Obvestilo o komemoraciji

Občina Trbovlje obvešča, da bo komemoracija ob dnevu spomina na mrtve v Trbovljah v ponedeljek, 28. oktobra 2019, ob 16. uri na trboveljskem pokopališču.

Ob lepem vremenu bo komemoracija potekala na prenovljenem platoju pri glavni fontani, ob slabem vremenu pa pri centralnem pokopališkem objektu.

Foto: ČZ

Srebrna plaketa vrtcu Trbovlje za inovacijo s pametnimi telefoni

Vrtec Trbovlje je v minulem šolskem letu na povabilo Delavskega doma Trbovlje pristopil k projektu spodbujanja ustvarjalnost in socialnih veščin najmlajših s pomočjo modernih telefonov. Tako je nastal projekt multimedijskega vrtca, v okviru katerega je Telekom Slovenije vrtcu podaril osem pametnih telefonov. Naprave za osem skupin je ravnateljici Daši Bokal in pomočnici Heleni Dolanc predala vodja trboveljskega Telekomovega centra Bojana Bauerheim.

»Pametni mobiteli so prisotni v vsaki družini in na vsakem koraku, dostopni tudi otrokom. Zato je pomembno, da jim predstavimo tudi možnosti njihove pametne uporabe. V lanskem letu smo tako skupaj s sodelavci Delavskega doma Trbovlje pripravili načrt aktivnosti, s katerimi smo starejše otroke seznanjali s tehnologijo uporabe mobitelov. S pomočjo aplikacije Stop motion so nastajale različne animacije, otroci pa so si razdelili vloge od fotografiranja do postavljanja figur in razvoja lastne igre. Med seboj so se morali dogovoriti o sodelovanju, skupaj so sestavljali zgodbe in krepili svojo domišljijo, skozi leto pa so spoznali tudi način izdelave videov, črno-beli film, različne hitrosti snemanja in se neizmerno zabavali,« pravi Daša Bokal, ravnateljica Vrtca Trbovlje.

Zaradi dobrih odzivov z aktivnostmi multimedijskega vrtca nadaljujejo tudi letos. »Vesela sem, da v trboveljskem vrtcu uporabljajo inovativne izobraževalne pristope, prek katerih otroci izražajo svojo kreativnost, hkrati pa se učijo odgovorne rabe mobitelov. In ponosna sem, da jim v Telekomu pri tem pomagamo,« pravi Bojana Bauerheim.

Projekt bo potekal v šolskem letu 2019/2020 s ciljem, da otroci povsem samostojno izdelajo risanke in vanje vnesejo čim več lastne ustvarjalnosti in domišljije. Vrtec bo projekt kot inovacijo predstavili tudi pedagoški javnosti kot primer dobre prakse, saj na tem področju še ni veliko izkušenj. Lanskoletni končni izdelek izpod rok otrok je Vrtec kot inovacijo predstavil tudi na Gospodarski zbornici Slovenije in prejel srebrno plaketo.

Foto: Telekom

Obvestilo o komemoracijah

Občina Zagorje obvešča, da bosta letošnji komemoraciji ob Dnevu spomina na mrtve jutri, 25. oktobra  2019:

– ob 15.00 uri v Kisovcu na Lokah in

– ob 16.00 uri na pokopališču v Zagorju pred Spomenikom talcem.

Prav tako bosta istega dne žalni komemoraciji:

– ob 11. uri v Orehovici na Izlakah in

– ob 12. uri na Mlinšah.

Foto: ČZ

Razpis za letošnje nagrade Tončke Čeč

V trboveljski občini bodo tradicionalno tudi letos izbrali prejemnike nagrade Tončke Čeč. Občina je v ta namen že objavila razpis za vložitev predlogov za kulturne in izjemne dosežke. Predlaga se lahko kandidate iz Trbovelj ali izven.

Predloge s področij za življenjsko delo, za večletno nadpovprečno uspešno delo in uveljavitev, za posamično avtorsko delo in za izjemne posamezne kulturne in umetniške dosežke v občini ali zunaj nje lahko pobudniki vložijo do 18. novembra.

Več o tem na spletni strani Občine Trbovlje.

Foto: ČZ

Rudarji obiskali rudarje

Rudarska panoga se v Zasavju sicer resda poslavlja in spreminja v spomine, a rudarji, ki so delali globoko pod zemljo, tega dela in načina življenja ne morejo in ne bodo kar tako pozabili. Člani Rudarskega muzejskega in etnološkega društva SREČNO ZAGORJE ju ohranjajo tudi z obiski. Čisto sveži so tako še njihovi vtisi z dvodnevnega obiska v Bosni.

