Semafor deluje

Občina Zagorje obvešča vse prometne udeležence, da novi semafor v križišču pri železniški postaji v Zagorju deluje.

Vsem prometnim udeležencem želi Občina varno in srečno vožnjo.

Foto: Občina Zagorje

V Zagorju se poslavljajo od poletja

Na zagorski mestni ploščadi bo pojutrišnjem veselo in živahno. Občina Zagorje z Gastro fuzijo in Delavskim domom Zagorje pripravlja rajanje, s katerim se bodo poslovili od letošnjega poletja in še bolj, pravzaprav, od poletnih počitnic. Le dva dni kasneje se namreč začenja novo šolsko leto v osnovnih in srednjih šolah.

Kakorkoli, veselo bo, če je le ne zagode vreme, obljubljajo na Občini in vabijo na zabavo na prostem.

Foto: Občina Zagorje

Nedeljska zapora mostu v Trbovlje

Občina Trbovlje in podjetje CGP obveščata udeležence prometa, da bo na območju semaforiziranega križišča na mostu čez Savo v Trbovlje  v nedeljo, 25. avgusta, od 7. do 19. ure zaradi napeljave novega kabla v obstoječo kabelsko kanalizacijo delna zapora državne ceste.

Zaradi delne zapore obvoz ni posebej urejen.

Prometne udeležence pozivajo k upoštevanju in ravnanju po predmetnih predpisih in strpnosti.

Foto: Občina Trbovlje

Table o preteklosti za bodoči turizem

Občina Zagorje ob Savi je v tem mesecu postala bogatejša za dve novi informacijski tabli. Gre za tabli na rudarski učni poti v Evroparku Rudarjenje v Zagorju  1755 – 2005 in v Naselju na šahtu Krušna peč, s čemer med drugim člani Rudarsko muzejskega in etnološkega društva SREČNO ZAGORJE ohranjajo spomin na knapovsko dediščino in preteklost revirjev.

Društvo je ob tej priložnosti otvoritev tabel pripravilo v Kisovcu, v naselju Na šahtu, kar ni naključje. Kot pravijo, imajo tamkajšnji krajani rudarjenje in kraj preprosto v srcih.

Kot omenjeno, ima društvo pomembno vlogo pri ohranjanju spominov za minevajočo rudarsko panogo, ki je sicer te kraje močno obeležila v zadnjem poltretjem stoletju. Skoraj pozabljeni podatki in fotografije so odslej tako vključeni tudi na informacijski tabli. Podrobnosti, ki jih bo mogoče tudi nadgrajevati, pa so skrite v QR kodi – PREBERI VEČ, do katerih je dostop omogočen s pametnimi telefoni.

Rudarska učna pot sama kot takšna vsebuje 21 točk in 4 so že opremljene z informacijskimi tablami. Med načrti društva je tudi oprema vseh še obstoječih rudarskih objektov v Zagorju s takšnimi tablami. Čeprav se rudarstvo v teh krajih dokončno poslavlja, pa bo še naprej imelo pomembno vlogo v turizmu, za kar si med drugim tudi društvo s sodelovanjem Občine in posamezniki aktivno prizadeva.

Otvoritve so se udeležili tudi direktor občinske uprave Matej Drobež, predsednik Krajevne skupnosti Kisovec Loke Marjan Kovač, Jože Grošelj, ki je obujal spomine tudi o tem, kako so rasli rudarski otroci naselja Na šahtu in upokojeni rudar g. Dulc, ki je v Kisovec prišel pred mnogimi leti in tu ostal tudi po vstopu v pokoj. Nekaj pesmi so zapeli pevci zbora Težki lumpi.

