Lažje do stanovanj za mlade

Na Občini Trbovlje bo v prihodnjih letih eden od projektov tudi na stanovanjskem področju. Med poudarki bodo tudi stanovanja mladih. »Predvsem se nam zdi pomembno ustvarjati ugodnejše pogoje za mlade in mlade družine. Občina je to upoštevala že sedaj pri točkovanju vlog na javnih razpisih za oddajo stanovanj. Mladi so bili tako višje točkovani in imeli boljše možnosti za dodelitev stanovanja, saj so bili uvrščeni višje, kot bi bili sicer. Kljub temu pa se je izkazalo, da to še vseeno ni dovolj in da bodo za rešitev stanovanjske problematike mladih nujno potrebni tudi drugi ukrepi,« pravijo na Občini.

V avgustu bo objavljen javni razpis za dodelitev stanovanj, ki bo namenjen samo mladim, oziroma prosilcem med 18 in 34 leti. Tako jim bo omogočena večja dostopnost do najemnega stanovanja, saj se bo oblikovala posebna lista prosilcev. Ob tem Občina apelira na mlade, da spremljajo spletno stran Občine Trbovlje in se na razpis prijavijo. »Gre za še enega od ukrepov, s katerim želimo spodbuditi dobro klimo za mlade in jim dati možnost, da se čim prej postavijo na noge in samostojno zaživijo,« še dodajajo. Med ugodnostmi bodo višina najemnine in nekatere druge stvari.

Foto: ČZ

Plevel pokošen, ograja ostaja

V Trbovljah je občane, ki uporabljajo cesto od vrha Žabje vasi v smeri krožišča pri odcepu za Bevško, že dalj časa motilo stanje na njej. To je namreč res bilo neprimerno, poleg tega pa tudi ni bilo od včeraj. Ker od vrha Žabje vasi do nogometnega igrišča na levi strani ni pločnika in tam zato ni varno hoditi, jih je pločnik na desni strani motil in jezil še toliko bolj.

Ta je namreč že nekaj mesecev bil zaraščen in neočiščen, kar je oviralo in oteževalo hojo. Prav včeraj pa je potekala očiščevalna akcija. Dva delavca sta kosila in odstranjevala zaraščeno rastlinje in plevel, da bo hoja varna in normalna.

Čeprav je pločnik sedaj očiščen in namenjen siceršnji uporabi, pa ga proti koncu, pred vrhom Žabje vasi, še vedno kazi podrta ograja. Še vedno rečeno zato, ker to stanje traja že vsaj kakšno leto. Del ograje je odtrgan, odlomljen od preostale in prevrnjen na breg pod pločnikom. Stanje, kakršno je, kazi videz ne glede na to, ali je pokošeno in očiščeno ali ne. Pod cesto so si nekateri vrtičkarji namreč lepo uredili svoje vrtove in lope. Vrtičkarska lokacija je praviloma pokošena, nameščene so tudi gugalnice in igrala, obdelani vrtički in podobno, kar je glede na pogosto siceršnjo sliko in stanje takšnih vrtičkov prijetno za oči in ne kazi okolja.

Glede na to bi vsekakor bil že skrajni čas, da se poskrbi tudi za omenjeno ograjo.

Foto: ČZ

Dovažanje odpadkov se nadaljuje – dokazni video posnetki v živo!

Na našem spletnem časopisu, ki intenzivno spremlja problematiko odlaganja odpadkov od drugod na odlagališča nad Trbovljami, smo od občana pridobili dokazni posnetek o tem, da se dovažanja nadaljujejo. Županja Gabričeva je sicer javnosti posredovala informacijo, da naj bi dovažanje vsaj do nadaljnjega bilo ustavljeno, a kot nedvomno izhaja iz fotografij in posnetkov, ki smo jih objavili včeraj, še posebej in dodatno pa iz pričujočega video posnetka v tem članku, je temu vse prej kot tako in se dovažanje nadaljuje. Kdo in kaj pravzaprav potem dovaža, ni znano, očividci pa navajajo, da gre za kamione z ljubljanskimi, novomeškimi, krškimi in celjskimi registracijami, ki vozijo na različne lokacije in ob različnih terminih. Prav tako navajajo o smradu, ki je močno zaznavan in o prahu, ki se dviguje ob iztovarjanju odpadkov. Stvari na terenu spremljamo tako s časopisa, kot krajani, bralci in aktivisti s fotografiranji, snemanji, ogledi,…

