 17. do 21. ure bo popolna zapora veljala tudi za javno cesto na odseku Cesta zmage – Zdravstveni dom na delu enosmerne ceste: srednja šola – Pizzerija Vrt – Zdravstveni dom – krožišče. Cesta bo prevozna samo za potrebe intervencijskih vozil.

Na Občini prosijo, da se upošteva prometno signalizacijo ter navodila policistov in redarjev.

Foto: ČZ

Podrli bodo pravljični rekord

Nekdaj skromna deželica, ki je gostila do največ 15 ponudnikov, se je lansko leto preselila v trboveljski mestni park, zavzela popolnoma drugačen koncept in postala prava dežela s pravljičnimi nasmehi. Storili so še korak dlje. Park se je doslej ponašal s 27 stojnicami, letos pa se jih je prijavilo kar 35, kar potrjuje tudi dejstvo, da se za sodelovanje odloča vse več interesentov.

Tudi letos so na Občini Trbovlje pripravili pester program, ponudba pa bo postregla z izdelki za vse starosti in okuse. Zakaj bo 4. december v Trbovljah tako pravljičen? Na obisk pride Miklavž, s katerim bodo, tako kot lani, skupaj pritisnili na čarobni gumb in prižgali lučke v parku. Veselje se bo pričelo ob 17. uri. Poleg vsega drugega dogajanja si bodo obiskovalci lahko dali poslikati tudi obraze.

Ker pravljičnega vzdušja ni brez pravljice, bo v parku še nekaj prijetnih presenečenj. Pravljična vasica, v kateri so do sedaj domovali jelenčki, snežaki, palčki, Sneguljčica, Janko, Metka in čarovnica bodo dobili nove prijatelje. Koga vse, naj zaenkrat ostane skrivnost, ki jo bodo morali raziskati obiskovalci sami. Novost letošnjega parka bo tudi KLOPCA SANJ, ki bo obiskovalcem parka za sprostitev in pobeg v svet, kjer so dovoljene samo sanje, na voljo ves decembrski čas. Tradicionalno pa bo postavljen tudi nabiralnik Dedka Mraza, kamor se bodo ves december zbirala pisma, ki jih bo bradati mož prebral in nanje tudi odgovoril.

Foto: Občina Trbovlje

Začeli s popravili na nekdanjem hotelu v Trbovljah

Po nedavnem požaru pri nekdanjem trboveljskem hotelu Rudar, ki so ga pred leti predelali v stanovanjski objekt, so včeraj pričeli s sanacijskimi deli poškodovane stavbe in parkirišča pod njo.

V sklopu sanacije je stanovalcem in drugim izdano tudi pisno obvestilo, da naj do konca del avtomobilov ne parkirajo pod nadstrešek stavbe. V primeru neupoštevanja izdanega navodila bodo obvestili inšpekcijske službe.

Foto: ČZ

Bodo medijske toplice spet zagorske?

Zgodba nekoč priljubljenih Medijskih toplic se že leta vleče kot jara kača in ne čudi, da imajo mnogi občutek, da gre za tako imenovano never ending story. Zapleti, odlašanja, čakanja in drugo se vrstijo, medtem pa toplice propadajo in so danes v stanju, kakršnega je težko najti tudi v največjih filmskih srhljivkah.

Po desetletni ali še daljši agoniji, ko bi po mnenju marsikoga bilo glede na stanje ne le najbolj smiselno ampak tudi edino možno in najbolje vse skupaj porušiti ter nato začeti znova, je rešitev ponudila Občina Zagorje. Župan Matjaž Švagan je na zadnji seji svetnikom podal predlog, da bi ga kot prvega občinskega moža pooblastili za vključitev v pogajanja za nakup toplic. Čeprav gre za velik in predvsem drag projekt, za katerega bo treba zagotoviti tudi nemalo sredstev, so razpravi navkljub svetniki na koncu z vsemi 23 glasovi podprli županov predlog.