Foto: arhiv društva

Stanovanjska priložnost za mlade

Na Občini Trbovlje se poleg drugih problemov, s katerimi se danes srečujejo mladi, zavedajo tudi stanovanjske problematike. Ker je vse to danes povezano ne le s službami, ampak tudi denarjem in kot takšno zato začaran krog ter za marsikoga zelo oddaljene ali celo nedosegljive sanje, so se odločili priskočiti jim na pomoč. V sklopu stanovanjske politike so objavili javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj mladim starostne skupine med 18 in 34 leti. Zanje lahko kandidirajo prosilci, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v občini Trbovlje. Na podlagi prejetih vlog bodo prijaviteljem, ki izpolnjujejo splošne, dohodkovne in premoženjske pogoje, izdane odločbe, na podlagi katerih se bodo oblikovali trije seznami upravičencev po posameznih skupinah in po vrstnem redu prejema vlog. Prosilcem bodo stanovanja dodeljena glede na število ožjih družinskih članov in velikost razpoložljivih stanovanj, upoštevajoč površinske normative, ki so navedeni v razpisu.

Za namenska najemna stanovanja lahko zaprosijo prosilci, ki so zaposleni ali samozaposleni v času javnega razpisa ter tisti, ki z dohodninsko odločbo izkažejo, da so v preteklem koledarskem letu prejeli dohodke iz drugega civilnega razmerja. Kandidirajo lahko tudi prosilci, ki so se šele v letu javnega razpisa zaposlili, samozaposlili ali prejemajo za svoje delo redne dohodke iz drugega civilnega razmerja.

Pogodba za najem stanovanja se bo sklenila predvidoma za obdobje petih let, najemnina pa bo znašala 90 % neprofitne najemnine. Po preteku se bo na podlagi prošnje najemnika najemno razmerje lahko podaljšalo, pri čemer se bo namenska najemnina spremenila v tržno.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Trbovlje v rubriki »Razpisi«. Vlogo s prilogami morajo prosilci oddati osebno in sicer v času od 21. avgusta do vključno 13. septembra letos v sprejemni pisarni Občine Trbovlje v času uradnih ur za stranke v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 – 15.00, v sredo od 8.00 – 17.00 in v petek od 8.00 – 13.00.

Foto: ČZ

Zaradi Zarje začasna cestna zapora v Bevškem

Občina Trbovlje je z današnjim dnem pričela s krovnimi deli na strehi stavbe Zarja v Bevškem. Zaradi narave del bo do nadaljnjega popolna zapora lokalne ceste Ravenska vas – Bevško. Obvoz za stanovalce bo v tem času urejen po državni cesti. Prav tako bo v času del potekala tudi delna zapore državne ceste Bevško in sicer na odseku, označenem na sliki.

Dela in s tem popolna ter delna zapora cest bodo predvidoma trajali približno teden dni. Občina v zvezi s tem apelira na prometne udeležence za strpnost in ravnanje po predpisih.

Foto: Občina Trbovlje in ČZ

Zarjo čaka nova podoba

Občina Trbovlje se je leta 2016 med drugimi projekti lotila tudi urejanja bivalnih enot v hiši Zarja v Bevškem. Gre za stavbo z bivalnimi prostori za občane, ki se znajdejo v različnih stiskah in težkih situacijah, spričo katerih imajo nad glavo začasno streho.

Notranjost bivalnih enot –gre za sobe in skupne prostore kuhinje ter sanitarij- so prenovili s proračunskimi sredstvi in pomočjo prostovoljcev ter jih tako naredili bolj prijazne za stanovalce.

Letošnje leto pa prenova čaka tudi zunanjost stavbe. V prihodnjih tednih bodo potekala dela obnove strešne kritine, ki je dotrajana in pušča. Izvedba del se sicer lahko zavleče, saj so ta odvisna tudi od vremena. Predvidoma naj bi se pričela 19. avgusta, trajala pa približno teden dni. V primeru slabega vremena in posledičnih neprimernih pogojev del se bo prenova prestavila na kasnejši termin.

Foto: ČZ

Trboveljsko pokopališče bo dobilo novo podobo

V letošnjem poletju je Javno podjetje Komunala Trbovlje začelo s prenovo pokopališča v Gabrskem. Projekt se zaradi obsežnosti izvaja v dveh fazah, prva naj bi bila po načrtih zaključena oktobra, druga prihodnje leto.