Na zasavje.si smo danes zjutraj v Lakonci posneli fotografije in video posnetek novih kupov odpadkov, ki jih včeraj in predvčerajšnjim ni bilo, prav tako pa sveže sledi gum zaradi dovoza na parcelo. Posneli smo tudi odprta vrata Tehtnice, iz česar še dodatno izhaja, da ta obratuje, da se odpadki dovažajo ter da se nekaj dogaja.

Mi smo danes zjutraj opazili kamiona s krško registracijo, na poti v smer Lakonce in iz smeri Lakonce; na vožnji iz smeri Lakonce po regionalni cesti pod Lakonco in nad Žabjekom ter Ajnzarjem je eden od kamionov v križišču na vrhu Žabje vasi vozilo obrnil in se vrnil v smer proti Lakonci.

Spodnji video posnetek o enem od dovozov odpadkov na odlagališče v Lakonci je od včeraj, 29. julija 2019. Objavljamo ga z dovoljenjem avtorja D. B.

Foto: ČZ

Video: ČZ in D.B.

Še vedno dovažajo odpadke, deponija nekdanje TET Trbovlje pod Bukovo goro obratuje

Čeprav naj bi Občina Trbovlje, kar je javno sporočila tudi županja Jasna Gabrič, dobila zagotovilo, da je dovoz nevarnih odpadkov na deponijo v Retju, deponijo pod Bukovo goro in v Lakonco ustavljen, temu žal, kot je videti in sklepati na tej podlagi, ni tako.

Takole je danes videti deponija v Lakonci in pod Bukovo goro:

O tem smo se prepričali tudi na našem časopisu, o čemer objavljamo tudi ekskluzivne fotografije in posnetke odlagalnih lokacij v Lakonci in pod Bukovo goro. Pod Bukovo goro je v današnjih popoldanskih urah obratovalo delovno vozilo, na lokaciji je bilo tudi gasilsko vozilo, v Lakonci pa so novi kupi pepela oziroma odpadkov, ki jih včeraj ni bilo. Umaknjena je tudi veriga za dostop kamionov v Lakonci, prav tako pa so na obeh straneh odprta tudi vrata Tehtnice gradbenih in inertnih odpadkov, ki je v sklopu nekdanjega RTH in je tik ob odlagališču v Lakonci in se ga tako rekoč drži.

In takole so danes potekala dela na deponiji pod Bukovo goro:

Fotografije in posnetki so z dne 29. julija 2019.

Foto in posnetki: ČZ

Svetniki na stražo

Prikrito dovažanje odpadkov od drugod, predvsem iz ljubljanske regije, na odlagališče v Retju, na deponijo nekdanje TET Trbovlje in v Lakonco, je očitno močno razjezilo občane Trbovelj. Ostro so se odzvali ne le na Občini, ampak še bolj občani. Kot smo na našem spletnem časopisu že poročali v sliki in besedi, je poleg dovažanja odpadkov, za katere so kljub nasprotnim trditvam krajani neomajno prepričani, da gre za škodljive, strupene in morebiti celo radioaktivne, ljudi tako rekoč razkačilo predvsem to, da se odpadke dovaža že dalj časa in ne tako, kot trdi podjetje Energetika Ljubljana ter da jih o tem ni niti obvestil, kaj šele vprašal nič nihče. Dogovori in kupčkanja so šli potihoma in na skrivaj mimo tako občanov, kot celo lokalne oblasti.

Občina se je odzvala, kot smo že poročali, vrste pa bodo strnili tudi posamezni občinski svetniki, državnozborski poslanec in aktivisti. Poslanec Primož Sitar je za začetek sklical srečanje zainteresiranih, ki nasprotujejo vsakršnemu dovažanju kakršnihkoli odpadkov v Trbovlje od drugod in zahtevajo takojšnje prenehanje že izvajanih dovozov. Občina naj bi vmes sicer dosegla prepoved dovažanja vsaj do nadaljnjega, zahtevala pa je tudi odgovore na vprašanja, rezultate meritev in podobno.