Za takšen predlog in podporo svetnikov gre vzrok zagotovo iskati tudi v tem, da menijo, da tudi z nakupom s strani zadnjega interesenta, podjetja Global avto d.o.o., očitno ne bo nič. Omenjeno podjetje kljub zavezi in dogovoru ni plačalo kupnine v višini skoraj pol milijona evrov, sodišče pa je izdalo sklep, da mora to opraviti do konca tega meseca. V nasprotnem primeru bo prišlo do nove dražbe oziroma prodaje drugemu kupcu. »Imamo željo, da toplice pridejo v last Občine. Nekoč so namreč že bile last zagorske doline, nato je bil čas tranzicije. Kakorkoli bo, sam sem vesel in ponosen, da mi je občinski svet dal sto odstotno podporo,« pravi župan, ki mu mnogi v zvezi s tem bodisi očitajo, bodisi laskajo, da gre za pogumno potezo v teh katastrofalnih časih, večina občanov pa ga vendarle podpira. Prav tako si po županovih besedah ne želijo, da bi kdo toplice kupil iz špekulativnih razlogov, za ekološko nesprejemljive dejavnosti in podobno.

Kako so nekoč priljubljene toplice, v katere so zahajali z vseh koncev Slovenije, videti danes, pa na spodnjih fotografijah.

Foto: ČZ

Teden splošnih knjižnic

V sklopu vseslovenskega projekta tedna splošnih knjižnic je sodelovala tudi Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje.  V ta namen so za vsak dan posebej pripravili kaj zanimivega, s čemer bi knjižnico in branje še približali občanom, predvsem mladim obiskovalcem.

V prostorih knjižnice se je tako ves teden dogajalo marsikaj. Eko razstava Zelena knjižnica, delavnica Biblos, literarni večer s Ferijem Lainščkom, razstava knjižničnega gradiva, dan zelenih knjig, obiskovalci pa so za eno noč na dvakratnem dogodku lahko postali tudi knjižničarji.

V trboveljski knjižnici so v knjižničarskem tednu podarili tudi brezplačni prvi vpis.

Nadvse zanimiva je bila tudi mini razstava, v kateri so kljub da le na treh mizah zelo nazorno pokazali, s čem vse se ukvarjajo in kaj vse je v knjižnici moč početi. Marsikoga je prijetno presenetilo, da si je poleg knjižnega in časopisnega gradiva ter glasbenih zgoščenk moč izposoditi tudi igrače. Vedno dobrodošli so prav tako predlogi članov in obiskovalcev o nabavi novega gradiva.

Foto: ČZ 

V Hrastniku oblast prevzeli osnovnošolci

Hrastniška Občina z letošnjim letom dodatno odpira svoja vrata občanom. Njihov cilj je čim bolj približati delo občinske uprave in upravo samo kot takšno na sploh krajanom. Kot druge slovenske občinske uprave tudi v Hrastniku v ta namen uporabljajo Facebook, poleg odraslim pa se želijo predstaviti in približati tudi najmlajšim. Februarja denimo so na obisku gostili vrtec, spomladi so se udeležili slovenskega druženja vseh Unicefovih otrokom prijaznih mest in podobno, ob svetovnem dnevu otrok pa so se letos odločili tudi za srečanje z osnovnošolci.

Letos ta dan sovpada s 30. obletnico Konvencije o otrokovih pravicah, zato so pripravili posebno srečanje s šolarji. Do občinskega udara in prevzema oblasti, kot so se nekateri pošalili ob tem, sicer ni prišlo, so pa nekatera vodilna mesta v občinski upravi za en dan prevzeli trije osnovnošolci. Dvanajstletna Alina Tržan je postala županja, enajstletni Miha Orožen direktor Mladinskega centra in sovrstnica Neža Abram direktorica Knjižnice Antona Sovreta. Vsi trije so se na posameznem področju srečali tudi s siceršnjim županom, podžupanom, podžupanjo in direktorjema zavodov.