Prenavlja se povezovalna pot in pešpot med starim delom pokopališča in rondojem s fontano, v bližini slednjega bo vzpostavljen nov plato za pogrebne ceremoniale s posipom. Za pokope s posipom bo na voljo nov sistem s ploščicami z imeni pokojnikov na skupnem obeležju. Na osrednjem delu nastaja tudi objekt kostnice, ki je do zdaj na pokopališču še ni bilo. »V prvi fazi načrtujemo še zaščitne ograje okoli pokopališča, na zgornjem delu pa urejamo polja za t. i. zelene pokope na klasični način. V sklopu prve faze prenove bo posodobljen tudi sistem zbiranja odpadkov z vzpostavitvijo ekološkega otoka,« pravi Katarina Prelesnik z Javnega podjetja Komunala Trbovlje.

Urejeni so tudi napisi v Braillovi pisavi za slabovidne in slepe, nabavili pa so tudi novo pogrebno vozilo. Obnova čaka sanitarije, dozidan bo tudi pokopališki objekt za skladiščenje opreme in prevoznih sredstev.

Obnova 410 tisočakov

V sklopu druge faze prihodnje leto sledi ureditev povezovalne poti med rondojem s fontano in predvidenim novim parkiriščem na vzhodni strani pokopališča. Najvidnejša pridobitev bo območje za parkovne pokope. V ta namen bodo urejena polja in pešpoti ter parkovna zasaditev tega predela pokopališča s sprehajalnimi potmi, ob katerih bodo na tleh postavljena obeležja z imeni pokojnikov.

Ocenjena vrednost letošnje faze znaša 260.000 EUR, v prihodnjem letu pa 150.000 EUR. Prenova se financira iz obnovitvenih investicij Občine Trbovlje. »Naj ob tem poudarimo, da je trboveljsko pokopališče s svojim pokopališkim parkom zagotovo eno najlepših in najbolje vzdrževanih v Sloveniji. Ker želimo ostati v vrhu tako po urejenosti kot po storitvah, si nenehno prizadevamo, da bi vzdrževali in dvigovali nivo kakovosti naših storitev in urejenosti okolja pokopališča,« še pravi Prelesnikova.

Foto: ČZ

Zadovoljni s prvo polovico

Občinski praznik je v Zagorju eden tistih časovnih mejnikov, ko na Občini naredijo prerez dotedanjega letnega dela, pogledajo in analizirajo rezultate, obenem pa načrtujejo tudi za naprej.

Letos so, po besedah župana Matjaža Švagana, zelo zadovoljni.

Leto je že doslej pestro in pestrost se obeta tudi do koledarskega konca. Postorili so marsikaj in poleg vidnih rezultatov to potrjujejo tudi odzivi občanov. Sanirali so železniško postajo, načrti so tudi za sanacijo mostu. Lotiti se bo potrebno asfaltiranja ceste Slačnik, po zaključeni sanaciji spomladanskega podora na regionalni zasavski cesti pri odcepu za Podkum čaka načrt za cesto Podkum – Sopota, v zaključni fazi je projekt varne poti proti Kisovcu. Od Ministrstva za okolje in prostor so pridobili poldrugi milijon sredstev za sanacijo občinskih plazov Kolovrat, Planišnik in Čolniše.

V občini je na voljo 25 defibratorjev na različnih lokacijah, kar Zagorje uvršča v vrh slovenskih občin po številu na prebivalca. Na soglasje za prenovo čaka Knjižnica, kar je že na samem začetku zalogaj, saj je potrebno za gradbeno dovoljenje soglasje približno 100 okoliških stanovalcev. Na svoj račun bodo prišli tudi kolesarji, saj je v načrtih tudi kolesarska steza relacije Izlake-Orehovica-Zagorje. Med načrti so tudi sanacije cest Zagorje – Krtina, Kolovrat, Mlinše, Kolodvorska cesta je v zaključni fazi. Kot povzema župan, delajo povsod, tudi male lokacije. Med ključnimi projekti sta tudi ekonomsko poslovna cona v vrednosti 1,2 milijona, za katere gradbeno dovoljenje je že vložena vloga in naj bi prvi rezultati bili vidni naslednje leto in pa 9 kilometrski kanalizacijski sistem Zagorje – Kisovec, v vrednosti 3 milijonov, za katerega je dokumentacija v pripravi.