V akcijo tudi aktivisti

Aktivisti in občani pa očitno obljubam in navedbam glede tega, da naj bi se dovažanja nehala, ne verjamejo. Kot pravijo, so za to zaslužne pretekle izkušnje in vsaka šola nekaj stane. Zato se nameravajo v aktivnosti za zaščito okolja vključiti tudi sami in še dodatno. Sklicatelj sestanka je udeležence obvestil, da je na Ministrstvo za okolje in prostor že naslovil vprašanja v zvezi s sporno zadevo. V razpravi so udeleženci nadalje izpostavili predvsem to, da se vprašljivih odpadkov ne dovaža šele nekaj dni, ampak že nekaj mesecev, zaskrbljujočo navezo vodstva Energetika Ljubljana – EDT – Trboveljčani, ki trgujejo z zdravjem in okoljem doma, prizadevanja ter hiter odziv županje in lokalnega poslanca v DZ ter dejstvo, da gre za nezavarovane prevoze.

Zaradi narave zadeve in postopanja ter ignorance do občanov ter lokalne oblasti idej in predlogov ni manjkalo. Poslanec naj na parlamentarni ravni poizveduje in vrši pritisk na pristojno ministrstvo, da se deponiranje takoj ustavi in uredijo okoljsko sporne prakse. Ustanovi naj se akcijska skupina za koordinacijo aktivističnih aktivnosti. Občinski svet naj ovadi HSE, pripravi naj se peticija za takojšnjo ustavitev deponiranja elektrofitrskega pepela na odlagališču v Trbovljah, postavijo pa naj se tudi cestne straže, kdaj in kaj prevažajo kamioni. Kot so prisotni aktivisti, med katerimi so bili tudi nekateri občinski svetniki, izpostavili, Trbovlje ne bodo odlagališče za Ljubljano ali druge slovenske predele. Svojo ceno posledično dolgoletnemu rudarjenju, težki industriji in drugim okolju neprijaznim težkim dejavnostim  so revirji že krepko preplačali na račun tudi vse Slovenije

Če ni nevarno, zakaj ne pri sebi?

Odgovore o tem, za kaj gre, smo pridobili tudi od podjetja Energetika Ljubljana. »V enoti TE-TOL nastaja odpadek s št. 10 01 01 pri čiščenju dimnih plinov v procesu zgorevanja goriva. Težji delci nezgorelega goriva se zbirajo na dnu kotla kot žlindra. Lažji delci pepela potujejo s tokom dimnih plinov do filtrov, ki odstranijo več kot 99% prisotnih prašnih delcev. Omenjen material od 23. julija vozimo na dislocirano lokacijo zbiranja odpadkov HSE EDT, d.o.o., enota Lakonca blizu naselja Retje. Skladno z zakonodajo je izdelana Ocena odpadka, iz katere je razvidno, da gre za nenevaren odpadek. Pepel oziroma ta material se prav zato lahko uporablja za nasipni material. V svetu je ta material tudi široko uporabljen v gradbeni industriji. Pred končno uporabo tovrstnih surovin se pepel lahko skladišči na ustrezno urejenih deponijah,« pravijo na podjetju.

Iz njihovega pojasnila ne izhaja, da bi predhodno pridobili kakšno soglasje Občine ali krajanov. Kot pravijo, Energetika Ljubljana pri odvozu odpadkov, ki nastajajo kot posledica njene proizvodnje in vzdrževanja, vedno preveri, če ima zbiralec ali predelovalec ustrezno dokumentacijo za prevzem odpadkov. Podatki so dostopni na spletni strani  ARSO. Iz podatkov je razvidno, da je HSE EDT d.o.o. zbiralec odpadka s št. 10 01 01. Za vprašanje glede soglasij in dovoljenj Občine oziroma ARSO pa podjetje Energetika Ljubljana pravi, da  ni pravi naslov. »Za dovoz odpadkov je podjetje izdalo naročilo družbi HSE EDT, d.o.o., ki bo zbirala odpadek od 23. julija do 30. septembra letos. Sočasno pa bomo začeli s postopkom javnega naročila za izbor dolgoročnega partnerja za prevzem tega materiala,« še dodajajo.