Na potepanju pri sosedih nekdanje skupne domovine so obiskali rudnik rjavega premoga v Brezi. »Ni naključje, da smo jim Slovenci in Zagorjani še posebno blizu, saj zagorsko podjetje TEVEL uspešno sodeluje z njimi in s svojimi eksplozijsko varnimi izdelki – rudarskimi jamskimi svetilkami in merilnimi inštrumenti za metanometrijo pripomore k zagotavljanju varnosti v jamah. Sprejel nas je tehnični vodja rudnika in nas z uvodnimi besedami pozdravil tudi župan, ki je tudi diplomirani rudarski inženir. Presenečeni in počaščeni smo bili, ko smo videli, da je bila v čast našega obiska na upravni stavbi rudnika Breza izobešena slovenska zastava,« pravijo o druženju s stanovskimi kolegi rudnika, ki ima 100 let.

Na obisku v Bosni sta bila tudi najstarejša člana društva Franc Mlinar, ki je letos dopolnil 90 let in dve leti mlajši Metod Malovrh, oba univerzitetna diplomirana inženirja rudarstva. Inženir Mlinar je nekaj let služboval tudi v BIH na rudniku v Banovičih, tako da snovi za pogovor in obujanje spominov ni manjkalo. Med ogledom zunanjih rudniških objektov so ob jašku zapeli skupaj še rudarsko himno Stan rudarski bodi nam pozdravljen.

Na čevapčiče in v zgodovino

Po slovesu od kolegov in željah, da se kmalu spet kaj vidijo, so obiskali Sarajevo. Brez ogleda Baščaršije in obeda s pristnimi bosanskimi čevapčiči ter kavo obiska glavnega bosanskega mesta ni. Po ogledu čudovitega parka Vrelo Bosne ob izviru reke Bosne so jim v mestu Visoko pripravili večerjo in družabno srečanje ob živi bosanski glasbi. Zanimiv je bil tudi ogled piramid sonca ob Visokem. »Piramide so bile zgrajene pred približno 30000 leti, raziskujejo pa jih šele od leta 2005. Sprehodili smo se po že očiščenih rovih, ki naj bi po raziskavah segali vse do piramid. V rovih je zdravilna klima za astmatike in na posameznih mestih močna pozitivna energija, ki pomaga pri zdravljenju,« pravijo. Dodajajo pa tudi, da izleta ne bi bilo brez pobudnika in glavnega organizatorja Francija Brinovca, podjetja TEVEL in direktorja Iztoka Živka za organizacijo in obisk rudnika Breza ter Jožeta Ogrinca za posredovanje pri izvedbi rezervacij in za prisrčen sprejem udeležencev v BIH.

Foto: arhiv društva

Novi vozni red Terezn’čana

Občina Trbovlje že nekaj let financira linijo avtobusnih prevozov Terezn’čan iz mestne doline na hrib naselja Terezija. Osnovno vodilo vzpostavitve avtobusne linije Terezn’čan je omogočiti boljšo povezavo javnega prevoza tudi izven centra mesta in na ta način spodbuditi ljudi, da namesto osebnih avtomobilov uporabijo javni prevoz in z delitvijo prevoza pripomorejo k manjšemu onesnaževanju okolja z izpušnimi plini in obenem sprostijo že tako prenasičena parkirna mesta v centru, kar je problem tudi v Trbovljah. Letno Občina za to linijo nameni 11.200 evrov, mesečno pa beležijo v povprečju 540 voženj občank in občanov. Zaradi financiranja s strani Občine je zato tudi cena vstopnice temu primerna in znaša 0,5 evra na vožnjo.

»Veseli nas, da je linija lepo sprejeta med občani, ki avtobusni prevoz radi koristijo še posebej ob sredah in sobotah, ko je tržni dan. Avtobus je do sedaj vozil ob ponedeljkih, sredah in sobotah čez cel dan. Ker pa smo opazili, da se je koriščenje storitve ob ponedeljkih in v popoldanskem času zmanjšalo, prav tako se je izkazalo, da potreb po določenih postajališčih ni, saj tam potniki ne vstopajo oziroma izstopajo, smo se odločili za spremenjen vozni red,« na Občini napovedujejo delne spremembe.

Od začetka novembra dalje bo tako veljal nov vozni red, po katerem bo Terezn’čan vozil ob sredah in sobotah od 8.50 do 12.40, pri čemer pa ne bo več ustavljal na postajališču »Za kupolo« in »Keršičeva«.