Podirajo rekorde

Na področju družbenih dejavnosti je prioritetna izgradnja telovadnice na osnovni šoli Tone Okrogar in sanacija šole kot takšne. »Gre za težak projekt, državnega sofinanciranja ne bo. Predračun znaša 5 milijonov, odločili smo se za javni razpis. Šola nujno potrebuje sanacijo,« pravi župan. Računajo tudi na sredstva za sanacijo Proletarca in Sveje.

Občina redno kandidira tudi za državna sredstva. »Letos pri pridobivanju državnih sredstev podiramo rekorde,« pravi o tem župan.

V vsesplošni situaciji, kakršna je v Sloveniji že precej časa, so vsaka pridobljena sredstva s strani države dobrodošla. Občina Zagorje je v zvezi s temi stvarmi med najdejavnejšimi. »Prizadevamo si, da bi Občine dobile čim več sredstev. Ta so pogosto nujna, zato bi nekatere stvari bilo ne le smiselno, ampak nujno spremeniti. Za primer naj omenim poplave in škodo, ki jo povzročijo. V Zagorju smo lansko leto imeli preko enega milijona škode, od države nismo dobili ničesar. V letošnjem letu je škoda ocenjena doslej na 2 milijona. Največ škode je bilo na lokalni infrastrukturi. Tu je še dodaten problem to, da gre za stvari, ki zadevajo neposredno državo. Občina v vodotoke ne more posegati, to spada pod državo in inšpekcije. Glede ujm, ki so letos klestile ne le pri nas, ampak povsod po Sloveniji, na Ministrstvo za okolje, ARSO in druge naslove pošiljamo pobude. Med drugim bi bilo potrebno spremeniti tudi nekaj stvari v zvezi z dodelitvijo oziroma pridobitvijo pomoči. Ne samo kot brezobrestni kredit, ampak da bi takšna sredstva bila na razpolago tudi takoj, brez čakanja,« poudarja. Občine so se uprle, da bi se nanje preneslo več pristojnosti glede vodotokov, saj nimajo strokovne usposobljenosti in finančnih sredstev, kar sta ključna dejavnika. »Kljub temu bomo septembra namenili nekaj občinskih sredstev za čiščenje Medije, apeliramo pa, da bi država morala sprejeti Zakon o sanaciji vodotokov,«. V zagorski občini so poleg Medije najbolj problematični manjši hudourniki, ki po izkušnjah sodeč povzročijo veliko škode.

Energetske sanacije, razvoj podeželja, pametna luč,…

V Zagorju se v prihodnje obetajo tudi električlna kolesa. Načrtujejo 5 postaj. Tovrstni promet spodbujajo, saj se bo na ta način razbremenil siceršnji, svoje pa bo prispevalo tudi k čistejšemu okolju. V zvezi s slednjim se je Občina odločila tudi za podelitev subvencij za zamenjave na toplotnih črpalkah. Letošnji razpis, na katerega se je prijavilo 80 upravičencev,  je zaključen, sredstva izčrpana. Sredstva so bila namenjena za gospodinjstva, ki so prešla s trdih kuriv na toplotno ogrevanje. Zanimanje za te subvencije se veča, kar še posebej pozdravljajo.

Tudi podeželje ni zapostavljeno, saj vlagajo tudi v njegov razvoj. Projekta s KS Šentlambert in Tirna sta zaključena.