A krajani se z navedbami podjetja nikakor ne strinjajo. Kako gre za nenevarne snovi, če so v Moravčah iste prepovedali na podlagi povsem drugačnih ugotovitev? Enoglasno na podlagi opažanj in fotografij trdijo tudi, da dovažanje ne poteka šele od 23. julija, ampak že več mesecev in v popolni tajnosti. In, če gre res za nenevarne odpadke, zakaj jih podjetje ne odvaža na odlagališča na ali pred svojim pragom? Kar bi, navsezadnje, bilo tudi veliko bolj praktično, hitreje, bližje in ceneje.

Foto: ČZ

Odpadki na več lokacijah

Ogledali smo si stanje in razmere na odlagališčih odpadkov v Retju, pod Bukovo goro in Lakonci.

Različni odpadki, ki se v Trbovlje dovažajo od drugod in z različnih koncev, se odlagajo na treh lokacijah in sicer v Lakonci, na deponiji nekdanje TET Trbovlje pod Bukovo goro in na deponiji v Retju. Stanje je katastrofalno in zelo zaskrbljujoče. Ne glede na to, za kakšen odpadni material gre, je skladiščen na odprtem, nepokrit, nezaščiten, brez nadzora (na nobeni od lokacij namreč ni nihče prisoten, saj ni nikogar zaposlenega ali varnostnika) in kontrole ali evidentiranja, raznaša ga veter, z dežjem pronica v zemljo in podtalnico,…

Situacija na zaprti deponiji TET v Retju:

Situacija na deponiji nekdanje TET Trbovlje pod Bukovo goro:

Situacija v Lakonci:

Foto: ČZ

Uveljavljanje škode zaradi julijskih neurij v Zagorju

Občina Zagorje zaradi posledic močnih neurij, ki so klestila v tem mesecu tudi v Zagorju, omogoča pomoč oškodovancem pri uveljavljanju povračila škode. To je potrebno prijaviti še do 31. julija, do 12. ure, ko se izteče predpisani rok.  
V ta namen objavljajo spodnje obvestilo in poziv.  

Občina Zagorje ob Savi poziva oškodovance, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točami med 07. in 08. 07. 2019, da lahko le-to prijavijo na predpisanih obrazcih najkasneje do srede, 31. 07. 2019, do 12:00 ure.

Obrazci so dostopni na spletnih straneh URSZR, skladno s sklepom MORS, URSZR , št. 844-20/2019-60-DGZR, pa so na voljo naslednji obrazci: 

– za prijavo škode na KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH uporabite
Obrazec 1 – Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči,

– za prijavo ŠKODE NA STAVBAH – V CELOTI UNIČEN OBJEKT uporabite 
Obrazec 3 – Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (uničen objekt) in

– za prijavo DELNE ŠKODE NA STAVBAH uporabite 
Obrazec 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči. V primeru, da gre za več objektov istega lastnika, je potrebno vsak objekt prijaviti ločeno. Za oceno škode uporabite šifrant B – Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah (priloga 3) in  

– za prijavo škode na GRADBENO – INŽENIRSKIH OBJEKTIH uporabite

Obrazec 5 za oceno škode na gradbeno-inženirskih objektih

Na obrazec napišite tudi številko transakcijskega računa (TRR). Izpolnjene in podpisane obrazce s strani oškodovanca ter sliko poškodovanega zemljišča / objekta je potrebno oddati na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, najkasneje do srede, 31. 07. 2019, do 12:00 ure.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 03 56 55 713 (Damir KOZOLIĆ).

Vsi obrazci in pojasnila so na voljo tudi na spletni strani Občine Zagorje.

Foto: ČZ

Zagorjani vabijo na svojo noč

Občina Zagorje ob Savi tudi letošnje leto ob svojem prazniku vabi občane in obiskovalce od drugod na praznovanje. Kot že tradicionalno, bo tudi tokratno praznovanje vrhunec doseglo prve tri avgustovske dni, ko bo najprej v četrtek, 1. avgusta, osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, v petek bo Noč pred nočjo, v soboto pa Zagorska noč, vrhunec za obiskovalce.