Postajališč je sicer 8 in sicer pri Domu upokojencev, OŠ Trbovlje, Občini Trbovlje, Splošni bolnišnici Trbovlje, Delavskem domu Trbovlje, na Trgu revolucije, Polaju in Neži.

Foto: ČZ in Občina Trbovlje

Trboveljčani v Lazarevac na restavracijo spomenika

Povezovanje občin Lazarevac in Trbovlje sega v štirideseta leta prejšnjega stoletja, ko so se začele prepletati zgodbe ljudi obeh mest. Vojna je nekatere slovenske pregnance prisilila, da so pobegnili tudi v Lazarevac, skupne zgodbe teh ljudi pa so se začele pisati, ko so domačini naše pregnance gostoljubno in domače sprejeli v svojem okolju in jih vzeli za svoje.

V povojnih časih, še posebej v sedemdesetih in osemdesetih letih, sta pobrateni občini izmenjavali obiske tudi preko šolarjev. Nemalo današnjih Trboveljčanov srednje generacije, ki so takrat drgnili šolske klopi, ima lepe spomine na te obiske. A spomini in morda že rahlo bledele fotografije niso edino, kar priča o zgodovini medobčinskega druženja dveh dežel, ki sta nekoč bili skupaj v eni.

Na čase med drugo svetovno vojno še danes spominja spomenik, postavljen nad osrednjim trgom v Lazarevcu. Izdelan iz slovenskega, pohorskega granita, ki simbolizira boje in težke pogoje za življenje, je bil v letih 1941 –1945 postavljen po načrtih pregnanca Miloša Vastiča. Desetletja povezovanj in sodelovanja pa je pustilo posledice tudi na obeležju, ki ga je poleg vojne načel tudi zob časa. Obe občini sta veseli, da jim je skupaj uspelo spomenik restavrirati in mu povrniti videz, ki si ga vsekakor zasluži.

Slovesnosti ob obnovi spominskega obeležja so se udeležili tudi podžupanja občine Trbovlje Maja Krajnik, župan občine Lazarevac, namestnik veleposlanika RS v Republiki Srbiji in predsednik Društva izgnancev Slovenije – Trbovlje Iztok Tolar.

Foto: ČZ in arhiv Občine Trbovlje

Občina Trbovlje išče premoženjskega referenta

Trboveljska občinska uprava objavlja javni natečaj za zasedbo dlje časa prostega delovnega mesta referenta v Oddelku za premoženjske zadeve.

Kandidati morajo med drugim izpolnjevati naslednje pogoje: imeti morajo srednjo strokovno oziroma splošno izobrazbo, najmanj tri leta delovnih izkušenj, strokovni izpit iz upravnega postopka, usposabljanje za imenovanje v naziv, državljanstvo Republike Slovenije. Kandidati, ki strokovnega izpita iz upravnega postopka in usposabljanja za imenovanje v naziv nimajo opravljenega, lahko le-tega opravijo po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.

Kandidati morajo prijave oddati najkasneje do 25. oktobra 2019. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Javni natečaj je objavljen na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletni strani Občine Trbovlje. Vsi pogoji za zasedbo so objavljeni na spletni strani Občine Trbovlje v rubriki »za občane« in zavihku »javni razpisi«.

Foto: ČZ

Rogliča pričakali tudi mladi kolesarji in skakalci

Na zagorski ploščadi so sokrajani danes popoldne pričakali kolesarskega zmagovalca Primoža Rogliča.

Med drugim so najboljšega na svetu pozdravili mali kolesarji iz vrtca in mladi skakalci, s katerimi je skupaj na odru zapel Kekčevo pesem. Župan Švagan mu je predal darilo, nov mobilni telefon. Dejan Žujić je za Rogliča napisal skladbo, ki jo je s skupino predstavil na sprejemu, Neva Hafner pa mu je s sokrajani zapela skladbo Simply the best. Na sprejemu so zaigrali tudi Pihalni orkester Svea in Modrijani.

Foto: ČZ

Sprejem Primoža Rogliča

Danes ob 16.30 uri bo na mestni ploščadi v Zagorju sprejem Primoža Rogliča.

Poleg navijačev ga bodo z glasbo pričakali tudi Modrijani, Dejan Žujić, Neva M. Hafner, Pihalni orkester Svea in Vrtec Zagorje. Program bo povezovala Sanja Modrić.

Občina Zagorje vabi navijače, da v čim večjem številu pričakajo domačega šampiona.

Foto: Občina Zagorje