 »Fino je bilo. Najbolj zanimivo je bilo, koliko dejavnosti imajo, kako in koliko morajo organizirati. Zanimivi so bili tudi razgovori in pa koliko skupnih idej smo imeli. Župan je sprejel kar nekaj naših pobud. Najtežje pa je bilo takoj po prihodu, zaradi treme,« strnjeno pravijo. Enodnevna direktorja knjižnice in mladinskega centra sta prišla »v službo« spontano, županja pa se je pripravila.

Po službi še sestanek

Dan se je po nekajurnem službovanju zaključil s skupnim srečanjem mlade županje in mladih direktorjev na Občini Hrastnik s siceršnjimi funkcionarji. Spregovorili so o idejah in predlogih, ki so jih tekom dneva pripravili. Na področju ekologije so med drugim predlagali koše na javnih površinah, ki bi bili bolj prijazni otrokom in bi tudi ti lažje razumeli pravila odlaganja. Izpostavili so postavitev Varnih točk ter željo po izboljšanju avtobusnih postaj, ki so v nekaterih delih občine že precej dotrajane. Dotaknili so se  problematike starejših občanov, invalidov in priseljencev. Starejšim bi lahko pomagali s prevozi do trgovine in zdravnikov, za invalidne osebe bi potrebovali več klančin, priseljencem pa s spoznavanje kulture in pomoči pri učenju slovenskega jezika.

Da bi lahko večkrat podali svoje zamisli, so predlagali nabiralnike za pobude, ki bi jih namestili po šoli, oddane predloge pa bi se posredovalo županu.

»Prijetno presenečeni smo nad odzivom in obnašanjem šolarjev na današnjem srečanju. Predlogi županje so denimo bili izredno artikulirani in praktično na ravni odraslih ljudi. Otrok ni za podcenjevati, ker so zelo razgledani. Povsem enakopravno so razpravljali o resnih zadevah, predvsem so bile vsebinske debate. Sami nadaljnji procesi, povezani s tem dalje, so pa seveda zanje nekaj povsem novega. Predvsem poznajo vse, kar se tiče njihovega vsakdana. Izjemno dojemljivi so za stvari, kjer imajo že kakšno osebno izkušnjo. Kakorkoli, današnji dan je dobra praksa, ki jo bomo na Občini ponavljali vsako leto, ker želimo mlade vključevati na vseh nivojih. V preteklih mesecih smo prvič imenovali tudi svet za mlade. Samo na ta način bomo ta kraj ohranili zanimiv tudi za mlade in da, ko odrastejo, tu ostanejo,« pove vtise o morebitnih lokalnih oblastniških naslednikih župan Marko Funkl.

Foto: Občina Hrastnik

Začasna zapora ceste zaradi hitrostnih ovir

Na trboveljski Občini so v poletnih mesecih prejeli več pritožb občanov zaradi prehitre vožnje nekaterih voznikov na odseku od nekdanje trgovine Dežman do krožišča na Trgu revolucije pri glavni pošti. Prometna komisija Občine Trbovlje je problematiko preučila in se odločila za postavitev hitrostnih ovir. Ovire bodo na omenjenem odseku postavljali jutri, 21. novembra.

Hitrostne ovire bodo postavljene na treh lokacijah na Ulici 1. junija in sicer pred prehodom za pešce pri optiki Cestnik, pred prehodom za pešce pri muzeju in pred prehodom za pešce pri Zlatarni Mešiček. Zaradi izvedbe del bo v četrtek, 21. novembra, potekala popolna zapora enosmerne ceste v dveh fazah.

1. faza: zapora pri trgovini Dežman bo od 7.30 do predvidoma 11. ure

2. faza: zapora pri odcepu za Rudar/Partizan bo od 11. do predvidoma 13. ure S postavitvijo hitrostnih ovir bo zagotovljena večja varnost pešcev in ostalih udeležencev v prometu na tem odseku.