Na Občini so se tudi letos potrudili za pester in zanimiv program in da se bo moč tudi dobro zabavati.

Kaj vse in za kdaj se obeta, objavljamo v spodnjem programu prireditev ob zagorskem občinskem prazniku.

Foto: Občina Zagorje

Izjava za javnost: Odpadki na površinah v občini Trbovlje

V tem tednu so številne občane Trbovelj zmotile, prestrašile in razjezile informacije, ki so zaokrožile med njimi v zvezi z domnevnim ali dejanskim dovažanjem odpadkov iz drugih slovenskih predelov na trboveljsko deponijo. Občani so opozorili tudi na številne kamione z ljubljanskimi registracijami, ki dovažajo neznan material in snovi.

Na številna vprašanja, ki so jih občani naslovili tudi nanje, se je odzvala tudi Občina Trbovlje. V zvezi z zadevo objavljamo izjavo Občine v celoti. Izjava je nelektorirana in objavljena v celoti, kakršna nam je bila posredovana.

»V zvezi z odvozom odpadkov podjetja Energetika Ljubljana v Trbovlje želimo kot lokalna skupnost podati nekaj informacij. Občani so nas zadnjih nekaj dni začeli opozarjati o številnih kamionih z ljubljanskimi registracijami, ki vozijo odpadke na deponijo. Začeli smo raziskovati in preverjati, hkrati pa danes iz medijev izvedeli, da naj bi Energetika Ljubljana s podjetjem HSE sklenila pogodbo o odvozu pepela.

Županja oz. Občina Trbovlje je danes poslala urgentno poizvedbo, s katero od lastnikov zemljišča (HSE), kamor naj bi se ti odpadki prepeljali, zahtevamo pojasnila o izvoru in vrsti materiala, ki naj bi se vozil v Trbovlje, rezultate vseh monitoringov, ki jih v zvezi z odloženim materialom morajo izvajati, skladno z zakonodajo ter zahtevali vpogled v vsa dovoljenja, saj nas, kot lokalno skupnost o tem ni obvestil nihče. Upravičeno nas skrbi, kako lahko iste odpadke, ki jih v Termitu ne morejo sprejemati, sprejema nekdo drug, v tem primeru HSE. Verjamemo, da papirji ustrezajo, kot so do nedavnega ustrezali tudi v primeru Moravške občine, a v realnosti je bilo na terenu povsem drugače.

Prav tako zahtevamo tudi pojasnilo pristojnega ministrstva (MOP), kamor smo danes poslali pisno urgenco o tem, kolikokrat je bil v zadnjih treh letih z njihove strani (ter organov v sestavi) kot neodvisnega organa, opravljen nadzor nad odlaganjem materialov na degradiranih površinah HSE – Energetske družbe oz. njene pravne predhodnice in tudi na površinah družbe RTH v likvidaciji ter njene pravne predhodnice Rudnika Trbovlje – Hrastnik.

Poudarjamo, da ne bomo dovolili, da bi na naših, že tako degradiranih površinah odlagali odpadke, ki bodo z onesnaževanjem še dodatno obremenili naše okolje. Zdi se nam nedopustno in nesprejemljivo, da bi se tako invazivne odločitve, ki vplivajo na kakovost življenja vseh občanov, sprejemale na način, da se ignorira lokalno skupnost in se je o tem ne obvesti oziroma za takšne zadeve poizvedujemo na terenu in prebiramo v medijih. Kot rečeno zadeve urgentno preverjamo in od pristojnih zahtevamo vse podatke in dovoljenja, ki jih bodo naše pravne službe vzele pod drobnogled, nato pa bomo storili vse kar je v naši moči, da zaščitimo svoje okolje in občane. Prav tako zadeve spremlja tudi Civilna iniciativa Trbovlje.

Obenem pa smo družbo HSE-Energetska družba Trbovlje d. o. o. že pozvali k takojšnjemu prenehanju izvajanja dejavnosti, ki bi lahko bile nevarne za zdravje naših občanov.«

Foto: Občina Trbovlje