Električna kolesa tudi v Trbovljah

Trboveljska Občina je leto 2019, kot pravijo, začela obetavno. Prav na zadnji delovni dan minulega leta je Občina prejela nekaj manj kot 150.000 evrov nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za infrastrukturo RS, s katerimi se v letošnjem letu loteva novih projektov.
»Gre za 52 tisočakov za ureditev avtobusnih postajališč, 96 tisočakov pa je namenskih za vzpostavitev sistema izposoje javnih električnih koles,« pravijo na Občini. Tudi v Trbovljah namreč v zadnjem času spodbujajo kolesarjenje kot javni transport za zmanjšanje avtomobilskega prometa, sprostitev parkirišč in nenazadnje tudi za bolj zdrav način življenja, zato je to vsekakor še en korak naprej v tej smeri.
V sklopu urejanja avtobusnih postajališč bodo ta uredili v zgornjih Trbovljah, pri Komunali, bivši Iskri in Malgaju. »Nameščene bodo nadstrešnice, uredila se bo tudi okolica. Kolesarske poti in priveze za kolesa po mestu bomo nadgradili z vzpostavitvijo sistema izposoje javnih e-koles, ki bi naj deloval že v letošnjem letu. Gre za električna kolesa, ki si jih bodo lahko kolesarji izposodili na podlagi prijave v sistem s kartico, to pa ne bo novost samo v Trbovljah, ampak tudi v Zasavju,« povedo.
Sredstva, ki so jih iz Kohezijskega sklada pridobili za oba projekta, se morajo porabiti izključno namensko.

Foto: ČZ