Foto: Občina Trbovlje

V Hrastniku izglasovali prvi participatorni predlog

Občina Hrastnik se je v letošnjem letu kot prva v Zasavju odločila za nov korak v svojem poslovanju. Za novo obliko pravzaprav še pravilneje rečeno, saj so uvedli tako imenovani participatorni način odločanja o porabi občinskih proračunskih sredstev. O prioriteti projektov in odločanju zanje poleg občinskih svetnikov odločajo tudi krajani. Novost, ki jo Občina uvaja v letošnjem letu, so prvi preizkusili v Krajevni skupnosti Podkraj.

Do izteka predpisanega roka za vložitev pobud so krajani vložili 13 predlogov. Po preučitvi in skupnemu pregledu predlogov s strani občinskih služb in krajanov so se odločili za postavitev nadstreška za obiskovalce, ki jim bo nudilsenco in omogočal izvedbo prireditev v skupnosti tudi v dežju.

V nedeljo so tako izvedli prvo glasovanje o predlogu v novi obliki soodločanja. »Svoj glas so krajani lahko oddali za enega od štirih uvrščenih končnih predlogov in sicer o ureditvi površin za postavitev otroških igral, postavitvi nadstreška za obiskovalce prireditev, ureditvi novih parkirnih površin ter postavitvi galerije v zgornjih prostorih doma. Gre za predloge, ki smo jih krajani podali sami, občinske strokovne službe pa so jih pregledale in pripravile oceno stroškov,« pravi predsednik Sveta KS Podkraj Matej Kavšek.

Izvedba izbranih projektov se bo financirala iz proračuna Občine Hrastnik za leto 2020, kdaj pa se bo projekt začel realizirati, pa še ni znano. Izglasovani predlog je sicer dobil  72%, glasov sledil mu je predlog ureditve novih parkirnih površin s 15%, 13% pa so krajani namenili ureditvi površin za igrala.

»Lokalna skupnost mora delovati na principu vključevanja javnosti v procese odločanja. Na ta način se občanom približa delovanje Občine in njenih odločevalnih procesov. Prav tako je to mehanizem, ki vedno postavi skupnost pred posameznika, zato smo izjemno zadovoljni, da smo tudi pri nas pričeli z vpeljevanjem participatornega proračuna,« pravi župan Marko Funkl.

V letošnjem letu se je glasovanje v hrastniški občini sicer izvedlo le v KS Podkraj, naslednje leto pa bo uvedeno tudi v vseh preostalih.

Foto: Občina Hrastnik

čarovnije v prestolnici

Prihodnje leto se bo tudi v Sloveniji začelo čarovniško. Vsaj v prestolnici, saj že januarja v goste prihaja čarovniški šov za vso družino. Natančneje 25. januarja v areno Stožice, kjer se bo čaralo za staro in mlado.

Kot zvezda šova bo nastopil sloviti Imad Magician, človek, ki kot sedanji prvi hipno čarovnik na svetu prihaja v Slovenijo, da pripravi izjemen večer, ko bo nemogoče postalo mogoče.

Čarovniško palico bo vihtel tudi Luka Vidović, pri hrvaških sosedih trenutno prvo ime med iluzionisti, kot se sicer danes reče čarovnikom.

Čarovniški večer bo mednarodni, saj bo svoje skrivnosti, ki jih izvaja v popolni temi, predstavil tudi Led motion.

Kot posebni gostje bodo nastopili tudi domačini, Dunking devils. Ti sicer ne bodo čarali, so pa njihove akrobatske veščine nekaj, kar osupne tudi brez čarovniške palice.

Karte za predstavo, ki je šov za vse generacije in vso družino, so že na voljo.

– Prodaja vstopnic Eventim:

– Dogodek Facebook:

Foto: management

Od nekdanje strojne tovarne le še ruševine

Če smo na našem spletnem časopisu še včeraj zapisali in objavili fotografije, da se dela rušenja upravne stavbe nekdanje uspešne tovarne kot zadnjega preostalega objekta nadaljujejo, je danes kup ruševin postala še ta.

Od nekdanjega industrijskega giganta so danes tako na kupu ruševin ostale le še črke s pročelja nad glavnim vhodom, ki pričajo o minulih časih.

Foto: ČZ