Novosti se obetajo tudi Domu na Prvinah. Vlada je odkupila objekt, imenovan je upravnik. Dom naj bi zaživel še letos, odprt bo 365 dni v letu. Na dokumentaciji čaka stolp na Čemšeniku. »Predvidena je postavitev na najvišji točki in bo glede gradnje izjemen na takem prostoru. Sodelujemo tudi z gozdarji, ideja bi po načrtih bila realizirana prihodnje leto,« pojasnjuje župan.

Prav na dan občinskega praznika so pri Zdravstvenem domu za uradno uporabo zagnali tudi tako imenovano pametno luč. Gre za prvo tovrstno napravo v Sloveniji, o čemer smo sicer pred dnevi podrobneje že pisali na zasavje.si

Zagorje pa ni bilo neopaženo tudi na Turistični zvezi Slovenije. Ta je mesto razglasila za tretjo najlepšo in najbolj prijazno občino v Sloveniji.

Foto: Občina Zagorje in ČZ

Ko vzide zora, lepota oveni

Narava nemalokrat priredi ne povsem razumljive in logične čarovnije, a vendarle čarovnije, ki osupnejo, kot bi jim lahko rekli. Tudi v svetu rastlin so primeri, ko doživimo kakšen spektakel v pravem pomenu besede.

Na enem od trboveljskih vrtov že več let v avgustu posebno predstavo pričara kaktus Selenicereus grandiflorus. Latinsko ime bržkone poznajo botaniki, zbiratelji in ljubitelji kaktusov, ostalim pa je bolj znano ime kraljica noči. Kakteja izvira iz Srednje Amerike, Mehike in Antilov. Ime je nastalo iz latinskih besed grande (veliko) in flos (cvet) zaradi njenih cvetov. V naravi se razraste tudi do 10 metrov ali celo več. Običajno visi čez skalovje ali z dreves in podobno. Ta kaktus med ljubitelji velja za najbolj veličastnega. Mnogi zanj, zanimivo, sicer menijo, da ni na videz nič posebnega. Kačaste oblike, vzpenjave rasti,… Veličasten pa postane, ko zacveti.

Cveti samo ponoči in vsak cvet le eno noč, a je kljub temu posebno doživetje.

Skrivnost v temi

Cveti samo ponoči, v temi in vsak cvet traja le eno noč. Od tod tudi ime. Ko se zdani, oveni in odmre. A četudi ovit v temo, je vredno bedeti, da se doživi odprtje cveta. Ta je namreč podoben soncu, kot bi ga narisal denimo otrok, svetlo rumene barve, ki se preliva v kremno, diši po vaniliji, najbolj veličastna pa je velikost. Cvetovi namreč dosežejo premer do 25 in tudi do 30 centimetrov. Rastlina je najbolj veličastna v naravi, v svoji domovini, a tudi kot lončnico jo je moč pripraviti k cvetenju. Žal se neredko primeri, da se obnaša muhasto in zna tudi neprijetno presenetiti. Kraljica na fotografijah, ki v višino meri malce čez rob jedilne mize in ki je letos že dvakrat cvetela, na odprtje čaka še tretji cvet, če bo sreča, bo tudi četrti, je na primer v enem od preteklih let nastavila 10 popkov. Iz neznanega razloga je na koncu odprla le 3 cvetove, ostalih 7 popkov pa se je posušilo in jih je odvrgla.

Obstajajo tudi različni hibridi in križanci s podobnimi cvetovi, vendar ne gre za kraljico noči.

Poleg originalne kraljice noči obstaja tudi tako poimenovana princesa noči. Cveti enako, le da so njeni cvetovi brez vonja. Rastlino po svetu, poleg z latinskim, poznajo tudi še z več kot 23 različnimi imeni. Prav tako je na voljo vrsta različnih hibridov in križancev, med katerimi mnoge prav tako oglašujejo in ponujajo z imenom kraljica noči, čeprav to niso kraljice noči. Gre za različne oblike, tudi povsem drugačne rasti, brez bodic, z manjšimi cvetovi… ki nekateri prav tako cvetijo ponoči.

Foto: osebni arhiv